Må betale bidrag til hjemmeværende ekskone

Får 5000 i måneden til hun er pensjonist.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): En Kristiansunds-mann er i Frostating lagmannsrett dømt til å betale ekskona 5000 kroner i måneden til hun blir pensjonist, pluss et engangsbeløp på 100 000 kroner, skriver Adressa.no.

Grunnen er stor forskjell i ektefellenes økonomiske situasjon da de gikk fra hverandre: De siste 20 åra av ekteskapet var kona (61) hjemmeværende, mens mannen (58) hele tida var i jobb.

Frivillig

Det var kona selv som ønsket å være hjemmeværende da paret gikk på land etter flere år til sjøs. Ektemannen på sin side ga etter hvert sterkt uttrykk for at hun burde få seg lønnet arbeid, men kona ønsket altså selv å forbli hjemmeværende. Fraværet fra arbeidslivet skyldtes verken at det var vanskelig å få jobb, eller helseproblemer.

Nå etter samlivsbruddet har imidlertid den 61-årige kvinnen store problemer med å få seg jobb, og kommer seg trolig aldri ut i arbeidslivet. Derfor er eksmannen blitt dømt etter ekteskapslovens paragraf 79, som åpner for å pålegge bidragsplikt dersom «særlige grunner» taler for det.

Skjevhet

Kona mottar nå et lite beløp i støtte fra sosialkontoret til livsopphold, og retten kommer til at hun i åra framover sannsynligvis får en svært vanskelig økonomisk situasjon. Ektemannen på sin side har etter rettens skjønn i mange år dratt fordel av å ha en hjemmeværende ektefelle; på grunn av at han stort sett slapp å ta del i husarbeidet, har han kunnet ta tilleggsutdannelse og jobbe stort sett når han ville.

Den enstemmige lagmannsretten mener saken er et unntakstilfelle, og legger vekt på at det er en vesentlig forskjell på de tidligere ektefellenes økonomiske situasjon. Et stort lån som ektemannen har, tar ikke retten hensyn til.