Må kanskje skyte med masker

Et av tiltakene som foreslås for å holde liv i Forsvarets miljøammunisjon.

MASKERT: For å unngå helseplagene knyttet til Forsvarets nye miljøammunisjon, kan soldatene bli pålagt å bruke vernemaske eller annet beskyttelsesutstyr under skytetrening. Foto: Forsvaret
MASKERT: For å unngå helseplagene knyttet til Forsvarets nye miljøammunisjon, kan soldatene bli pålagt å bruke vernemaske eller annet beskyttelsesutstyr under skytetrening. Foto: ForsvaretVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Ett av forslagene som vurderes for å kunne fortsette å bruke forsvarets omstridte blyfriammunisjon er egne pustemasker for soldatene.

- Å bruke masker er ett alternativ. Vi er nødt til å skjerpe inn på tiltakssiden. Vi kan ikke drive aktiviteter hvor folk stadig får helseproblemer, sier Forsvarets bedriftsoverlege Gunnar Skipenes til Dagbladet.

Merkes med helserisiko Som Dagbladet avslørte i 2009 får soldatene helseplager av den nye miljøvennlige ammunisjonen. Selv om flere tiltak ble iverksatt, som bedre lufting av lukkede skytebaner, lavere skytefrekvens og oftere pauser under skyting, viser det seg at helseproblemene bare øker i omfang.

Forsvarsledelsen er likevel bestemt på utrede flere alternativer før det blir aktuelt å stanse bruken av den såkalte miljøammunisjonen helt. Eskene med miljøammunisjon skal blant annet merkes med at den innebærer risiko for helseplager. Samtidig skal skyting nå rapporteres ned til den minste detalj slik at Forsvaret får en oversikt over hvor omfattende helseplagene faktisk er.

- Trodde ting var greit Dette ble forøvrig også beordret etter avsløringene i 2009. Men både forsvarsledelsen, hovedverneombudene og bedriftsoverlegern selv peker på en rekke uheldige omstendigheter som trolig har ført til at helseplagene bare har økt uten at det er blitt slått alarm.

Blant annet har det ifølge forsvarsledelsen oppstått vanskeligheter ved at det i perioden har vært 72 forskjellige rapporteringssystemer i Forsvaret, hvor blant annet Hæren har vært tvunget til å legge ned sitt rapporteringssystem i en overgangsperiode og bruke ulike manuelle systemer før et nytt system er på plass.

Derfor kom aldri rapporterte helseplager frem til de som skulle håndtere dem. Skipenes vedgår at han trodde problemene med den blyfrie ammunisjonen var løst.

- Jeg trodde ting var greit. Men så kom det frem nå like før jul at det fortsatt er problemer. Det må vi ta tak i, sier han til Dagbladet.

Ukjent omfang Forsvaret har derfor ingen noen god oversikt over hvor mange som er blitt syke, hvor alvorlige tilfellene har vært, eller under hvilke omstendigheter soldatene er blitt syke under skyting med miljøammunisjon.

Men stabssjef Jan Erik Finseth i Forsvaret mener mye tyder på at skadeomfanget har økt, noe som bekreftes av hovedverneombudet i Hæren, som slo alarm tidlig i desember i fjor.

I et brev til forsvarsledelsen påpeker hovedverneombudet i Hæren at soldater også blir syke under utendørs skyting, og at følsomheten til kruttgassene synes å øke ved gjentatte eksponeringer.

Også han ber forsvarsledelsen vurdere bruk av beskyttelsesutstyr som hindrer innånding av gassene.

«Særlig kan dette være aktuelt når man må være i bevegelse samtidig som man skyter eller på åpne standplasser eller anlegg.»

Blyfritt mareritt Selv om Forsvaret i halvannet år har jobbet med å tilpasse skytebaner, avtrekk og måten skytetreningen utføres på, og nå også vurderer bruk av vernemaske for å skyte trygt, vedgår stadig flere forsvarskilder at det enkleste vil være å stanse bruken av miljøammunisjon og gå over til vanlig blyammunisjon. Som Dagbladet skrev tirsdag er også dette ett av tiltakene som vurderes.

Men forsvarsledelsen har gjentatte ganger argumentert med at også blyammunisjonen har giftige avgasser, selv om plagene ikke oppstår like akutt som ved bruk av blyfri ammunisjon.

Blyfri ammunisjon ble innført som et miljøtiltak i Forsvaret i 2007 uten at den ble testet grundig på noen av håndvåpnene forsvaret bruker. Dette førte først til alvorlige funksjonsfeil og skader på soldater som tjenestegjorde i Afghanistan. Da forsvaret gikk over til det nye standardgeværet HK416, begynte også helseplagene å melde seg.

Foretrekker blyammunisjon I motsetning til det gamle rekyldrevne AG3-geværet, er nye HK416 et såkalt gassdrevet automatgevær, som innebærer at kruttgassene virker på et stempel, som igjen driver et roterende sluttstykke til å kaste ut patronhylsen og lade et nytt skudd. Det mistenkes at dette fører til økt eksponering av gassene fra den blyfrie ammunisjonen, som inneholder høye konsentrasjoner av kobber og sink i avgassene. Dette kan forårsake metallfeber, som gir akutte og sterke influensalignende symptomer.

- Å bruke en annen type ammunisjon er jo et alternativt tiltak til de som er nevnt. Jeg syns jo ikke vi kan ha et våpen og en ammunisjonstype som sammen gir de plagene vi ser, sier forsvarets bedriftsoverlege.

- Men forsvarsledelsen hevder at blyammunisjonen kan være minst like giftig?

- Blyfriammunisjon er mye enklere å måle effekten av. Vi vet ikke nok om langtidsvirkningene av blyfri ammunisjon ennå. Det mye lettere å overvåke og måle eksponeringsnivået for bly hos soldatene. Dette er også den ammunisjonstypen som brukes av andre med tilsvarende gevær. Derfor finnes det mer erfaring og forskning på dette området, sier Skipenes til Dagbladet.