VIL TIL VENSTRE: Tidligere KrF-leder Kjell Magne Bondevik støtter Knut Arild Hareides konklusjoner, men sier det er helt åpent om landsmøtet vil gjøre det samme. Foto: Nina Hansen / Dagbladet
VIL TIL VENSTRE: Tidligere KrF-leder Kjell Magne Bondevik støtter Knut Arild Hareides konklusjoner, men sier det er helt åpent om landsmøtet vil gjøre det samme. Foto: Nina Hansen / DagbladetVis mer

Bare to alternativer for KrF, tror Bondevik:

- Må velge Siv eller Jonas

Det er helt åpent, sier Kjell Magne Bondevik om KrFs retningsvalg. En samtale med Knut Arild Hareide for to uker siden overrasket ham.

KrF-leder Knut Arild Hareides tale til landsstyret på fredag har blottlagt et splittet parti. Partilederen vil til venstre, nestlederne til høyre. Stortingsgruppa er delt, sentralstyret og landsstyret likeså. KrFU-leder Martine Tønnessen sier ja til Frp, begge nestlederne i utgangspunktet nei.

- Stemningen i partiet er veldig sterk til fordel for å gå i regjering. Det er 13 år siden sist, sier tidligere partileder og statsminister Kjell Magne Bondevik til Dagbladet.

Spørsmålet er hva slags regjering det blir. Selv støtter han Hareides anbefaling om å vende seg bort fra dagens regjering og i stedet forhandle med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

- Modig konklusjon

- Jeg støtter Knut Arilds råd til partiet. Han kom med en god analyse og en modig konklusjon, sier Bondevik.

Overfor Dagbladet slår han fast at avstanden til Frp er for stor.

- Ikke bare i politiske saker, men også når det kommer til holdninger. Jeg tenker særlig på flyktninger og innvandrere, men også bistand til verdens fattige, sier Bondevik, som var statsminister fra 1997 til 2000 og fra 2001 til 2005.

Å holde løftet til velgerne, er et sentralt poeng for Bondevik:

- KrF forhandlet med Frp i 2013, uten at det førte fram. Det bidro til at partiet i 2017 gikk til valg på ikke å regjere med Frp. Jeg mener det er en god leveregel å holde det en har lovet før valg.

To alternativer

Å forbli et vippeparti Stortinget synes uaktuelt for flertallet, mener Bondevik. Dermed er det i realiteten bare to alternativer som det ekstraordinære landsmøtet skal ta stilling til 2. november.

- Ja, det ser sånn ut. Jeg har tenkt at KrF fortsatt kunne være et uavhengig og konstruktivt opposisjonsparti, men jeg har skjønt på dem som styrer partiet i dag at flertallet ikke ønsker dette. Da må vi legge til grunn at KrF skal i regjering, sier Bondevik.

Han understreker at det slett ikke er sikkert at eventuelle regjeringsforhandlinger fører fram.

- Det er resultatet av samtalene og forhandlingene som til sjuende og sist må være avgjørende for hva partiet velger å gjøre, sier han.

TALTE: KrF-leder Knut Arild Hareide redegjorde fredag ettermiddag for partiets mye omtalte veivalg i norsk politikk. Video: NTB Scanpix Vis mer

Taus om Hareides rolle

Spørsmålet om Hareide i praksis er ferdig som partileder dersom landsmøtet ikke følger hans anbefaling, vil ikke Bondevik kommentere.

- Det får være opp til ham og partiet å avgjøre.

- Men er det ikke urealistisk at landsmøtet i KrF følger Hareides råd? Begge nestlederne, flertallet i stortingsgruppa og KrFU konkluderer annerledes.

- Jeg tror ikke det. Tvert imot tror jeg det er åpent hva som blir konklusjonen, men det er ikke gitt at partilederen får med seg flertallet.

- Det er blitt beskrevet som et historisk linjeskift for KrF, det som Hareide innbyr til. Er du enig i det?

- Jeg vil avdramatisere et retningsvalg til venstre. I Europa er det mange kristendemokratiske partier som samarbeider med sosialdemokratiske. I begge mine regjeringer gjorde vi opp statsbudsjett med støtte fra Arbeiderpartiet. Det er naturlig for et sentrumsparti som KrF å samarbeide begge veier – uten å gjøre seg avhengig av fløypartiene.

Uklart utfall

Bondevik sier KrFs ambisjon er å «favne bredt, ikke minst blant det mangfoldige norske kristenfolket».

- Mange folkekirkekristne har problemer med at KrF samarbeider med en regjering der Frp inngår. For mange fra det lavkirkelige bedehusmiljøet, der jeg selv kommer fra, er dette ikke like problematisk.

- Dersom KrF vender seg mot Arbeiderpartiet vil kjernevelgerne forsvinne, sies det. Andre mener det er nødvendig for å vokse. Hva mener du står på spill for partiet?

- Uansett hva partiet velger, er det vanskelig å vurdere hva som blir de langsiktige og kortsiktige konsekvensene. KrF mistet mange velgere da vi sitt satt i regjering med Høyre, kanskje noen av disse velgergruppene vil vende tilbake?

Overrasket

Knut Arild Hareide har vært åpen om at Kjell Magne Bondevik er blant dem han konferer med og søker råd hos. I snart to uker har han visst det resten av Norge fikk vite da Hareide talte fredag ettermiddag.

Samtalen med Hareide overrasket Bondevik.

- Han oppsøkte meg for nesten to uker siden, og sa han hadde konkludert. Han ga uttrykk for at svaret hadde modnet fram hos ham. Jeg ble ikke overrasket over selve konklusjonen, jeg ble litt overrasket over at han var så tydelig som han var, sier han.

Bondevik understreker at han ikke har en særlig framtredende rolle blant dem Hareide snakker med.

- Knut Arild snakker med mange i og utenfor KrF. Jeg er blant dem, men jeg er ingen sjefrådgiver, slik enkelte later til å tro. Jeg snakker gjerne med ham og gir ham råd, men bare når han tar initiativet og spør først. Jeg vil ikke trenge meg på.