Lukkede Jesus-møter på Tinget

Det lukkede møtet, som pressen nektes adgang til, innledes i dag i kinosalen på Stortinget med statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) som hovedtaler.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Deretter vil blant andre en rekke stortingsrepresentanter fra ulike partier, miljøvernminister Knut Arild Hareide (KrF) og utenlandske gjester holde innlegg. «Formålet med samlingen er å bygge vennskap på tvers av religiøs, kulturell og politisk tilhørighet, studere en livsstil preget av tjeneste med Jesus fra Nasaret som modell og få en større forståelse for hva det vil si å følge ham. Unge mennesker fra inn- og utland samles for å studere nærmere de verdier den historiske Jesus formidlet som leder,» heter det i invitasjonen fra «Forum for tro og verdier» datert 19. august i år.

Under signaturen til Lars Rise (KrF) og Jan Olav Olsen (H) har en rekke stortingsrepresentanter lånt sitt navn til invitasjonen.

Nå reagerer flere stortingsrepresentanter kraftig på at deres navn er brukt til å holde et lukket møte med Stortinget som arena.

Trekker seg

Frp's nestleder Siv Jensen holdt for et par år siden et innlegg på et tilsvarende møte der hun snakket om sin tro og verdier.

-  Det virket som et åpent forum der tro og tvil ble diskutert. Derfor hadde jeg ingen problemer med å si ja da Lars Rise spurte meg om å være referanse for kommende møter. Når det nå viser seg å være lukket for offentligheten, vil jeg ikke ha noen befatning med Forumet. Åpenhet er i seg selv en viktig verdi, særlig når man bruker Stortinget som møtearena. Uten åpenheten misbruker Rise mitt og andres navn, sier Siv Jensen til Dagbladet.

Taus i starten

Da Dagbladet tok kontakt med Lars Rise i går formiddag, ville han verken fortelle om hvem som skulle innlede i dag, eller avsløre programmet.

-  Er det ikke naturlig at vi får vite hvem som deltar, og hva som står på programmet?

-  Nei, det er det ikke, svarte Rise, som da var opptatt med forberedelsene.

-  Er det lukket?

-  Nei, det er for dem som er invitert. Slik har det vært i mange, mange år.

-  Men Bondevik kommer?

-  Ja.

Seinere på dagen ble han mer meddelsom. Da hadde han blitt kontaktet av flere av stortingsrepresentantene som er brukt som referanser i brevet. Blant andre Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) hadde da blitt urolig over Rises hemmelighold.

Passiv deltaker

-  Jeg har i flere år sagt ja til å stå bak denne invitasjonen. Mitt utgangspunkt er at Forumet legger til rette for at ungdom kan møtes på tvers av religiøse, politiske og kulturelle skillelinjer. Det synes jeg er en fin idé. Så har jeg gitt Lars Rise frie hender til å utforme invitasjonen. Jeg har hatt muligheten til å påvirke programmet, men ikke gjort det. Jeg kan nok kritiseres for å ha forholdt meg for passiv, sier Kleppa til Dagbladet.

Lars Rise hadde i går ikke en oversikt over hvem som er invitert til dagens møte, utover at det er en rekke ungdomsorganisasjoner og enkeltpersoner. En av dem er PRESS - Redd Barna Ungdom. De nekter å stille.

-  Ekskluderende

-  Vi stiller oss undrende til at et så bredt spekter av stortingspolitikere støtter et initiativ som medfører at visse grupper i Norge får mer innflytelse på grunnlag av religion. Hadde «Forum for tro og verdier» vært et sted der man faktisk diskuterte tro og verdier på tvers av religiøs, kulturell og politisk tilhørighet, hadde det vært én ting, sier leder i PRESS, Heidi Brynildsen Grande.

-  Men vi reagerer på at man innkaller til seminar i landets nasjonalforsamling med formål å «studere en livsstil preget av tjeneste med Jesus fra Nasaret som modell og få en større forståelse for hva det vil si å følge ham». Skal vår mulighet til politisk innflytelse begrenses fordi vi er en religiøst uavhengig organisasjon? spør Brynildsen Grande.

Krever åpenhet

Stortingsrepresentant Kleppa skjønner innvendingene.

