- Må skrive om historien

LINDESNES: De arkeologiske oppdagelsene på Lindesnes tyder på at det sørlige Norge i tidlig vikingtid ble regjert fra Danmark. Vestfold var periferi i riket, ikke sentrum slik som tidligere antatt.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Førstekonservator Frans-Arne Stylegar har gjort en rekke nye oppdagelser i det kjente og svært rike fornminneområdet Spangereid, 12 kilometer innenfor Lindesnes fyr.

Hans klare oppfatning er at Spangereid var sentralt i et dansk vikingrike. Kanalen tillot vikingene å trekke skipene over Spangereid, istedenfor å seile rundt Lindesnes. Dermed behersket en kongsflåte Skagerrak, fordi den kontrollerte skipstrafikken - og kunne slå overraskende til ut Lenefjorden. Begge sider av Lindesnes var under kontroll.

I dette maktbildet ligger senteret på de danske øyene, mens Vestfold og Karmøy blir sterke befestninger i periferien.

Arkeologmiljø i dvale

- Det er et spørsmål om å tenke nytt. Det norske arkeologmiljøet - meg selv inkludert - har lenge gravd oss ned i gamle tanker. Funnene på Spangereid er kjempemoro. Norsk arkeologi har godt av å bli ertet opp. Særlig om historien fra jernalder og eldre vikingtid, mener Stylegar.

Tradisjonell norsk historieskrivning om eldre vikingtid er basert på at det lå et maktsenter i Vestfold, og ett i nordre Rogaland. Mellom disse - Sørlandet og Jæren - var det lite å bry seg om.

Stylegar har en annen oppfatning. Problemet er at norsk arkeologi har konsentrert seg om de rike skipsfunnene og har bygd historieforståelsen på dette. Sørlandet og Jæren har ikke rike funn. Men det betyr ikke at kysten var uinteressant for vikingene.

- Når en oppfatning blir gjentatt lenge nok, tror alle på den - også arkeologer. Den profesjonelle nysgjerrigheten har nok vært litt nedgravd i faget, mener Stylegar.

Funnene på Spangereid, koblet med det ferske funnet i Kvinesdal av den eldste kirken vi har rester av i Norge, tyder på at Sørlandet var viktig for vikingene. Felles for funnene er at de er lik funn i Danmark.

Ikke omtalt før

Tre nye funn på Spangereid mer enn antyder at stedet var en maktbase for en hersker som var langt sterkere enn en lokal høvding:

  • Først den 500 meter lange kanalen som ble gravd ut rundt år 700.
  • Funnet av seks- sju store naust fra vikingtida, som rommer skip med en besetning på 30- 40 mann.
  • Oppdagelsen av selve kongsgården - et langhus på opp mot 70 meter.