Lunder: - Ville snu hver stein Økokrim: - Skinnprosess

Derfor blir han løslatt mot Økokrims vilje i kveld.

:LØSLATT: Den korrupsjonssiktede tidligere Vimpelcom-sjefen Jo Lunder ble løslatt fra varetekt i Oslo fengsel klokka 22.10 i kveld. Foto: Thomas Rasmus Skaug / Dagbladet
:LØSLATT: Den korrupsjonssiktede tidligere Vimpelcom-sjefen Jo Lunder ble løslatt fra varetekt i Oslo fengsel klokka 22.10 i kveld. Foto: Thomas Rasmus Skaug / DagbladetVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Borgarting lagmannsrett forkastet i kveld Økokrims anke og stadfestet dermed Oslo tingretts kjennelse om å løslate den korrupsjonssiktede tidligere Vimpelcom-skefen Jo Lunder fra politiets varetekt. 

«Lagmannsrettens flertall - bestående av lagdommer Anne Ellen Fossum og lagdommer Tonje Vang - har under tvil kommet til at anken forkastes», heter det i kjennelsen, som altså ikke var enstemmig.

- Lagmannsretten slår fast at det ikke er skjellig grunn til mistanke mot ham. Det betyr at det ikke er holdepunkter for at Lunder forsto, burde ha forstått, eller lukket øynene for det aktuelle forholdet, sia Schiøtz til Dagbladet da kjennelsen var klar klokka 20.

Lunder ville ikke snakke med Dagbladet da han ble løslatt fra Oslo fengsel klokka 22.10 i kveld. Han hastet da inn i en ventende drosje som hadde ankommet med Nils Christian Langtvedt fra advokatfirmaet Schjødt.

- Lunder ønsker ikke å gi noen kommentarer i kveld. Nå skal han hjem til familien sin, sa Langtvedt, før drosjen med den løslatte 54-åringen og advokaten kjørte avgårde.

«Snu alle steiner» Kjernen i saken mot Lunder er hvorvidt han visste at et konsulenthonorar fra Vimpelcom på 30 millioner dollar til selskapet Talikant i 2011 i realiteten var bestikkelser til den usbekiske president-datteren Gulnara Karimova.

Før helga ble det kjent at Lunder støtter seg på at han først stanset prosessen rundt avtalen for å gjøre nærmere undersøkelser rundt korrupsjonsbekymringene. Det mest sentrale resultatet av undersøkelsene var en rapport fra et amerikansk advokatfirma.

I lagmannsrettens kjennelse framgår det at Lunder aldri selv skal ha lest rapporten, men stolte på nære Vimpelcom-medarbeidere som hadde gjennomgått den.

«Han engasjerte etter dette selskapets interne juridiske rådgivere og et amerikansk advokatfirma for å undersøke om det var grunnlag for mistanke om korrupsjon. I følge Lunder gikk mandatet til advokatfirmaet ut på å "turn every stone", og undersøke alt som var nødvendig. Firmaet ga en skriftlig rapport. Slik lagmannsretten forstår det, mener Lunder at han ikke selv har hatt hånd om rapporten. Lunder forklarer imidlertid at samtlige av hans rådgivere etter dette ga klarsignal om å fullføre avtalen», heter det i kveldens kjennelse.

Økokrim mener det amerikanske advokatfirmaets vurdering ikke var mye verdt.

«Påtalemyndigheten har anført at det er nærliggende å tro at advokatfirmaet ikke har foretatt undersøkelser i nevneverdig grad, men har basert seg på et begrenset informasjonsgrunnlag. Det er her vist til at enkle undersøkelser ville avdekket blant annet at Takilant var et postkasseselskap uten noen stab. Det er herunder anført at vurderingene som er gjort av advokatfirmaet kan ha vært en slags "skinnprosess", og at Lunder mest sannsynlig forsto at rådene må ha hatt liten verdi», skriver lagmannsretten.

- Alle rådgivere ga grønt lys To av dommerne landet altså på at det ikke er sannsynlighetsovervekt for at Lunder er skyldig.

«Flertallet bemerker at slik saken er opplyst, foreligger det ikke tilstrekkelige holdepunkter for å si at Lunder mest sannsynlig forsto eller så det som mest sannsynlig at de rådene han fikk hadde liten verdi, eller at han bevisst lukket øynene for forhold som kunne representere en utilbørlig fordel for Takilant. Det er ikke kommet frem opplysninger om at noen av hans rådgivere, som fikk i oppdrag å granske saken, advarte mot å gjennomføre avtalen. Tvert imot forklarer Lunder at samtlige av hans rådgivere — interne og eksterne — ga "grønt lys" for å gjennomføre avtalen, og at han stolte på disse rådene», heter det i kjennelsen

Dermed koker straffesaken mot eks-toppsjefen foreløpig ned til om han den gang faktisk gjorde en betydelig innsats for å undersøke lovligheten av millionoverføringene som nå viser seg å være bestikkelser, eller om stopp og start i prosessen var skuebrød.

Dommeren som i kveld utgjorde mindretallet, lagdommer Kristin Robberstad, var enig med Økokrims vurdering.

«Slik saken foreløpig er opplyst, mener mindretallet at det er skjellig grunn til å mistenke at Lunder forsto at utbetalingen innebar en utilbørlig fordel i forbindelse med Vimpelcoms erverv av mobillisenser i Usbekistan, eller at han i hvert fall tenkte tanken og likevel bevisst valgte å gi klarsignal selv om så skulle være tilfelle», heter det i kjennelsen.

Men flertallet falt altså ned på at det, under tvil, ikke er skjellig grunn til mistanke mot Lunder, som nå blir løslatt.

Økokrims førstestatsadvokat Marianne Djupesland opplyste i kveld at lagmannsrettens kjennelse ikke vil bli anket, men at etterforskningen pågår for fullt.

- Økokrim vil fortsette etterforskningen, i samarbeid med utenlandske myndigheter, med sikte på å avklare hvorvidt det er grunnlag for straffansvar, skriver Økokrim i en pressemelding

Advokat Cato Schiøtz var i dag svært fornøyd med at Jo Lunder nå er besluttet løslatt også av lagmannsretten.  Arkivfoto: Sveinung U. Ystad
Advokat Cato Schiøtz var i dag svært fornøyd med at Jo Lunder nå er besluttet løslatt også av lagmannsretten. Arkivfoto: Sveinung U. Ystad Vis mer