- Lukter dritt av regjeringens håndtering

Tidligere UDI-direktør Trygve Nordby langer ut mot regjeringen i Amelie-saken og hamrer løs på retorikken.

KREVER NY POLITIKK: Trygve Nordby ber regjeringen legge om kursen for behandlingen av papirløse asylsøkere og gjøre arbeidsinnvandring til Norge lettere. Foto: Erlend Aas / SCANPIX
KREVER NY POLITIKK: Trygve Nordby ber regjeringen legge om kursen for behandlingen av papirløse asylsøkere og gjøre arbeidsinnvandring til Norge lettere. Foto: Erlend Aas / SCANPIXVis mer

(Dagbladet): Tidligere direktør i Utlendingsdirektoratet, Trygve Nordby, bruker harde ord når han beskriver Regjeringens håndtering av  Amelie-saken, som startet med at sivilt politi pågrep Madina Salamova, kjent under pseudonymet Maria Amelie, utenfor Nansenskolen 12. januar.

- På en måte minner regjeringens opptreden meg om et besøk jeg gjorde på et renseanlegg en gang. Der lukta det dritt. Så jeg sa det til direktøren: «Her lukter det vondt». Han svarte at: «Nei, her lukter det ikke vondt. Vi har fulgt alle forskriftene, så her lukter det ikke vondt».

- Men det lukta altså dritt. Og det gjør det av regjeringens håndteringen av papirløse også, sier den tidligere direktøren i UDI til Dagbladet.

Nordby har også jobbet som generalsekretær i Flyktinghjelpen og Norges Røde Kors. Han hevder argumentet om «innvandringsregulerende hensyn» er blitt et «abrakadabra som skal skremme vekk alt som ligner humanitet».

I bunnen av denne saken kan du sende inn dine spørsmål til Nordby.

Provosert Han provoseres over Stoltenbergs argument om at «det er likhet for loven i Norge», når han forsvarer å kaste ut den vellintegrerte 25-åringen som snart har bodd ti år Norge.

- «Likhet for loven»-argumentet blir absurd. Det har på en uetterrettelig måte utviklet seg en svært uheldig praksis innenfor asylfeltet i Norge. Da må denne følges opp, sier Nordby.

- I vurdering av sterke menneskelige hensyn og særlig tilknytning til riket, må man erkjenne de faktiske forholdene. Sosialt, psykologisk og kulturelt tilknytning for mennesker skjer enten man har gyldig opphold eller ikke, sier Nordby.

Debatten raser Pågripelsen har satt søkelyset på asylsøkeres og papirløses situasjon i Norge. Siden da har debatten rast. Dagbladet fortalte samme natt som hun ble arrestert at regjeringen ble holdt løpende informert i forkant.

Det ble tidlig klart at den rødgrønne regjeringen forventer at Politiets utlendingsenhet sender henne til Russland snarlig. Samtidig er det politisk vanskelig å sende henne ut før man har funnet en løsning for å sikre henne en rask retur - som arbeidstaker på norsk jord.

Til tross for at Jens Stoltenberg og regjeringen har gått høyt på banen og forsvart at hun tvangsutsendes, har Høyesterett slått fast at det ikke er grunn til å holde den 25 år gamle kvinnen fengslet.

Vil endre loven Nordby har flere forslag han håper regjeringen vil vurdere for å hjelpe flere tusen papirløse som bor i Norge.

- Vi trenger en rask saksbehandling og retur for asylsøkere som ikke skal ha opphold. Samtidig trenger vi at mennesker får flere lovlige måter å komme til Norge på. Blant annet bør vi lovliggjøre opphold der sterke menneskelig hensyn tilsier det og få inn en rimelighetsparagraf i ulendingsloven, sier Norbdy.

Han mener regjeringen er på rett vei dersom den foreslår en mulighet for asylsøkere og papirløse til å søke arbeid, til tross for avslag på asylsøknaden.

Utlendingsnemdas leder Terje Sjeggestad deltok forrige uke i nettmøte på Dagbladet.no.

