- Luftforsvarets jagerflykrav skreddersydd for Joint Strike Fighter

Ukjent brev avdekket.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): Et hittil ukjent brev Aftenposten har sett, kan tolkes dit hen at Luftforsvarets krav til et nytt jagerfly bare svarer til den ene av de to konkurrerende flytypene - amerikanske Joint Strike Fighter (JSF).

Stemmer dette, er det svært kontroversielt nå rett før flyprodusentenes anbud leveres.

Gigantsum 

Fabrikken som får kontrakten for å bygge Norges nye jagerfly, vil bli mottaker av en av de største norske utbetalingene over statsbudsjettet noensinne. Konkurransen mellom amerikanske Lockheed Martin og svenske Saab er derfor beinhard.

Etter at anbudene er levert i begynnelsen av august, følger en grundig og langvarig politisk prosess før Stortinget kommer til en beslutning til neste år om det er amerikanske JSF eller svenske JAS Gripen som skal overta etter sliteren F-16.

Det omtalte brevet, datert oktober i fjor, er en forespørsel fra Kampflyprosjektet (populær benevnelse for Prosjekt fremtidig kampflykapasitet, red.anm.), komiteen som skal anbefale regjeringen hvilket fly de bør satse på.

Komiteen ber om å få prøve ut de konkurrerende flyenes egenskaper i flysimulator, og spesifiserer egenskapene det virtuelle flyet skal ha:

• «Den primære oppgaven vil være å ødelegge bakkemål, bevegelige og statiske. Antallet mål pr. oppdrag bør være minst ett pr. kampfly.»

ALLEREDE UTPEKT SOM NYTT NORSK JAGERFLY?: Lockheed Martins X-35 Joint Strike Fighter (eller mer korrekt Lightning II) har fått kritikk for å være spesielt egnet til bombing av bakkemål framfor luftkamp - men det kan være nettopp det Luftforsvaret er ute etter. Foto: LOCKHEED MARTIN/EPA/SCANPIX
ALLEREDE UTPEKT SOM NYTT NORSK JAGERFLY?: Lockheed Martins X-35 Joint Strike Fighter (eller mer korrekt Lightning II) har fått kritikk for å være spesielt egnet til bombing av bakkemål framfor luftkamp - men det kan være nettopp det Luftforsvaret er ute etter. Foto: LOCKHEED MARTIN/EPA/SCANPIX Vis mer

• «Den sekundære oppgaven vil være offensiv luftkamp, og ødeleggelse av fiendens radar og luftforsvar, som er nødvendig for å utføre den primære oppgaven.»

Offensivt bombefly

Til simuleringen ønsker komiteen seg altså et angrepsfly hvis fremste oppgave er å bombe mål på bakken i fiendtlig territorium; luftkamp mot fly og installasjoner som forsvarer disse områdene, kommer i andre rekke.

Av de tre opprinnelige konkurrentene er det JSF som peker seg ut som best på bombing - flyet er gjentatte ganger blitt kritisert for å legge for mye vekt på dette.

Kampflyprosjektets brev ble sendt til alle de tre konkurrentene - inkludert europeiske Eurofighter, som kort tid etter trakk seg i protest mot det de oppfattet som en åpenlys favorisering av JSF fra Forsvarsdepartementets side.

I den rødgrønne regjeringen har spesielt SV vært svært opptatt av at det nye norske jagerflyet først og fremst skal brukes til «passive» oppgaver som overvåking og suverenitetshevding i nordområdene - oppgaver som krever raske og langtrekkende fly.

Kravene i brevet fra Kampflyprosjektet går i stikk motsatt retning; simulatorflyet skal kunne brukes offensivt, på en måte som ikke bare er skreddersydd for JSF, men også for deltakelse i internasjonale operasjoner à la Afghanistan og Irak.

Sjokkert

- Luftforsvarets jagerflykrav skreddersydd for Joint Strike Fighter

Den uavhengige forsvarsanalytikeren John Berg er sjokkert over opplysningene.

- Forsvarsdepartementet må klargjøre om prosessen bygger på våre behov i nordområdene som første prioritet, eller internasjonale operasjoner, sier Berg til Aftenposten.

- Brevet viser at første prioritet ikke bare er internasjonale operasjoner, som våre F-16-fly har deltatt i over Afghanistan, men operasjoner som mer likner angrepet på Irak i 2003, samt et eventuelt angrep på Iran i framtida.

Analytikeren tror kravene er utformet spesielt med tanke på USA-ledede angrep på sterkt befestede posisjoner langt inne i «røverstater» som nevnte Iran, Nord-Korea og Kina - som han mener JSF er skreddersydd for.

- At den tankegangen fortsatt lever, er høyst overraskende, sier Berg, som tror Luftforsvaret henger igjen i tankegangen anno ca. 2000.

- Ikke vår bestilling

Ikke overraskende kommer avsløringen av Kampflyprosjektets brev bardus på SVs forsvarspolitiske talsmann Bjørn Jacobsen.

- Det er ikke den bestillingen vi har gitt til Luftforsvaret, det er ikke spesifikasjonene det norske folk etterspør, sier Jacobsen til Aftenposten, og utdyper:

- 80 prosent av bruken av flyene er motsatt; det er vi som skal forsvare noe - ikke bruke dem som angrepsfly, sier Jacobsen, som lar tvilen komme komiteen til gode:

- Alle er enige om at vi skal ha et multirollefly. Forsvaret av Norge er hovedmålet, men vi skal også ha kapasitet til å forsvare folkeretten. Jeg går ut fra at det er disse egenskapene de er mest usikre på, og så har de bedt om å få vite mer om akkurat disse, sier SV-talsmannen.

- Alle rollene teller likt

Major Jarle Ramskjær, informasjonsansvarlig for Kampflyprosjektet, medgir at angrep i fiendtlig område er en viktig del av flyenes oppgave, men mener Aftenposten har feiltolket innholdet i brevet.

Blant annet påpeker han at Norge er ute etter én multirolleflytype - som både kan overvåke, angripe og forsvare - og at alle rollene er prioritert likt, med tanke på ulike uforutsette situasjoner som kan dukke opp i løpet av jagerflyets levetid på 30-40 år.

Videre påpeker majoren at kravene i brevet ble framsatt ut fra ting komiteen var usikre på, ikke aspekter de kunne få svar på gjennom andre tester.

- Man må prioritere ulike ting når man skal i simulator, det er ikke noe hovedmål å teste overvåking i simulator, sier Ramskjær til Aftenposten.

UTE AV DANSEN ALLEREDE?: Flere tror Saabs JAS Gripen i realiteten allerede er slått ut av konkurransen med Joint Strike Fighter, ut fra et ønske om et norsk jagerfly tilpasset amerikanske behov.
SJOKKERT: Forsvarsanalytiker John Berg har flere ganger etterlyst en debatt om det norske jagerflykjøpet. Han er sjokkert over opplysningene som kommer fram i brevet fra Kampflyprosjektet.
TRAKK SEG I PROTEST: Eurofighter var i utgangspunktet konkurrent nummer tre i konkurransen om å bli det nye norske jagerflyet, men den europeiske sammenslutningen trakk seg i protest i desember i fjor. De var forbannet over det de mener er en favorisering av JSF fra Forsvarsdepartementets side.