Må ha fast adresse

Pensjonister og uførepensjonister tar med seg pensjonen og «rømmer» Norge. Felles for dem som flytter, er at de slipper å betale skatt av pensjonen - bare folketrygdavgift.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I 1995 hadde 17825 trygdede meldt flytting til utlandet. De siste tallene fra Folketrygdkontoret for Utenlandssaker er fra 1998, da hadde hele 23499 trygdede meldt utflytting.

Tallene fra Folketrygdkontoret for Utenlandssaker dekker både alderspensjonister, uførepensjonister, de som har gjenlevendepensjon (etterlatte barn og ektefeller) og andre pensjonister (stats-, sjømanns- og krigspensjon).

- Det er både norske statsborgere og personer som har opparbeidet pensjonsrettigheter fra Norge som har flyttet ut og nå mottar pensjonen i utlandet, informasjonsansvarlig Terje Moe i Folketrygdkontoret for Utenlandssaker.

Forutsetningen for å få pensjonen skattefritt til utlandet, er at man har en permanent utenlandsadresse å vise til, og at flyttingen er reell.

Behandlingstida ved Folketrygdkontoret for Utenlandssaker kan imidlertid være svært lang.