Nettmøte:

Retur etter avlsag

Uten at både du og jeg kjenner denne saken i detalj så er det viktig at rettsprinsippet om likhet følges. Mitt spørsmål til deg er som følger: 1. Er du enig at alle som har fått avslag på sine søknader skal returneres? 2. Hvordan vil du sikre at de som har fått endelig avslag ikke "rømmer" fra vedtaket og blir dermed lovbrytere?
– Knut

Hei, Naturligvis enig i prinsippet om at alle bør returneres. men så er altså virkeligheten slik at noen av de forskjelligste grunner blir værende - og det er på langt nær bare avviste asylsøkere. Dette må vi forholde oss til på en slik måte at disse menneskenes grunnleggende rettigheter ivaretas, uavhengig av dere juridiske status. Spørsmålet om hvem som bør interneeres før evt. uttransportering er så stort at det ville kreve en egen debattrunde. Her er det heldigvis i ferd med å komme felles europeiske regler som veier de mange ulike forholdene som spiller inn opp mot hverandre. Der er tiden min ute og jeg har fortsatt 170 ubesvarte spørsmål igjen. Takk for interessen Trygve

Tilknyttning til riket

Jeg tenker på saken der to norsk pakistanske ungdommer ble utvist fra Norge. De hadde bodd i Norge fra de var to tre år. De er nå foreldreløse og straffes fordi deres mor "glemte" å fornye oppholdstillatelsen. Hva menes da med tilknyttning til riket om ikke disse har det?
– astri

Nemlig. og dette må vi (politisk) finne bedre svar på. Trygve

Er vi verdens heldigste?

Hvor mange land i verden, er "forbudte" for nordmenn? Er nordmenn et utvalgt folk - som selv kan velge hvilket sted på jorden vi ønsker å oppholde oss? Hvor mange prosent av verdens befolkning har dette priviligeet? Hvor mange år tar det - før det blir en menneskerett å selv kunne velge, hvor på planeten du ønsker å bo? Kanskje 50år eller mer?
– franz

Tankevekkende spørsmål! Trygve

Alle historier er unike

Alle mennesker har forskjellige historier. Arbeidet mot "likhet for loven" må kunne gi forskjellig resultat. Det er klart at vi må kunne være så inn i hampen upolitisk korrekt at vi kan si at vi ønsker de som kan bli en ressurs, framfor å kaste ut alle som kommer under en eller annen paraply eller bås. Husker jo en historie om en ingeniør som ble kastet ut. Canada tok imot ham med smil om munnen da denne personen kunne brukes. Videre denne fillippineren som skulle kastes ut fordi hun hadde jobbet som vaskedame. Dersom vi kun kaster ut de som jobber, men beholder de som går rett på trygd, er vi snart ille ute. Enig?
– Kalle Kanin

Vanskelig å forholde seg til enkelteksemplene dine, men håper at denne saken hjelper oss til å finne måter å la folk kunne søke arbeid på når de har fått avvist sin asylsøknad. slik bl.a. Sverige har gjort. Det må imidlertid legges inn terskler slik at asylsøknaden bare blir en omvei til en arbeidssøknad. Trygve

Hva ville du gjort?

Hvordan ville du personlig løst denne Marie Amelie saken? Hadde hun fått bli, eller hadde du sendt henne ut?
– Minni

Jeg ville helt sikkert ha veid de humanitære sidene sterkere inn i avveiningen opp mot "innvandringspolitiske hensyn", slik loven gir rom for. Trygve

Hvilket skjønn benyttes?

Hvis det er enkeltpersoners skjønn som avgjør om humanitære hensyn skal tas, blir ikke lovens konsekvens knyttet til hvilke holdninger saksbehandlerene innehar? Minner meg om drakampen om hvem som skal velges til høyesterettsdommere i USA.....
– J.S.Johansen, Bodø

Hei, Ingen tvil om at enkeltpersoners vurderinger kan bli svært utslagsgivende i disse sakene som alltid vil ha større eller mindre elementer av skjønn i seg. derfor er det så viktig at det ikke skjer glidninger i praksis uten at dette nødvendigvis er villet. i denne sammenheng er det også verdt å tenke over at det er mye enklere å gi avslag enn innvilgelser i denne delen av forvaltningen. Trygve

