Lytt til fjellfolket

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Onsdag denne uka skal hovedstyret i Norges Bank ha et rentemøte som det er knyttet stor spenning til. Vil sentralbanksjef Svein Gjedrem senke renta med et kvart prosentpoeng, eller vil han la det være? Det første er mest sannsynlig, ut fra det som har vært rådende lære i Norges Bank. Med den uventet lave prisstigningen de siste månedene er det sannsynlig at prisstigningen om to år er lavere enn inflasjonsmålet på 2,5 prosent, og da skal renta settes ned. Hvis man holder seg strengt og firkantet til reglene.

I forrige uke kom imidlertid flere kraftige rop fra erfarne fjellfolk. Ikke alle som var samlet på samfunnsøkonomenes valutaseminar på Gausdal Høifjellshotel, ga Gjedrem håndfaste råd. Men både finansminister Per-Kristian Foss og Kredittilsynets direktør Bjørn Skogstad Aamo ba på ulike måter Norges Bank holde igjen. Begge mener det må være greit å skyve på ønsket om å nå inflasjonsmålet på to år.

Renta er på ett år satt ned 4,75 prosentpoeng, med den følgen at den norske krona har styrket seg på en måte som kan sammenliknes med en gammeldags devaluering. Samtidig har husholdninger og bedrifter fått atskillig mer å rutte med. Dessuten har internasjonale konjunkturer endret seg. Alle forventer vekst og oppgang i norsk økonomi i år. Det kan derfor bare være et tidsspørsmål før Norges Bank blir nødt til å sette renta opp. Da er det viktig å unngå en brå renteopptrapping. Og settes renta først ned, vil den forventede oppgangen bli bråere.

Sagt med andre ord: Vi trenger ikke ytterligere rentestimulanser akkurat nå. Det fører bare til at flere tar opp lån de ikke har evne til å betjene hvis renta dobler eller tredobler seg i løpet av den perioden lånet skal nedbetales. Foreløpig har vi sett lite til den fleksible inflasjonsstyringen som Norges Bank angivelig følger. Fleksibiliteten innebærer at den ikke bare skal ta hensyn til inflasjonsmålet, men veie dette mot hensynet til virkeligheten utenfor vinduene. Også i pengepolitikken bør fjellvettreglene følges: Det er ingen skam å snu - og lytt til erfarne fjellfolk!