Må legge om stilen?

Ingen annen statsminister har over så lang tid vært så tilgjengelig for mediene og så generøs med å stille på ulike arrangementer som det Kjell Magne Bondevik har vært.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I denne observasjonen ligger det uuttalt et spørsmål om hvorvidt han burde spart krefter til bruk på de politiske hovedutfordringene ved å skjerme seg mer, og også bruke mindre tid på alskens arrangementer og fotballkamper.

En iakttaker formulerer problemstillingen slik:

- Hadde Gro vært like tilgjengelig som det Bondevik har vært til nå, så er det kanskje et spørsmål om hun kunne ha holdt ut så lenge som statsminister?
- Folk flest, og også mediene, har lett for å glemme at selv de korteste intervjuer og raskeste kommentarer kan være en belastning selv for en topp-politiker. Det krever konsentrasjon, rask tankegang og en kontrollert tunge slik at svaret blir riktig første gang. For det som er sagt, er sagt, sier en kilde.

Jaglands start

Thorbjørn Jagland innledet også sin statsministertid med en åpen og tilgjengelig stil overfor pressen. Han følte trygghet og sympati fra opinionen, og ønsket også å understreke et skifte av stil i forhold til Gros stadig mer distanserte væremåte. Men Jagland måtte forholdsvis raskt stramme inn. Han fikk erfare at mange små avvik fra et tett statsministerprogram lett forplanter seg til lengre forsinkelser. I tillegg fikk han Rød-Larsen-saken i fanget. Den markerte overgangen fra en avslappet, litt uhøytidlig form, til en langt mer anspent og vaktsom tone mellom ham og mediene.

Gros personlighet

- Det går fortere rundt nå enn for bare 10- 12 år siden, sier en regjeringskilde til Dagbladet.

Arbeidspresset og trykket fra mediene i form av krav om raske kommentarer og reaksjoner, bare øker. Men en statsministers måte å håndtere dette på, har mye med personen selv å gjøre.

Det blir for eksempel framholdt at Gro var mer tilbakeholden på grunn av sin personlighet. Selv om hun etter hvert opparbeidet en enorm rutine, la hun hele tida stor vekt på at hun skulle ha grundige kunnskaper om en sak før hun kommenterte den.

Medgangs-
bølgen slutt

Kjell Magne Bondevik er den som har holdt den åpne og tilgjengelige stilen lengst. Han er da trolig også den som har ridd lengst på en personlig medgangsbølge. Men nå var den i ferd med å legge seg. Derfor reagerte pressen kraftig og oppfattet det som et stilskifte da han avviste å svare på spørsmål på Menighetsfakultetet torsdag 20. august. Mens mediene kokte av uavklarte politiske spørsmål, kastet Bondevik glans over presteskolens semesteråpning. Han ble litt for lenge og var forsinket til et viktig møte med regjeringskollegiet da han uvanlig avmålt hastet forbi og inn i sin panserbil. Serien av politiske provokasjoner fra Sp-hold både den dagen og dagene før, bidro nok også til at han ønsket å holde tann for tunge. Bondevik «flyktet fra pressen», het det i nyhetsmeldingen NTB sendte ut like etter.

Da han og hans medarbeidere ble klar over dette, ble det straks sendt ut pressemelding om at Bondevik samme ettermiddag ville svare på spørsmål om norsk innenrikspolitikk. Dette blir utlagt som at han ikke ønsket å skifte stil. Spørsmålet er om han nå blir nødt til det.