En ny asylpolitikk

Hei. Leser i intervjuet med deg at du bl.a har 2 ting på hjertet: behandlingen av Maria A spesielt + behandlingen av såkalte"papirløse" generelt. .Mht til Ameli-saken - mener du virkelig at Norge skal fravike vedtatte lover og etablert praksis i EN spesiell sak fordi piken er en ressursperson?Hvis "ja"- ser du ikke at det er problematisk å bryte et viktig rettsstatsprinsipp-likhet for loven(Uansett følelser i en spesiell sak)? Mht behandling av "papirløse": Mener du at Norge skal belønne mennesker som har unndradd seg et lovlig,endelig vedtak om utsendelse og derved vil "tvinge seg til" varig opphold? Forøvrig er jeg sterkt imot at mennesker skal behøve å oppholde seg "på vent" i årevis på asylmottak.Behandlingstiden er skandaløs lang. Den må drastisk forkortes- der er vi vel enige.
– Einar Sverdrup

Hei enig i poenget om behandlingstid. Maria kunne like gjerne ha fått innvilget opphold etter dagens lov, hvis man hadde vektlagt hennes faktiske humanitære situasjon. Det hadde også vært likhet for loven. Ellers er ikke dette snakk om å belønne noe som helst, men forholde seg til det faktum at noen mennesker ender opp i slike situasjoner. Trygve

Ødelagt fremtid

Hva med det aspektet at Maria Amelie har brutt norsk lov et utall ganger? Lovbruddene hun har begått danner en lang liste, uten at du m/fler bryr dere nevneverdig om disse, så jeg kan heller gi deg et konkret eksempel. En god venninne av meg sto på førsteplass på ventelista for å komme inn på studiet hvor Madina Salamova fullførte sin mastergrad. Hun kom aldri inn på studiet, og måtte gå ut i en "middelmådig" jobb i et år mens hun tok opp fag for å bedre karakterer. Samtidig gled hun ut av vennegjengen som kom inn og gjennomførte studiet, og fullførte aldri studiet hun egentlig skulle kommet inn på. Idag sitter hun fortsatt i en dårlig betalt jobb med dårlige vilkår og ser ganske mørkt på tilværelsen. Madina Salamova rev vekk det sosiale og faglige grunnlaget til en lovlig norsk statsborger ved løgn og manipulasjon. Hva om Stine hadde vært dattera di? Ville du fortsatt beholdt Madina i Norge, da alt som knytter henne til landet er basert på løgn
– stian

Hei, Det er klart at også papirløse må stilles ansvarlige for sine handlinger. Og jeg tror absolutt ikke at generelt amnesti er en løsning. Mitt peong er at vi må forholde oss til virkeligheten når det gjelder mulighetene til å få opphold på humanitært grunnlag. trygve

Likehet for loven.

Du skriver i et svar Ingen har rett til å velge hjemland.Betyr det at barn født av utenlandske i ikke er Norske da?Det hadde jo vært flott for da hadde dere sluppet å betale bidrag,For de som sitter på asylmottak og føder, for jo penger for fødslen og barne trygd,!og hvorfor for de som sitter på motakk penger mellom hendene og busskort etc,og biler.?For Norsk etnisk ungdom arbeidsløse trygd.Nei .Likhet for loven?
– Wilfred

Hei, Det er bare noen svært få land i verden som nå gir barn automatisk statsborgerskap fordi de blir født der. Det var mer vanlig tidligere. Bl.a. i USA. Trygve

Har vi plass ?

Hvis Stolteberg hadde latt henne bli , hvor skulle vi plassere alle som da garantert ville komme til Norge ?
– Jan Sekkelsten

Hei, Det ikke noe som tilsier at vi blir overrent av innvandrere fordi vi innvilger opphold på humanitært grunnlag. Dette er skremselspropaganda. Trygve

hmm

har vi noen oversikt over hvor mange nordmenn som lever papirløst i andre land?
– dissux

Vi hadde opplagt mange eksempler på det fra andre verdenskrig. Trygve

Hvordan avgjøres beskyttelsesbehov?

