263 KASSETTER: Lydbåndene fra spionsaken mot Arne Treholt blir frigitt etter krav fra NRK, Norsk Redaktørforening, Norsk Presseforbund og 15 norske redaksjoner. Her er Treholt fotografert i retten. Foto: NTB Scanpix

Foto: Odd H. Anthonsen / Dagbladet
263 KASSETTER: Lydbåndene fra spionsaken mot Arne Treholt blir frigitt etter krav fra NRK, Norsk Redaktørforening, Norsk Presseforbund og 15 norske redaksjoner. Her er Treholt fotografert i retten. Foto: NTB Scanpix Foto: Odd H. Anthonsen / DagbladetVis mer

Lydopptak fra spion-rettssaken mot Treholt blir frigjort

Men du vil ikke få høre absolutt alt.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Avgraderingen skjer etter at Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet og Politiets sikkerhetstjeneste har lyttet seg gjennom flere hundre timer med opptak fra den lukkede delen av straffesaken mot Treholt i 1985.

Konklusjonen er at graderingen oppheves.

- Dette betyr at alt fra den hemmelige delen av Treholt-saken som var knyttet til vårt forhold til fremmede makter, nå kommer til å bli frigjort. Det er et unntak for to vitner der dørene ble lukket av hensyn til privatlivets fred. Her er spørsmålet om innsyn ennå ikke avklart, sier statsadvokat Lasse Qvigstad til NTB.

Tre firedeler Det er de siste tre firedelene av de totalt 263 kassettene med til sammen 175 timers lyd fra rettssaken som nå blir frigjort.

I fjor sommer fikk norsk presse innsyn i lydbåndene fra den åpne delen av rettssaken mot Treholt.

Disse lydbåndene ble frigitt etter krav fra NRK, Norsk Redaktørforening, Norsk Presseforbund og 15 norske redaksjoner.

Kritisk til unntak Frigivelsen av de første lydbåndene skjedde etter at Høyesterett ga mediene medhold i at kravet om innsyn måtte vurderes i lys av artikkel 10 om ytringsfrihet i Den europeiske menneskerettighetserklæringen.

Arne Treholt er positiv til at lydbåndene fra den lukkede delen av rettssaken mot ham blir frigjort. Han er samtidig kritisk til at det fortsatt er unntak, der deler av opptakene fortsatt vil være graderte.

Treholt sier til NTB at han konsekvent har krevd full åpenhet hele tiden.

- Det at lydbåndopptakene fra den lukkede delen av rettssaken nå blir frigjort, er en naturlig konsekvens av at de ugraderte opptakene ble frigjort 26. juni 2013, sier han

Arne Treholts advokat Harald Stabell mener avgraderingen av Treholt-opptakene skulle vært gjort for lenge siden.

 - På vegne av Treholt er jeg meget tilfreds med at det endelig har skjedd en avgradering av disse dokumentene, sier Stabell til NTB, men legger til at dette kunne ha skjedd tidligere.

- Uforståelig lang tid - Ingenting i de dokumentene kan på noen som helst måte berøre rikets sikkerhet eller være et problem for staten. At det har gått så lang tid, er uforståelig for oss og for veldig mange andre, sier Stabell.

På spørsmål om hvilken betydning denne avgraderingen vil få, svarer advokaten at det vil fremtiden vise.

- Det er ikke gitt at denne saken er ferdig. Uten at jeg vil si noe mer om det nå, sier han.

Neppe skandaler Statsadvokat Qvigstad sier at påtalemyndigheten er tilfreds med sakens utgang.

- Jeg tror ikke det finnes noen skandaler eller nyheter i dette materialet. Men det er viktig å huske at det som ble hemmelig den gang, nå måtte vurderes opp mot dagens situasjon. Derfor var det nødvendig å gå veien om Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet og Politiets sikkerhetstjeneste som er de kompetente myndighetene til å vurdere det graderte materialet fra rettssaken, sier han.

Statsadvokaten har nå bedt Borgarting lagmannsrett om å oppheve taushetspålegget som ble fattet ut fra daværende domstolslov i 1985.

- Dette er å regne som en formalitet. Men det må besluttes før det blir endelig, sier statsadvokaten til NTB.

Benådet Arne Treholt var byråsjef i Utenriksdepartementet da han i 1985 ble pågrepet og dømt til 20 års fengsel for spionasje til fordel for Sovjetunionen og Irak.

Hans forsøk på å få saken gjenopptatt, er to ganger blitt avvist.

Treholt ble benådet og løslatt i 1992 av helsemessige grunner, etter å ha sonet åtte år og fem måneder av dommen.

(NTB)