Recoveryakademiet

Mamma slo rus-alarm

Bare de innvidde fikk vite hvorfor Oslo kommune avviklet avtalen om å bosette rusavhengige på Recoveryakademiets senter.

AVSLØRER HEMMELIGHETER: Nå forteller Kristin Maria George Bahary hva som skjedde da hun i mai 2019 sendte et varsel om behandlingen av sin rusbelastede sønn på Recoveryakademiets (RA) omsorgssenter Stensbyhagen på Minnesund. Foto: Nina Hansen / Dagbladet
AVSLØRER HEMMELIGHETER: Nå forteller Kristin Maria George Bahary hva som skjedde da hun i mai 2019 sendte et varsel om behandlingen av sin rusbelastede sønn på Recoveryakademiets (RA) omsorgssenter Stensbyhagen på Minnesund. Foto: Nina Hansen / Dagbladet Vis mer
Publisert

Askim (Dagbladet): Flere ganger om dagen snakker Kristin Maria George Bahary (48) med sin eldste sønn.

- Vi har alltid hatt et forhold der vi kan snakke sammen om alt. Til og med om ting som jeg ikke behøver å vite, sier hun.

Derfor kjente hun godt til sønnens (26) problemer, da han i 2018 hadde sonet en dom for narko og vold, og fikk plass på bo- og omsorgssenteret Stensbyhagen på Minnesund.

Dessverre ga det ham ikke den nye starten, som han og moren håpet.

Vonde minner

Det er sensommer da vi treffer henne hjemme i Askim. Etter noen vanskelige år, har hun slått seg til ro i en leilighet prydet av engler. På en av veggene henger et bilde av paven.

I flere måneder har hun fulgt med på Dagbladets artikler om Recoveryakademiet (RA), en psykisk helse-bedrift i Hurdal nær Eidsvoll. Det er RA som driver bo- og omsorgssenteret Stensbyhagen.

HÅPET PÅ HJELP: Kristin og sønnen håpet på hjelp med sønnens rusproblemer. De ble skuffet. Foto: Nina Hansen / Dagbladet
HÅPET PÅ HJELP: Kristin og sønnen håpet på hjelp med sønnens rusproblemer. De ble skuffet. Foto: Nina Hansen / Dagbladet Vis mer

Artiklene har framkalt minner som hun gjerne skulle vært foruten.

Nå er hun klar til å fortelle om opplevelsene sine etter at sønnen dro til Stensbyhagen – og om hvorfor hun i mai 2019 skrev en e-post som førte til full alarm blant saksbehandlere i Oslo kommune.

Håpet da sønnen dro, var at han skulle få hjelp mot rusen.

- De skulle komme dit og bli rusfrie, men kunne bare gå over til naboen og kjøpe stoffer. Og så var rusen der, sier Kristin til Dagbladet.

«Tverrfaglig team»

Selv om Stensbyhagen ikke er et behandlingssted, reklamerte RA på nettsida si fram til i vår på denne måten:

«Psykiater, psykolog og lege er en del av et tverrfaglig team ved Recoveryakademiet og koordinerer sine tjenester ved Stensbyhagen.»

STENSBYHAGEN: Her på bo- og omsorgssenteret Stensbyhagen bodde Kristin Maria George Baharys sønn i 2018 og 2019. Foto: Nina Hansen / Dagbladet
STENSBYHAGEN: Her på bo- og omsorgssenteret Stensbyhagen bodde Kristin Maria George Baharys sønn i 2018 og 2019. Foto: Nina Hansen / Dagbladet Vis mer

I 2018 sto det at «Våre bo- og omsorgstilbud gir et individualisert, tverrfaglig tilbud på høyt faglig nivå basert på recoverymetodikk», og at folk med avhengighetsproblematikk var en hovedmålgruppe.

Dagbladet har spurt RA om ikke dette kunne gi forhåpninger om behandling, selv om Stensbyhagen ikke formelt var et behandlingssted.

Det har RA ikke svart på (se svaret deres mot slutten av artikkelen).

Slo alarm

Klokka ti over åtte den 25. mai 2019, sendte Kristin en e-post til Oslo kommune.

Da hadde misnøyen lenge bygget seg opp. Det handlet om ubesvarte telefoner, hyppige personalbytter, og et møte med sjefene ved Stensbyhagen, som hun sier ikke førte til noen ting.

Hun hadde forsøkt å fortelle ledelsen at sønnen ifølge psykologen behøvde en fast person å forholde seg til, og at det gjorde ham usikker å hver dag måtte forholde seg til nye personer.

I eposten hun sendte 25. mai, fortalte hun Velferdsetaten at hun var sterkt bekymret - både for sønnen og for andre beboere.

Knust håp

«Jeg var veldig glad for at han skulle få muligheten å komme i behandling og få den profesjonelle støtten han trenger, men dette håpet knuste fort», skrev hun.

Beskrivelsen som fulgte, fikk ansatte i Velferdsetaten til å sperre opp øynene. Hun skrev om truende ansatte, fysisk og verbal trakassering, en ofte ubemannet vakttelefon og at det fløt med våpen og rusmidler.

Sønnen skal ha fått vite at det ville ta tid før han fikk se sin egen journal, fordi ting først måtte fjernes og rettes.

Dette fikk alarmen til å gå.

Hemmelig operasjon

Da Velferdsetaten fikk Kristins e-post, hadde Stensbyhagen siden september året før vært på etatens agenda, fordi prosentandelen ansatte med helse- og sosialfaglig utdannelse ikke oppfylte kommunens krav.