Maria Amelie hevder at hun frykter for sitt liv. Foreldrene til Maria Amelie sier at de frykter for sitt liv. Det at retten i Norge har avvist at de har beskyttelsesbehov betyr det at de ikke har beskyttelsesbehov, eller betyr det at retten ikke finner det sannsynlig? Slik jeg har forstått bakgrunnen handler jo også deres historie om kriminelle som har truet dem? Regnes det som gunnlag til asyl?
– Astri

Stort og vanskelig spørsmål. slik som dette rettsområdet har utviklet seg bør det ikke lenger bare være forfølgelse fra myndigheter, det kan også være mange andre grunner til at det er grunn til å frykte for liv og helse. Det er nettopp derfor så viktig at alle får behandlet sine saker individuelt. Trygve

Innvandrere

Mindreårige som myndighetene ikke har maktet å sende ut etter 4 - 5 år i Norge bør automatisk få opphold i Norge. Mindreårige har etter 4 - 5 år fått et kontaktnett, og har mistet eventuelt kontaknett i hjemlandet.
– Norvald Blom

Langt på veg enig, men også her må det gjøres individuelle avveininger. Trygve

Papirløs?

Hvorfor fortsetter du å henvise til Maria Amelie som "papirløs"? Hun er ikke papirløs som Terje Skjeggestad så riktig har påpekt.Myndighetene kjenner hennes identitet.Men hvorfor bry seg med fakta når man har en agenda?
– Peter

Hei, papirløs har etterhvert blitt en betegnelse man bruker i mange land på mennesker som av de forskjelligste grunner ikke har lovlig opphiold i det landet de befinner seg. Noen sier også ulovlig eller irregulær. Trygve

????

Hvordan kan det ha seg at omtrent 90% av asylsøkere til Norge har vært politisk aktive i hjemlandet og risikerer dødstraff ved retur? Er det noen som er ærlige og sier de vil ha et bedre liv?
– john

I grunnlagene som oppgis for å søke asyl finner man også slike motiver, men hvis det ikke er andre grunner får man heller ikke opphold. det er imidlertid verdt å merke seg at alle de store asylsøkergruppene i Norge i dag kommer fra land i krig eller i en krigslignende situasjon. Trygve

Likhet for loven?

Likhet for loven! Hvordan kan det ha seg da at Norge tok imot 110 kvoteflyktninge fra Philippinene og flere av dem var vel etablert gift med philippinske kvinner var noen, å noen drev egene bedrifter med million omsettning,også kommer man hit å for flyktninge status med de goder.en familie jeg kjenner har nå etter 2år i Norge kjøpt hus til 2,5 mill å 2 biler til 1,5 mill plus de driver butik her på 600qm,hvor på kommunen betaler for leie.Hvor er likehet for loven? hun er philippinsk og har fååt flyktininge status hvordan?dette er ikke enkelt tilfelle.
– Wilfred

Godt spørsmål! Der det finnes vilje finnes det som regel en vei. trygve

Individuell behandling?

Jeg synes det har vært uklart hvordan hun er behandlet av utlendingsmyndighetene. Det siste jeg hørte, var at saken var behandlet etter at hun ble 18. Men jeg er fremdeles usikker på om hun ble behandlet særskilt eller som et vedheng til foreldrenes søknad. Og nettopp dette mener jeg er et poeng. Inntil hun ble 18, var hun avhengig av foreldrene. Men etter at hun ble 18, burde behandlingen av hennes søknad bli behandlet frikoplet fra foreldrenes søknad. Jeg er ikke sikker på om dette ble gjort.
– Bernt Mauritzen

Enig i at dette er uklart og at det bør kunne redegjøres tydeligere for dette før noe mer skjer fra myndighetenes side. Trygve

hei

Hva tror du kommer til å skje videre i denne saken?
– Adrian

Hei, Vet ikke hva som skjer i denne spesielle saken, men håper at den har vært med å reise ett sett av prinsipielle spørsmål som vi må finne bedre svar på enn det vi har i dag. Trygve

