SLAPP Å BETALE: Solpaneler på taket sørget for at Rune Hansen Kvales bolig produserte mer strøm enn familien brukte i sommer. Foto: Silje Sundt Kvadsheim, Finansavisen.
SLAPP Å BETALE: Solpaneler på taket sørget for at Rune Hansen Kvales bolig produserte mer strøm enn familien brukte i sommer. Foto: Silje Sundt Kvadsheim, Finansavisen.Vis mer

Lysere tider for solpaneler

For stadig flere kan det være økonomisk lønnsomt å satse på å produsere egen strøm.

(Finansavisen): Denne høsten har innkjøpsprisen på strøm variert voldsomt, fra nesten 60 øre pr. kWh til under 30 pr kWh i perioder. Men det variable strømleddet utgjør bare rundt en tredjedel av privatpersoners strømregning. Nettleien og avgifter står også for omkring en tredjedel hver.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser, ifølge Finansavisen, at norske husholdninger i 2. kvartal 2018 i snitt betalte 1,10 kroner pr. kWh, en økning på 16 prosent fra samme kvartal året før.

Venter økt strømpris

Med økt strømpris kan det nå være lønnsomt for flere å installere solpaneler og produsere sin egen strøm. Og det er det ifølge Andreas Thorsheim, adm. direktør i solenergiselskapet Otovo, mange som gjør.

- Etterspørselen vokser sterkt. Mange av våre kunder tror at strømprisen vil fortsette å stige når mye av kull- og atomkraftproduksjon begrenses eller avvikles, og Norge gjennom kraftkabler til utlandet blir en del av det store, europeiske strømbadekaret, sier Thorsheim til Finansavisen.

Finansavisens beregninger for tre tilfeldige eneboliger som i dag er til salgs, viser at det for disse husene vil være lønnsomt å satse på solpaneler, forutsatt at strømprisen ikke faller vesentlig under dagens nivå, og at panelene har en levetid på minimum 25 år. Stiger derimot strømprisene, vil den potensielle gevinsten øke.

Gjennomsnittlig bruker Otovos kunder 100.000 kroner på installasjon av solpaneler.

Får igjen penger på strømmen

Rune Hansen Kvale er en av dem som har satset på solpaneler. Han anslår at panelene han installerte i vinter vil være nedbetalt om ti år.

- De fleste liker jo å få igjen på skatten, men det er enda bedre å få igjen på strømmen, sier Rune Hansen Kvale til Finansavisen.

Det gjorde familien i sommer. I løpet av månedene mai, juni og juli produserte 22 solpaneler på taket, hver på 265 watt, nesten 3.000 kWh. I den samme perioden brukte familien selv under 1.300 kWh. Strømleverandøren deres betalte 1 krone pr. kWh som familien solgte.

Disse faktorene avgjør lønnsomheten i solpaneler:
· Solmengden på tomten
· Installasjonskostnader
· Strømpris – nå og i fremtiden
· Salgspris på overskuddsstrøm
· Rentekostnad på eventuelt lån
· Vedlikeholdskostnader

Andre økonominyheter:
Forskningssjef spår kursoppgang – anbefaler kjøp
Fra og med mandag endres alle boligannonsene på Finn.no