-  Når jeg hører hvordan PRESS reagerer, må vi tenke gjennom hvordan vi presenterer Forumet. Hvis konsekvensen hadde vært at de som møter opp, får større innflytelse, så hadde dette vært meget betenkelig. Jeg har overhodet ikke oppfattet at det er hensikten. Jeg er også forundret over og stiller meg helt uforstående til hvorfor ikke møtet skal være åpent. Slik det framstår, kan det se ut som om vi har noe å skjule, noe det overhodet ikke er grunnlag for. Dette vil jeg ta opp i etterkant av møtet, sier Kleppa til Dagbladet.

Leder i kontroll og konstitusjonskomiteen, Ågot Valle (SV), vil ikke utelukke at hun har sett innholdet i brevet hun har satt sitt navn på. Men hun kan ikke huske det.

-  Jeg reagerer når jeg nå ser ordlyden og hører reaksjonen fra PRESS. Det får meg til å se på Forumet med nye øyne. I utgangspunktet synes jeg det er et flott initiativ. Men det må selvfølgelig være åpenhet om møtet, sier Valle.

Startet før Rise

Andre gang Dagbladet tok kontakt med Lars Rise, var det fortsatt svært uklart hvilken rolle Forumet spiller på Stortinget.

-  Hva er «Forum for tro og verdier»?

-  Det står beskrevet i brevet.

-  Er det du som er sjefen for organisasjonen?

-  Nei, og det er ingen organisasjon.

-  Er det et nettverk?

-  Nei, det er et initiativ som ble tatt for ti år siden.

-  Er det du som er initiativtaker?

-  Nei, det er ei gruppe representanter som er initiativtakere.

-  Hvordan startet det?

-  Det var etablert før jeg kom inn.

-  Hvem innleder i morgen?

-  Statsministeren og noen stortingsrepresentanter.

-  Hvilke?

-  Jeg vet ikke om jeg skal si det, men ikke fordi det er hemmelig.

-  Det er altså ikke hemmelig, men vi får ikke vite hvem som skal innlede?

-  Jo, altså, det er lett å få vite det. Men det er altså slik at pressen aldri har vært med. Grunnen til det er at de som er innledere, er ganske personlige, og derfor er det lagt opp på den måten.

-  Én ting er at pressen ikke får delta, men er det ikke naturlig at vi får vite hvem som innleder på et møte holdt i Stortinget?

-  Jo, det er godt mulig, men da synes jeg det er riktig å få anledning til å finne ut om innlederne ønsker det.

Bryter tausheten

Seinere i intervjuet avslører Lars Rise navnene på innlederne - uten å kontakte dem på forhånd.

KrF-representanten forteller også at blant andre tidligere SV-leder Erik Solheim, justisminister Odd Einar Dørum og Kjell Magne Bondevik har deltatt tidligere år.

Rise avviser at de representantene som er brukt som referanser i brevet, ikke har kjent til teksten.

-  Alle har sett brevet. Ordlyden er også presentert i rapporter fra tidligere samlinger som er gått til presidentskapet på Stortinget. Det er den samme teksten som er brukt hvert år.

-  Skjønner du at blant andre PRESS mener ordlyden ekskluderer religiøst uavhengige organisasjoner?

-  Ja, det er fordi mange nordmenn har problemer med å skille den historiske Jesu lære, verdier og etikk fra det som har med den teologiske forståelse å gjøre. Det står ingenting om kristen tro. Dette er en samling preget av dialog mellom ulike syn der formålet er å finne ut hva vi har felles.

-  Da høres det ikke ut som det er så vanskelig å invitere til full åpenhet?

-  Da ville det fått en annen karakter. Vi har jo blant annet hatt næringslivsledere som har fortalt om vanskelige etiske valg. De kan føle at det er lettere å dele ting hvis det ikke er presse til stede. Det er ingenting her som er hemmelig.

 I ukeprogrammet for statsminister Bondevik står det oppført to offentlige gjøremål for i dag. Møtet i «Forum for tro og verdier» er ikke et av dem.

STENGER DØRA: Her i kinosalen på Stortinget, hvor Ap vanligvis holder gruppemøtene sine, innleder Kjell Magne Bondevik i dag klokka 16 på et lukket møte i «Forum for tro og verdier». Stortingsrepresentant Lars Rise er initiativtaker.
HOVEDTALER: Statsminister Kjell Magne Bondevik.