Foreldre

Det sies at foreldrene fortsatt bor i Norge - hvorfor det og hvorfor blir ikke de også hentet inn. Er det greit at de fortsatt gjemmer seg?
– einar

Det er absolutt ikke greit av folk bor i skjul i et samfunn. det er nettopp derfor vi må finne måter å løse dette på som er våre humanitære tradisjoner verdig. Trygve

Å prioritere

Å prioritere de rike fremfor de fattige. Å prioritere de pene fremfor de mindre pene. Å prioritere de ressurssterke fremfor de svake. Det er de nye kriteriene vi skal forholde seg til. Likhet for loven er tøv iflg Nordby & co.
– Magne Hansen

Hei, Jeg er ikke enig i det. Mine argumenter handler om hvordan vi håndterer problemet med papirløse generelt. Marias sak har hjulpet oss til å få dette mye høyere opp på dagsordenen. Trygve

Umulig å gjøre rett?

Jeg opplever at vektleggingen av ulovelig opphold blir overdrevent. Det virker som om ulovelig opphold er det samme som at du er uhederlig. Hvis hun skulle gjøre det som var "riktig" så ville hun hatt et utrolig vanskelig liv. Reise til Russland som 18 åring og bli papirløs også der. Og da også uten utdannelse og dermed ville hun heller ikke vært attraktiv for Norge. Det virker for meg og min sans for rettferdighet som helt urimelige krav. Kanskje det er mange som er i en sånn catch 22 situasjon?
– Astri

Ja det er opplagt mange. Og hele mitt poeng er at dette må vi forholde oss til som et land som er opptatt av personers menneskerettigheter, uavhengig av juridisk status. Trygve

når barn tas med

Stemmer det mennesker som kom hit som mindreårige asylsøkere sammen med sine foreldre ikke gis en separat behandling, uavhengig av sine foreldre, etter at de har blitt myndige? Disse, da barn, valgte jo ikke å flykte, eller bli papirløse i Norge. Noen valgte for dem, og som et resultat har de vokst opp i Norge uten hverken kulturell eller sosial tilknytning til hjemlandet. Hvilket valg har de da egentlig når de har blitt voksne ?
– Ingrid

Enig med deg. *Dette er noe av sakens kjerne i Ameli saken og som kunne vært tillagt mye mer vekt i saksbehandlingen (innenfor lovens bokstav)- om man hadde villet. Trygve

Finnes sterke menneskelige hensyn i saker med ulovlige opphold?

Ut fra det jeg har sett i denne saken og f.eks. Butt-saken, lurer jeg på om det overhode finnes en praksis hvor utlendingsmyndighetene bruker bestemmelsen om sterke menneskelige hensyn. Vet du om en slik praksis når noen har ulovlig opphold i Norge? Hvilke eksempler finnes?
– Christian

For ikke så mange år siden var det mye mer vanlig å la faktisk opphold i landet telle inn når man vurderte tilknytningen til Norge. Nå har en gradvis forskyvning i praksis (ikke i lov) ført til at det skjer i mye mindre grad. men fortsatt er det mange som får opphold på humanitært grunnlag av helt andre årsaker. barn, helse, osv. Trygve

Hjemland

Tror Maria Amelie er trygg i sitt hjemland, skriver Aftenposten i en tittel i dag. Maria selv sa i TV2-intervjuet i går at hun hører hjemme i Norge. Hva bestemmer hvilket land som er ditt hjemland? Hvorfor blir ikke Marias egen forståelse hørt?
– Ragnvald Eberson

Ingen har rett til å velge hjemland. det er bare staters myndigheter som kan bestemme hvem som lovlig kan bo i riket. Og der er vi ved sakens kjerne. da må vi forholde oss til den realiteten at det finnes mennesker som av de forskjelligste grunner har endt opp i en ulykkelig situasjon. derfor må disse sakene løses med individuell behandling,hvor noen får bli og andre fortsatt må reise ut. trygve

Regjeringens løsning for Maria Amelie løser ikke det fundamentale problemet!

