Lynaksjon mot unge syndere

Riksadvokat Tor-Aksel Busch har satt kniven på strupen på sine statsadvokater.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Tiltalespørsmålet for siktede under 18 år skal være avgjort innen 15 dager etter at statsadvokatene får sakene på bordet. Høyesterettsadvokat Harald Stabell, som leder Advokatforeningens lovutvalg for strafferett og straffeprosess, sier at det er viktig at Busch på denne måten strammer opp statsadvokatenes frister.

-  Men det må ikke gå ut over rettssikkerheten for ungdommene ved at statsadvokaten på grunn av tidspress følger politiets innstillinger. Det er her faremomentet ligger, sier Stabell.Busch skriver til statsadvokatene at det etter sterk fokusering på saksbehandlingstida fra Stortinget, regjeringen, Justisdepartementet og riksadvokaten er blitt gjennomført et betydelig arbeid for raskere behandling av saker.

Egen frist

-  Med en gjennomsnittlig saksbehandlingstid i politiet som etter hvert begynner å nærme seg fristen på seks uker, er det ikke lenger akseptabelt med den alminnelige normen på 30 dagers saksbehandlingstid hos statsadvokaten.

På denne bakgrunn finner riksadvokaten at tida nå er inne for å sette en egen frist for statsadvokatenes behandling av saker mot unge lovbrytere, konkluderer Busch.

Advokat Stabell mener at det er veldig viktig at straffesaker mot ungdom kommer raskt opp for retten, og at saksbehandlingen av og til kan ta uforståelig lang tid.

Rapportplikt

-  Riksadvokat Busch sender med dette ut et viktig signal, både til politi og påtalemyndighet. Vi skal huske at flere av de unge dette gjelder, sitter i varetekt, sier Stabell.Ifølge Busch skal han ha rapporter om gjennomsnittlig saksbehandlingstid fra statsadvokatene i denne typen saker, og antallet saker som ligger innenfor og utenfor fristen på 15 dager.

STRAMMER TIL: Tor-Aksel Busch.
POSITIV: Harald Stabell.