Målemani på barnehagenivå

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Skolepolitikk: For øyeblikket pågår to ulike debatter i Dagbladets spalter om kunnskapsminister Bård Vegard Solhjells statsrådsvirke. Den ene dreier seg om stortingsmeldinga om kvalitet i barnehagen, den andre om det er slik at Clemet vant skoledebatten, og om SV-ministeren viderefører Civita-sjefens skolepolitikk.

Disse debattene kan med fordel sees i sammenheng. Det er liten tvil om at regjeringa viderefører Bondevik 2-regjeringas skolepolitikk, med reversering av privatskoleloven som viktig unntak. Allerede på Soria Moria slo de rødgrønne fast at de ville videreføre kunnskapsløftet, som ble igangsatt av Clemet. Mer overraskende er det nok at regjeringa utvider Clemets måle- og testesystemer til å gjelde helt ned på barnehagenivå. Dette stiller seg i et ekstra underlig lys med tanke på at Oslos skolebyråd Torger Ødegaard (H), en av Clemet-skolens varmeste forsvarere, nylig gjorde retrett i spørsmålet om testing av barnehagebarns ferdigheter.

Det paradoksale med Solhjells plan om å innføre målesystemer helt ned på barnehagenivå, er at det ikke adresserer problemet. Problemet i norsk barnehage er nemlig ikke manglende dokumentasjon av barnas ferdigheter, men at det ikke fins penger til å sette inn nødvendige tiltak.

I sitt innlegg 19.06. hevder kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell at kritikerne av den nye barnehagemeldinga blander kortene. Det kan vel knapt hevdes at Solhjell selv framstår særlig tydelig. Statsråden ønsker å dokumentere barnehagebarnas ferdigheter, men uten at det skal være omfattende. Dokumentasjonen skal «bare» omfatte barnets interesser, lek, læring og utvikling. Statsråden behersker i alle fall kunsten å bedrive dobbeltkommunikasjon.

En kan spørre seg hvilken virkelighet Solhjell og hans departementskollegaer lever i. Hvor lang tid tror Solhjell det vil ta for en førskolelærer å utforme denne dokumentasjonen, som selvsagt skal gjøres i samarbeid med foreldrene? Dette er særlig interessant siden det per i dag mangler over 4000 førskolelærere i norske barnehager for å oppfylle barnehagelovens krav om pedagogisk bemanning.

Departementets løsning er å øke kapasiteten på førskolelærerstudiene. Imidlertid veit vi at 20.000 førskolelærere jobber andre steder enn i barnehagen. Det holder ikke bare å utdanne flere førskolelærere, de må sikres lønn og arbeidsvilkår som er gode nok til at de velger å bli i jobben. På dette området leverer kvalitetsmeldinga ingen tiltak, og strengt tatt heller ikke noen reell vurdering av problemet. Derimot gjennomsyres stortingsmeldinga av en overdreven tro på dokumentasjon som løsning.

Jeg tror heving av lønna til både førskolelærere og barnehageassistenter er et av de viktigste tiltakene for å heve kvaliteten i barnehagene. Neste skritt er nasjonale standarder som sikrer økt grunnbemanning og at barn som har behov for ekstra støtte får det. Det store problemet i dag er ikke at barns særskilte behov ikke blir dokumentert, men at det ikke finnes penger til å sette i verk tiltak.

Rødt ser ingen grunn til å utvikle nasjonale standarder for dokumentasjon av det enkelte barns ferdigheter etter fullført barnehage. Vi tror at lærere og elever blir bedre kjent ved å få tid sammen, og ved at elevene i praksis viser hvem de er. Jeg kan ikke forstå hvorfor spillevende, aktive og ulike individer skal reduseres til tørre papirbunker vurdert etter en nasjonal standard for informasjonsoverføring. Jeg forstår heller ikke hvorfor SV ønsker et system som kan stemple barn i en sårbar alder som avvikere, hvis ikke de passer inn i en nasjonalt standardisert bås.

For å sikre at lærerne får tid til de nye førsteklassingene må vi gjeninnføre den strålende nasjonale standarden klassedelingstall. Det vil sikre at skoleklassene ikke flyter ut i størrelse som de gjør nå. I tillegg vil vi gjeninnføre kravet om at det skal være to pedagoger i første klasse hvis det er 18 elever eller mer i gruppa. seksåringene bør slippe å møte opp til første skoledag ferdig kategorisert. I motsetning til SV og Høyre, tror vi ikke barn utvikler seg bedre av å bli stemplet. Rødt mener at førskolelærere og lærere skal få bruke tida si på å legge til rette for god utvikling, ikke dokumentere den i hjel.

Jeg har til slutt et par råd til statsråden: Sorter papirene dine i to bunker, én for dokumentasjon og én for kvalitetsutvikling. Så kaster du dokumentasjonsbunken og jobber mye grundigere med kvalitetsutviklinga enn du har gjort hittil. Lykke til!