Lydbånd-skandale

Flere ansatte i Luftfartsverket tar i hemmelighet opp samtalene med sine sjefer på lydbånd. De samler bevismateriale av frykt for at ledelsen en dag skal «falle dem i ryggen» og sørge for at de får sparken.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Ifølge ansatte Dagbladet har snakket med, nærmer det seg opprørstilstander i Luftfartsverkets sertifikatavdeling. En ansatt hevder å sitte på rundt tolv timer med lydbåndopptak av samtaler med og uttalelser fra sine overordnede.

- Jeg vet om tre- fire andre som også har gjort slike opptak av frykt for å bli falt i ryggen av ledelsen, sier vedkommende, som har holdt en lav profil innad i avdelingen, men ikke nøler med å bruke opptakene hvis det blir nødvendig.

Metoden er enkel: I all hemmelighet oppbevares en liten lydbåndopptaker i skjorte- eller bukselomma.

En av dem understreker at minikassettspilleren kan ta opp alminnelige samtaler på ti meters avstand.

Dagbladet har hørt ett av opptakene hvor man kan høre flere av Luftfartsverket folk samtale. Alle unntatt personen med opptaker på innerlomma trodde samtalen var fortrolig.

Krisemøte

I går ettermiddag møttes flere av de rundt femten tilsatte for å diskutere misnøyen med ledelsen av avdelingen. Resultatet skal ha blitt et krasst brev til hovedverneombudet. Etter det Dagbladet får fortalt har over halvparten av avdelingens rundt femten fast ansatte og vikarer sluttet i løpet av 1997 og i år. Flere respekterte kolleger skal høyst motvillig ha måttet ta sin hatt og gå etter uoverensstemmelser med ledelsen.

En av sertifikatavdelingens tidligere ansatte, som sluttet for noen få måneder siden, hevder i et brev om arbeidsforholdene i avdelingen at en av lederne «har som hovedmål å terrorisere sine medarbeidere ved å drive skremselsomtale overfor alle andre enn den omtalen selv gjelder. Alle tenker - hva sies om meg her i korridoren?»
Ett problem skal være at ansatte, trass i at de er redelige i saksbehandlingen, stadig opplever å bli overstyrt av ledelsen. En intern rapport fra desember 1996 peker på en rekke alvorlige organisasjonsmessige mangler ved sertifikatavdelingen. Rapporten er unntatt offentlighet. Vedkommende som utarbeidet den, klaget før påske til luftfarsdirektør Ola Liavaag på at svært få av de anbefalte tiltakene er gjennomført. Rapportens forfatter hevder sertifikatavdelingen betjener sine kunder så dårlig at eksistengrunnlaget til en rekke flyskoler i landet er truet. Avdelingen beskyldes for å bryte regler og forskrifter:

- Brudd på loven

«Det er også alvorlig når mange kandidater til teoriprøver ikke består eksamen, påviselig på grunn av manglende forskrifter, manglende pensumlister, oppgaver som er utenfor pensum, feilaktig formulert eller feilaktig sensurert.»

«Riktig nok har de en klagemulighet, men avdelingens behandlingstid er ett år. Den påviselig ulovlige klagebehandling gjør unge mennesker med studiegjeld på en halv million kroner simpelthen rettsløse!»
Da ansatte i sertifikatavdelingen før påske skulle orienteres om rapportens forslag til tiltak, skal de ha fått beskjed av sin avdelingsleder om å forlate lokalet. Der var for øvrig også Samferdselsdepartementet representert.

- Overvåking

En annen ansatt skriver i et internt notat at det «virker som avdelingen er en militær institusjon under høyeste beredskap». Uttrykk som personforfølgelse, trakassering, manipulering og overvåking av ansatte er også brukt i skriftlige klager til Luftfartsverket fra folk som har jobbet eller jobber i avdelingen.

Arbeidsmiljøet får av Dagbladets kilder strykkarakter. Noen opplever arbeidsforholdene som så uforutsigbare at de altså sikrer seg ved å ta med bevismateriale hjem: dokumenter eller lydbåndopptak.

«Hvis de kødder med meg, så har jeg dem,» sier en av dem, med minikassetten i hånda.

HEMMELIGE OPPTAK: Opptakene ble gjort med denne båndopptakeren. Dagbladet har hørt ett av de mange lydbåndene.