Lykkepillen gjorde ham våpengal

BERGEN (Dagbladet): 29-åringen var militærnekter og livredd våpen. Etter at han begynte med lykkepillen Seroxat, skal det ha skjedd en helomvending. - Jeg fikk et kick og kjøpte og kjøpte våpen, forklarte 29-åringen i Bergen byrett.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Etter at han sluttet med pillene forsvant også våpeninteressen, ifølge tiltalte som uprovosert skal han ha knivstukket en av vaktene på en studentklubb i Bergen for halvannet år siden. Han hadde tatt med seg et avsagd salonggevær med skarpe skudd i magasinet og ei ladd pumpehagle inn i klubblokalet på Fantoft Studentby hvor det var diskotek. I saken som startet i går er lykkepiller, alkohol og våpen sentrale ingredienser. I 1995 gikk legemiddelprodusenten sjøl ut og advarte mot å blande Seroxat og alkohol.

Samlemani

Overlege Olav Spigset ved regionsykehuset i Trondheim har forsket mye på hvordan legemidler virker på folk. I retten i går fortalte han at en heller ukjent bivirkning av den såkalte lykkepillen er samlemani.

- Jeg har ikke tidligere hørt om samlemani når det gjelder våpen, men har lest om tilsvarende reaksjoner - blant annet kjøp av antikviteter. Vi snakker da om folk som utelukkende samler for å samle, sa Spigset.
Han mente det var påfallende at tiltalte som tidligere hadde følt avsky for våpen, plutselig ble våpengal, og at dette skjedde etter at han begynte med det antidepressive middelet Seroxat. Etter at han sluttet med pillene, forsvant også våpeninteressen.

På spørsmål fra tiltaltes forsvarer, advokat Bjørn Meltzer, om overlegen kunne se en sammenheng mellom blandingen av piller og alkohol og knivstikkingen, svarte Spigset benektende.

Han mente store mengder alkohol var en langt viktigere faktor for å utvikle aggressiv atferd enn bruken av Seroxat. Han la imidlertid til at Seroxat aleine også kunne utløse aggressjon hos enkelte brukere. I retten kom det fram at 29-åringen tidligere pleide å bli søvnig av alkohol.

Problemer

I byretten sa tiltalte at han husker svært lite av det som skjedde den aktuelle mainatta da han bar springkniv og våpen, og erklærte seg ikke skyldig i de alvorligste tiltalepunktene.

- Hva skulle du med våpnene? spurte rettens administrator.
- Det lurer jeg på sjøl, svarte 29-åringen.

- Jeg har hele livet vært redd våpen, og vet ikke hvorfor jeg begynte å samle på dem. Men for to år siden begynte han nærmest formålsløst å kjøpe våpen. 29-åringen fikk tak i våpen og ammunisjon illegalt under to turer til Frankrike og smuglet dem med tog til Norge.

I retten i går sa han at han var glad for at han ikke lenger har våpen. Han har kuttet ut lykkepillen, og sier han kan leve med sine plager og samtidig ha kontroll på det han gjør.

I en rettssak i Nedre Romerike herredsrett ble en lykkepille-bruker frifunnet for vold mot en pleier fordi retten fant at medikamentet var den utløsende faktoren. Og i Borgarting lagmannsrett nylig ble lykkepillens alvorlige innvirkning på en promilledømt kvinnes atferd ansett for å være en formildende omstendighet.

I retten kom det fram at kvinnen endret personlighet som følge av Seroxat-bruken.