Den 18-årige Maria Amelie hadde ikke noen utdannelse som hun kunne søke jobb med når hun stod der, brått myndig og ikke lenger en del av foreldrenes asylsøknad!
– Anders

Hei, Jeg er enig med deg i at ingen behandling av enkeltsaker vil løse det store problemet med papirløse migranter. De finnes i alle land. Og vi kan aldri gjøre noe annet enn å takle dette best mulig innenfor lovverket og våre humanitære prinsipper. trygve

Kom med konkrete forslag!

Tror du det finnes realisme i å la ulovlig opphold danne grunnlag for opphold. Da trenger vi ikke UDI lenger og heller ikke PU. Problemet er at folk ikke orker enkeltskjebner, men de er på ingen måte innstilt på å la dem få bli heller. Systemet er langt fra perfekt, men som tidligere direktør for UDI viser du forbausende dårlig innsikt i regelverket.
– K.A.Anfinsen

Dette er ikke noe særnorsk problem, og i de aller fleste andre europeiske land finnes det måter å regulere ulovelig opphold på. det er altså ikke snakk om noe generelt amnesti, men individuell behandling. Trygve

Nok ressurser?

Hei! Er som mange andre engasjert i denne problematikken. Jeg lurer på om det pr i dag er satt inn nok ressurser i form av både mennesker og penger for å "ta unna" køen av mennesker som ønsker opphold i Norge? Er det opphopning pga lav kapasitet som fører til slike situasjoner, eller har det med kompliserte regler og tungroddhet å gjøre? Hvis ressursmangel er en årsak skulle man tro at det ville være samfunnsøkonomisk nyttig, og ikke minst etisk riktig å få flere saksbehandlere i arbeid? Ønsker meg forøvrig også mer menneskelighet i disse spørsmålene- er ikke så lenge siden folk her på berget måtte rømme til Sverige...
– Einar

Hei, problemet med at folk bor irregulært eller ulovlig i et land er veldig sammensatt og krever sammensatte løsninger. Rask saksbehanling og rask retur ved avslag er nødvendigvis en av de viktigste. I tillegg ser vi mange eksempler på at flere lovlige veier inn i et land også fører til at det blir færre som søker de ulovlige. Et godt eksempler er polakkene som søkte asyl i norge etter at vi ble medlem i schengen, men ikke hadde fått på plass de lovlige måtene å få arbeid på for EØS borgere. Etter at de kom på plass forsvant problemet med ubegrunnede asylsøkere fra Øst-Europa. Trygve

Hvorfor ikke innrømme synsing?

Du sa: "«Likhet for loven»-argumentet blir absurd. Det har på en uetterrettelig måte utviklet seg en svært uheldig praksis innenfor asylfeltet i Norge. Da må denne følges opp." Jeg tolker: "Jeg synes ikke at det i Amelie-saken burde være likhet for loven. Det har vært en utvikling innenfor asylfeltet i Norge som jeg ikke liker. Denne bør endres." Du får det til å se ut som om du gjør en objektiv analyse. Er ikke saken heller den at du fronter ditt eget syn?
– Henrik Rasmussen

Hei, Likhet for loven er også å la alle få behandlet sin sak individuelt. Likhat for loven er å la alle momenter veie inn - også de humanitære - som i denne saken nesten har forsvunnet. Trygve

Skremmende!

Hvis dette er de samme meninger du hadde da du satt som direktør i UDI finner jeg det skremmende at du kunne sitte i en slik stilling. Så jeg lurer på om det er slik at du har skiftet ut en del standpunkter siden du slutttet i den jobben?
– Pettern

Hei, Jeg har alltid vært opptatt av de rettsløses stilling i samfunnet, enten jeg har jobbet i utlandet eller her hjemme. trygve

humanitære hensyn,tilknytning til riket

Finnes det en definert terskel i utlendingsforskriften for når de humanitære hensyn og søkerens tilknytning til riket er så sterke at de etter utlendingslovens § 38 veier tyngre enn behovet for innvandringskontroll, eller avgjøres dette skjønnsmessig av saksbehandler(e) ?
– Peder Aresvik

Dette er i all hovedsak skjønnsmessig, og det er her jeg mener vi har hatt en klar vridning i restriktiv retning uten at det er vedtatt noe sted. Trygve