-  Må utredes på nytt

Helsetilsynet levner ingen tvil: Dersom de kommer fram til at Sykehuset Telemarks rutiner for utredning av løsemiddelskadde gir feil resultater, må en rekke personer utredes på nytt.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Også Trygdeetaten må forholde seg til en slik avgjørelse fra Helsetilsynet. Negative trygdeavgjørelser tuftet på eventuelle feilaktige vurderinger fra sykehuset må i så fall omgjøres.

Dermed vil folk som er frarøvet sine rettigheter endelig kunne få erstatning.

-  Kjede av tiltak

Statens helsetilsyn er allerede i gang med sine utredninger i tilsynssaken mot yrkes- og miljømedisinsk avdeling på Sykehuset Telemark og den omstridte psykologen sykehuset har benyttet seg av.

-  Hvis vi finner at sykehusets rutiner fører til gale diagnoser, vil det i vår rapport ligge en klar forventning om at Sykehuset Telemark må gå igjennom mange, om ikke alle disse sakene på nytt. Dersom det også er fattet trygdevedtak på gale premisser i denne saken, må også disse revurderes, sier underdirektør Jostein Vist i Helsetilsynet.

Han understreker at tilsynet fremdeles har mye arbeid igjen, før de kan komme med sin avgjørelse i saken.

-  Klart at vårt vedtak vil kunne starte en kjede av tiltak. Det er dette vi skal vurdere i tida som kommer. Om dette vil ta en, tre eller seks måneder, er vanskelig å vurdere, sier Vist.

Følger med

Dagbladet har denne uka avslørt at Sykehuset Telemark har gitt en lang rekke løsemiddelskadde uriktige psykiske diagnoser.

Avisa har også avslørt at Rikstrygdeverket har visst om og vært kritisk til dette i en årrekke, uten å slå alarm.

I går avslørte Dagbladet at bare 18 prosent av dem som blir utredet for løsemiddelskade i Telemark får diagnosen. Hos andre arbeidsmedisinske avdelinger i landet ligger tallene fra 30 til 50 prosent. Helsetilsynet følger nøye med på hva Dagbladet avdekker.

-  Media er en av flere informanter vi forholder oss til. Vi noterer oss det som står i Dagbladet.

Klinikksjef Jostein Todal på Sykehuset Telemark har flere ganger understreket overfor Dagbladet at sykehuset vil stille seg bak den avgjørelsen Helsetilsynet kommer fram til.