Mafiametoder må bekjempes

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Riksadvokaten vil innføre en egen paragraf i straffeloven for å beskytte vitner, politifolk, advokater og dommere mot trusler. Bakgrunnen er at kriminelle miljøer i økende grad gjør bruk av mafiainspirerte metoder for å skremme aktører i straffesaker. Etter dagens lovgivning er strafferammen for trusler og vold tre år. Hvis omstendighetene er særdeles skjerpende, er strafferammen seks år. Men i praksis ligger straffenivået i selv de alvorligste sakene på mellom 15 og 30 dager ubetinget fengsel. Ofte straffes trusler mot vitner bare med betinget fengsel.
  • Riksadvokaten mener at dagens strafferamme er høy nok, men er misfornøyd med domstolenes straffeutmålinger. Av det slutter han at gjeldende straffebestemmelse ikke gir tilstrekkelig beskyttelse for vitner og aktører i strafferettspleien.
  • Fra landets forskjellige politidistrikter foreligger det en rekke rapporter om mange og skremmende tilfeller av trusler og voldsbruk i forbindelse med etterforskning og rettsbehandling av straffesaker. Politifolk har måttet både bytte bolig og skifte tjenestested etter trusler, noen er blitt truet på livet og har stått under politibeskyttelse døgnet rundt i lang tid. Andre har fått beskjed om at familiemedlemmer ville bli drept om de ikke trakk seg fra en bestemt sak. I Sverige ser denne utviklingen ut til å ha kommet enda lenger og fått enda råere uttrykk, bl.a. i form av bilbomber.
  • Det er en grunnleggende forutsetning for vår rettssikkerhet at politiet og alle aktører i rettsprosessen kan arbeide uten frykt for å bli utsatt for represalier. Utviklingen i retning av økt bruk av trusler og vold for å påvirke etterforskning og domstolsbehandling må tas alvorlig. Det viktigste må selvsagt være at slike saker blir etterforsket og rettslig forfulgt, men vi ser ikke bort fra at det i saker av denne karakter også kan være på sin plass med strengere straffer. Riksadvokaten har satt søkelyset på et alvorlig problem.