- Må rydde opp i homse-striden

Kirkeminister Jon Lilletun ber Kirken rydde opp i homofili-striden. Han beklager sterkt at flere prester bryter med biskop Even Fougner på grunn av hans standpunkt i homofilisaken.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Kirkeministeren er bekymret over at den kirkelige homofilistriden ser ut til å øke i styrke. I alt tre prester har nå fulgt i prost Asle Dingstads fotspor, og fraskriver seg tilsyn fra biskopen i Borg, Even Fougner. De tre er sokneprest i Vestby, Jan Petter Magnus, residerende kapellan Tom Hængsle i Skjeberg og Santalmisjonens fylkessekretær i Østfold, Bo Johannes Hermansen.

Liker det ikke

Kirkeministeren ønsker ikke - og kan ikke - gripe inn i den interne homofilistriden. Til Dagbladet sier imidlertid Lilletun at han helt og fullt står på Bispemøtets side i denne saken.
- Hva jeg sjøl måtte mene, er i og for seg uinteressant, men jeg legger ikke skjul på at jeg følger Bispemøtets flertall i denne saken. Like fullt er dette en Kirkeintern strid, som Kirken sjøl må ordne opp i.

- Er du bekymret over alt bråket som har oppstått rundt homofilisaken?

- På en måte er jeg det, men jeg vil også si at vil har en stor folkekirke med mange medlemmer. Det er ikke rart at det oppstår strid om enkelte temaer. Og stillhet er ikke alltid det beste heller, sier Lilletun.

Bispemøtet

De tre prestene som har brutt med biskopen i Borg, har lenge vært på kollisjonskurs med ham. Fougners syn på homofili er i strid med Bibelens lære, mener de.
Kapellan Hængsle i Skjeberg går så langt at han gir uttrykk for håp om at han i framtida skal slippe å holde gudstjeneste sammen med sin biskop, og gir blaffen i at Bispemøtet tidligere i år har karakterisert slike aksjoner som illojale. En av de andre aksjonerende prestene, Boe Johannes Hermansen hevder for sin del at Bispemøtet bryter med Bibelens ord når biskopene slår fast at det kan være ulike syn på homofili innenfor Kirken. Distriktssekretæren i Santalmisjonen mener å vite at Bibelen bare har ett syn på denne saken.

- Jeg har håp om at Kirken sjøl greier å finne en løsning på denne striden. Men greier den ikke å ordne opp sjøl, og velger å legge saken på mitt bord, skal jeg gi uttrykk for min mening, sier Lilletun til Dagbladet.