Måler ikke feber riktig

Øretermometeret viser for lav temperatur på de febrile pasientene. Bare to av tre pasienter som hadde feber, fikk diagnosen etter digital måling i øret. Måling i rektum gir riktigst resultater.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

En ny undersøkelse gjort av forskerne Martin H. Petersen ved Regionsykehuset i Tromsø (RiTø) og Hans Nielsen Hauge ved samarbeidsprosjektet Åsgård sykehus/RiTø, publisert i Tidsskrift for Den norske Lægeforening, viser at øretermometeret overser en tredjedel av pasientene.

Mange brukere

Mange norske sykehus benytter i dag infrarød tympanisk termometri eller temperaturmåling med øretermometer. Termometeret er også i bruk i stadig flere norske hjem.

Tidligere undersøkelser har påpekt at det var en forskjell mellom temperaturmåling i rektum med kvikksølv og øretermometeret. Produsenten av øretermometerne hevdet at dette skyldtes sviktende måleteknikk. I den nye undersøkelsen fant forskerne derimot at det har lite å si om de som foretar målingene har fått opplæring eller ikke.

Høyere i rektum

Forskerne undersøkte 65 pasienter mellom 20 og 78 år fra oktober 1994 til april 1995. Et rektaltermometer ble plassert 2- 3 cm opp i rectum før sykepleieren utførte to temperaturmålinger i øret med hvert av to ulike typer termometre (Genius og Core Check).

Kroppstemperaturene målt i rektum viste seg å være høyere enn temperaturene målt i øret. En tredjedel av pasientene som hadde feber (over 37,7 grader) med rektaltermometer, hadde ikke feber med øretermometerne. I tillegg var resultatet ved gjentatte målinger likere for rektalmålingene enn for målingene i øret.

Forskernes konklusjon er at grensene for feber må nedjusteres dersom man skal bruke elektronisk øretermometer. Nevrokirurgisk avdeling ved RiTø har sluttet å bruke øretermometeret og gått over til elektronisk rektaltermometer.