Magnhild vil merke flaskene

Slik vil sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) advare oss mot helseskadene ved overdreven alkoholbruk. I stedet for å helle malurt i begeret vil hun merke øl-, vin- og brennevinsflasker med en etikett som gjør oppmerksom på farene ved alkoholkonsum.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Alkoholbransjen: - Unødvendig

Ni land merker flaskene

- Det er behov for en bevisstgjøring i forhold til bruk av alkohol, fordi vi på dette området ser store helseskader og sosiale problemer. Derfor er dette et av flere forslag jeg nå vurderer å fremme, sier Meltveit Kleppa til Dagbladet.

Forslaget vil utvilsomt bli møtt med reaksjoner. Bryggerinæring og vinprodusenter vil vise til forskning som viser at alkohol i små mengder er direkte helsefremmende.
Dessuten vil det fra mange hold bli hevdet at bruk av alkohol er en naturlig del av matkulturen over hele verden.

Som for tobakk

- Forslaget er ikke ment som et angrep mot all den hygge som er forbundet med et glass vin, forsikrer Meltveit Kleppa.

Sosialministeren mener likevel det er behov for en påminnelse om mulige helseskader før korkene spretter i taket.

- Jeg vil sammenlikne dette med advarslene som brukes på tobakksvarer. EUs helseminister har innført påbud om slik påskrift på all tobakk. Alle som kjøper tobakk blir minnet om helseskadene ved røyking.

- I Norge har vi hatt advarsel på tobakksvarer i mange år. Det har bidratt til en bevisstgjøring om forholdet mellom tobakksrøyking og helseskader og er en viktig del av det forebyggende arbeidet mot tobakkskader, sier Kleppa.

Forslaget vil, hvis Meltveit Kleppa får tilslutning for sitt forslag, inngå som et ledd i regjeringens handlingsplan mot rusmisbruk. Handlingsplanen skal være siste etappe i arbeidet med å oppnå den ambisiøse målsettingen i vedtaket om å redusere alkoholbruken med 25 prosent fra år 1980 innen år 2000.

- Vi må redusere forbruket med ni prosent for å nå målet. Derfor må vi intensivere kampanjene mot alkoholmisbruk.
- Vi vil blant annet definere områder hvor alkohol ikke hører hjemme og appellere til voksne om å ta et større ansvar.

Tabuområder

Sosialministeren mener dette er tabuland for alkohol:

  • Kvinner som er gravide bør ikke drikke alkohol.
  • Alkohol og bilkjøring hører ikke sammen.
  • Alkohol bør ikke drikkes under arrangementer hvor barn og unge er involvert.

- Dessuten er det viktig å styrke bevisstgjøringsarbeidet som finner sted i grunnskolen og i videregående skole og arbeidet til organisert rusfri ungdom.

Regjeringen vil også styrke arbeidet med ettervern av rusmisbrukere som har fått behandling.

- Det finnes et mangfold av behandlingstilbud, men et magert tilbud om ettervern. Folk som har fått behandling for sitt misbruk, blir ofte overlatt til seg selv etter at de har avsluttet et opphold på institusjon.

- Det fører i svært mange tilfeller til tilbakefall. Rusmisbrukere som «sprekker» har dessverre også en tendens til å rekruttere nye. Derfor er et skikkelig ettervern særlig viktig å få etablert, sier Magnhild Meltveit Kleppa.

FØRST UT: Magnhild Meltveiot Kleppa tok Dagbladets utfordring på strak arm, og demonstrerer ivrig hva resultatet kan bli hvis forslaget om advarsel mot helseskader på flasker med alkohol blir vedtatt.