Må vente seks uker på vandelsattest. Får ikke hjulpet flyktningbarn

Per Christian Løkke har blitt tilbudt jobb som leksehjelp, men uvanlig mange søknader om vandelsattest gjør at han må vente seks uker på å få den.

LEKSEHJELP: Per Christian Løkke (innfelt) ble tilbudt jobb som leksehjelp for flyktningbarn i Fredrikstad kommune for én måned siden, men venter fortsatt på en vandelsattest som gir han tillatelse til å jobbe. Han er bekymret for hvor mye hjelp barna får når han ikke kan gjøre jobben han er blitt tilbudt. Foto: NTB Scanpix / Privat
LEKSEHJELP: Per Christian Løkke (innfelt) ble tilbudt jobb som leksehjelp for flyktningbarn i Fredrikstad kommune for én måned siden, men venter fortsatt på en vandelsattest som gir han tillatelse til å jobbe. Han er bekymret for hvor mye hjelp barna får når han ikke kan gjøre jobben han er blitt tilbudt. Foto: NTB Scanpix / PrivatVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet:) Etter lengre tids arbeidsløshet så Per Christian Løkke lyset i tunnellen da han ble tilbudt jobb som leksehjelp for barnevernsbarn i Fredrikstad kommune. Han skal hjelpe 13 flyktningbarn og -unge i alderen 10 - 23 år.

Løkke skulle etter planen være midlertidig ansatt som leksehjelp fordi han har god kompetanse i visse fag flyktninger tilknyttet barnevernet har. Mange av dem går i møte en førjulstid fylt med prøver, uten at de har fått dra nytte av denne kompetansen. Dette er fordi Løkke foreløpig ikke har fått den nødvendige vandelsattesten for å kunne jobbe. Per i dag er han dermed fortsatt arbeidsledig.

På telefonsvareren hos attestkontoret i Vardø blir det sagt at man kan forvente å få vandelsattest innen fire uker, men dette er ikke realiteten i dag.

Seks ukers ventetid - Jeg har fått beskjed om at det er 5 - 6 ukers ventetid for vandelsattest. Nå har jeg gått arbeidsledig i fire uker etter at jeg ble tilbudt jobben, fordi jeg venter på attesten. Flyktningbarna tar konsekvensene av dette, sier Løkke til Dagbladet.

Anne Beth Brekke Tvedt, virksomhetsleder i Fredrikstads barnevernstjeneste, forteller at det finnes flere som kan hjelpe barna med leksene, på skolen og i boligene de mindreårige bor i. Kompetansen Løkke skulle bidra med må barnevernet likevel vente på, fordi de er lovpålagt å be om vandelsattest. Dette gjelder uansett oppdrag eller ansettelse innen barnevernet.

- De ansatte i boligene bistår med leksehjelp, på lik linje med andre foresatte. Når ungdommene har spesielle behov, som denne gruppen har med språk, er det viktig å iverksette tiltak. I dette tilfellet er det behov for oppdragstaker som bistår med lekser, sier Tvedt til Dagbladet.

Løkke og Tvedt understreker at Fredrikstad kommune er lovpålagt å be om vandelsattest, og at det derfor ikke er de som utgjør «flaskehalsen» i denne saken. Det er politiets kontor i Vardø som tar hånd om vandelsattester, og som skal behandle Løkkes sak.

- Oppmot 6000 søknader hver uke Da Vardø politidistrikt fikk i oppgave å utstede vandelsattester for søkere i alle distrikter i hele landet, håpet man at dette skulle føre til en fortgang i behandlingen av de 400 000 søknadene politiet får hvert år. På det nåværende tidspunktet er det ikke mulig å innfri målet om fire ukers behandlingstid.

Flyktningsituasjonen er årsaken, fordi så mange av de som skal jobbe på mottak trenger vandelsattester. Politiet i Vardø forteller at de har problemer med å rekke over alle søknadene tidsnok, og at de behandler omkring 5000 - 6000 saker hver uke.

- Det er for tiden stor pågang med søknader, og det har vært noen problemer med treghet i politiets datasystemer. Det hender også at vi gjør henvendelser til andre politidistrikt i de sakene hvor det vurderes om arbeidsgiver skal varsles. Det er i de tilfellene når politiattesten ikke viser noen straffereaksjoner, men hvor vedkommende har saker på seg, som kan være av en slik art at an eksempelvis ikke skal jobbe med barn. Det er tidkrevende å få de tilbakemeldingene vi venter på, sier Leif Sætrum, avdelingsleder ved Østfinnmark politidistrikt til Dagbladet.

- Jeg har plettfri vandel og kan ikke forstå at det å få attest tar oppmot 5 - 6 uker. Å komme igjennom på telefon til attestkontoret er nesten umulig. Etter flere forsøk med bare opptatt, kom jeg til slutt gjennom, skriver Løkke på epost til Dagbladet.

Løkke har opplevd at det har vært 35 minutters ventetid da han ringte for å høre om saksgangen for vandelsattesten. Det var over 50 minutters ventetid da Dagbladet ringte torsdag morgen. NRK Telemark forteller at 18 av de 24 ansatte ved politiattestkontoret jobber spesifikt med attestene. Nå er det 34 000 saker igjen å behandle. På epost til Dagbladet forteller Sætrum at det skal settes inn ekstra innsats i tre uker fremover, i håp om at man skal kunne ta unna det som nå har ligget på vent lenge.

Skal tilby leksehjelp Løkke synes det er leit at han foreløpig ikke kan gjøre den jobben han er tilbudt, fordi attesten foreløpig ikke er klar.

- Konsekvensene for meg så langt er at jeg går arbeidsledig, og at jeg har NAV som presser på for at jeg skal få jobb. Foreløpig sier de at det er greit at jeg ikke kan jobbe ennå, sier Løkke til Dagbladet.

Tvedt understreker at Løkkes vandelsattest ikke er den eneste de har måttet vente på, også vandelsattester for støttekontakter og andre som skal jobbe innen barnevernet må gjennom den samme prosessen. Det er uvisst når Løkkes vandelsattest er klar, men Tvedt sier at Løkkes oppdrag vil starte når attesten er på plass.

I forskrift til opplæringsloven står det at kommunen skal tilby leksehjelp, jamfør opplæringslovens § 13-7a. Det skal være til sammen åtte timer hver uke til elever i grunnskolen (1. - 10. trinn), og disse timene kan fordeles fritt på ulike årstrinn slik kommunen avgjør. Leksehjelpen skal medvirke til å minske sosiale ulikheter i opplæringen, og å støtte eleven i læringsarbeidet. Gølelse av mestring og gode rammer for selvstendig arbeid er også viktig.

2300 barn får ikke gå på skole I går fortalte TV 2 at 2300 asylbarn ikke får gå på skole i Norge, til tross for at dette bryter med opplæringsloven. Et av de mest kjente eksemplene på lærevillige asylbarn er 14 år gamle Yaman Kafarnawi, som har vært i Norge siden begynnelsen av oktober, men som allerede snakker godt norsk. Han er et av barna som står uten skoletilbud, selv om han har vært i landet i to måneder.

- Hvis det er sannsynlig at et barn vil være i Norge i mer enn tre måneder, så har de rett på grunnskoleopplæring fra dag én, sa utdanningsdirektør Petter Skarheim til TV 2.

Det tar 1 - 2 år å behandle hver asylsøknad, noe som betyr at alle de 2300 asylbarna i Norge har krav på grunnskoleopplæring.