Magnetforstyrrelser kan ha gitt grønt lys

Magnetiske forstyrrelser fra sola kan ha påvirket signallyset på Rustad stasjon til å slå over fra rødt til grønt. Jernbaneverkets uhellskommisjon får nå hjelp fra solforskere i USA for å lete etter årsaken til togulykken.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fenomenet med at signallys endrer seg fra en farge til en annen på grunn av magnetiske forstyrrelser i atmosfæren er ikke ukjent, i hvertfall ikke i Sverige.

- Det er ytterst sjeldent dette skjer, men jeg kan bekrefte at det har forekommet ved minst to tilfeller, og det har latt seg dokumentere, sier Karin Rosander, informasjonssdirektør i Banverket til Dagbladet :på nettet.

Heldigvis endret lysene seg fra grønt til rødt i de to svenske tilfellene. Det betyr likevel ikke at det lyssignalene kan endre seg den andre veien.

Etterforsker teori

- Jeg avviser det overhodet ikke, sier informasjonssdirektør i Jernbaneverket, Sigurd Sandvin. Han bekrefter at teorien er en av flere som uhellkommisjonen arbeider med.

Jernbaneverket har formelt henvendt seg med to sentrale spørsmål til solforskere ved Soho-instituttet i USA, som er et samarbeidsprosjekt mellom NASA og den europeiske romfartsorganisasjonen ESA:

11 års syklus

Hvert 11. år øker aktiviteten av solstormer. Siste aktive periode var rundt 1989. Under soleksplosjonene slynges skyer av gass og magnetfelt ut i verdensrommet og mot jorda. Disse magnetskyene rammer jordas naturlige magnetfelt og setter dette i kraftige svingninger som påvirker elektriske installasjoner på kloden.Når jordas magnetfelt forstyrres på denne måten genereres det strøm i alle lange metallgjenstander som kraftnett, jerbanesystemer, olje/gass-rørledninger osv.

Flere faktorer

Dagbladet får opplyst at det var gjennomsnittelig høyere forstyrrelser i jordens magnetfelt rundt ulykkestidspunktet enn det som var normalt gjennom ulykkesdøgnet.- Dersom uhellskommisjonen ikke finner ut hvorfor lokmotivføreren kjørte ut på ulykkessporet, burde etterforskerne se på muligheten for magnetiske påvirkninger av signalanlegget. Dette er nemlig ikke en teori man kan se helt bort i fra, sier solforsker Pål Brekke ved Soho-instituttet.Også Østerdal politidistrikt er kjent med solteorien, men politiinspektør Rolf Thoresen ønsker ikke å kommentere hvordan politiet etterforsker teorien.- Har magnetiske forstyrrelser endret signallyset, skal det være mulig å rekonstruere dette i ettertid, sier seniorforsker i mikroelektronikk, Helge Kristiansen til Dagbladet.

SKAPER STRØM: Forstyrrelser i jordens magnetfelt fra solen kan skape strøm i alle lange metallgjenstander, som f. eks jernbanesystemer.
KJENT FENOMEN: Solforsker Pål Brekke mener ulykkesetterforskerne bør undersøker muligheten for at magnetiske forstyrrelser i atmosfæren kan være årsaken til at lokføreren på Rustad stasjon kjørte ut på ulykkessporet.