Må møte seg selv i retten

Eiendomstvisten mellom Per Kristian Orderud og faren Kristian Magnus er blitt såuoversiktlig at selv jurister har problemer med å følge med i hva som skjer. Nå ligger det an til at Per Kristian må møte seg selv i retten i tvisten om gården.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Politiet har fra dag én i etterforskningen av trippeldrapet ment at striden om gården kan være et motiv bak drapene. Per Kristian Orderud møtte faren Kristian Magnus i Nes herredsrett høsten 1998.

Rettens konklusjon var at sønnen har eiendomsrett til gården, men saken ble anket til lagmannsretten.

Før ankesaken ble berammet, pågrep politiet ekteparet Orderud og siktet dem for trippeldrapet. Nå har Eidsivating lagmannsrett bestemt at saken skal fortsette i rettsapparatet - uavhengig av en eventuell straffesak.

Ulogisk

Lagmannsretten fant ikke noen lovhjemmel for å stanse saken. Hvis odelsgutten og juristen slipper ut av varetekt, er det altså klart for en ny runde i lagmannsretten.

Problemet er at motparten, Kristian Magnus Orderud, er død. Ifølge Christian Lundin, som er oppnevnt av Nes skifterett for å bestyre boet etter Kristian Magnus og Marie Orderud, må dødsboet representere motparten i en eventuell rettssak.

- Per Kristian Orderud er jo enearving, og det er ulogisk at han skal fortsette en eiendomstvist med seg selv, mener advokat Christian Lundin.

Testamentet

Det er svært gode sjanser for at Per Kristian også vil vinne fram i lagmannsretten - ikke minst etter at flere skriftgranskere har slått fast at underskriftene på skjøtet er ekte.

Avgjørelsen fra Eidsivating betyr at gårdsstriden sannsynligvis ikke vil få betydning for hva Per Kristian vil arve etter søsteren og foreldrene. Uansett om han blir dømt eller ikke for drapene, vil odelsgutten mest sannsynlig sitte med eiendomsretten.

Dagbladet får bekreftet at avdøde Kristian Magnus Orderud skrev et testamente høsten 1998.