Det samme gjaldt andelen med relevant, minst treårig høyskoleutdanning.

Kort før Kristin tok affære, hadde Velferdsetaten ilagt RA en mulkt på 75000 kroner for dette.

Nå fikk etaten en ny grunn til bekymring. I all stillhet la de planer om et uanmeldt tilsyn. Kristin forteller at hun fikk vite om dette, mot å love å ikke si noe til sønnen.

PROVOSERT: - Jeg kjenner at jeg blir veldig provosert nå. Det er snakk om mennesker som har et håp om å få et ordentlig liv, sier Kristin etter å ha lest Recoveryakademiets redegjørelse om Stensbyhagen. Foto: Nina Hansen/Dagbladet
PROVOSERT: - Jeg kjenner at jeg blir veldig provosert nå. Det er snakk om mennesker som har et håp om å få et ordentlig liv, sier Kristin etter å ha lest Recoveryakademiets redegjørelse om Stensbyhagen. Foto: Nina Hansen/Dagbladet Vis mer

- De fryktet at det skulle lekke ut, forteller hun.

Seksjonssjef Inger Stavik i Velferdsetaten bekrefter at Kristin, som pårørende, fikk beskjed om etatens oppfølging.

- Dette for å trygge henne på at vi tok bekymringen på alvor, skriver Stavik til Dagbladet.

- Kledd naken, kroppsvisitert

Tilsynet skjedde den 3. juni. Både Velferdsetatens folk, og inspektører fra Stovner bydel var med. Først 40 minutter før ankomsten fikk Stensbyhagen-ledelsen vite hva som var på vei.

Funnene var urovekkende.

Velferdsetaten ba Recoveryakademiet (RA), som da het Incita, om strakstiltak for å ivareta beboernes trygghet.

12. juni skrev etaten til RA at beboere hadde fortalt om dytting og holding. En beboer hadde fortalt at han ble kledd naken og kroppsvisitert etter permisjon.

SJEF OG STOREIER: Ole Andreas Underland er sjef og storeier i psykisk helse-bedriften Recoveryakademiet, tidligere Incita. Foto: Nina Hansen / Dagbladet
SJEF OG STOREIER: Ole Andreas Underland er sjef og storeier i psykisk helse-bedriften Recoveryakademiet, tidligere Incita. Foto: Nina Hansen / Dagbladet Vis mer

Dessuten sto det at det manglet skriftlige rutiner for når berusede måtte holde seg på rommet, og at det tenderte mot kollektiv straff å ikke kjøre beboere til for eksempel trening etter funn av rusmidler.

Våpen-beslag

Etaten skrev også at de hadde funnet eksempler på beslag av våpen og illegale rusmidler i protokollene.

I svaret sitt til Velferdsetaten innrømmet RA-sjef Ole Andreas Underland blant annet at taushetsplikten ikke var tydeliggjort godt nok, og beklaget at en beboer feilaktig hadde fått beskjed om at han ikke hadde rett til å se journalen.

Han skrev at RA tok varselet på «aller største alvor» og blant annet ville forbedre opplæringen.

Dessuten skrev han at en konsulent som hadde foretatt kroppsvisitasjon hadde fått kontrakten avsluttet, og at tidligere personale hadde blitt «avskjediget grunnet unødvendig bruk av makt og tvang».

Problemene med å få svar på kontakttelefonen, forklarte han med dårlig mobildekning – noe han senere skrev skulle utbedres med en kabel.

Selv om han avviste mye av Kristins beskrivelse, ble tilsynet som hennes bekymringsmelding førte til, begynnelsen på slutten for Velferdsetatens rusavtale med Stensbyhagen.

Avviklet før tida

Parallelt med behandlingen av Kristins varsel, fortsatte brevvekslingen om ikke oppfylte krav til personalets utdanningsnivå.

I juli la Underland fram dokumentasjon på oppfylte krav til utdanningsnivå, som Velferdsetaten slo seg til ro med.

I august var det slutt.

Da avtalte Velferdsetaten og Recoveryakademiet at rammeavtalen om inntil 15 beboer-plasser for «rusmiddelmisbrukere med særlige behov og uforutsigbar atferd» skulle avvikles senest i 2020 – to år før tida.

Røpet ikke grunnen

Hva som lå bak avviklingen, har fram til nå bare vært kjent blant noen få innvidde. I et skriv om avviklingen til bydelene, datert 30. august 2019, står det ingenting om grunnen.

Dagbladet har spurt Velferdsetaten om hva som var mest utslagsgivende for avviklingen av rus-avtalen; Kristins varsel eller lenge uoppfylte krav om utdanningsnivået blant de ansatte.

Vi har også spurt om hvorfor grunnen ikke ble forklart i et skriv om avviklingen til bydelene. Ingen av delene svarer etaten på.

«Velferdsetaten og Recoveryakademiet var enige om å avvikle avtalen. Avtalen ble ikke hevet eller sagt opp», skriver seksjonssjef Inger Stavik.

Fortsatte likevel

Oslo kommune har etter avviklingen av rammeavtalen for «rusmisbrukere med særlige behov» fortsatt med to andre rammeavtaler med Recoveryakademiet.

Den ene av disse, om heldøgntjenester til personer med psykiske lidelser, ble avsluttet i sommer. Den andre, om heldøgntjenester til personer med utviklingshemming er fortsatt aktiv.

Dagbladet har spurt Velferdsetaten om hvorfor samarbeidet fortsatte, også etter at de kritikkverdige forholdene ble avdekket.

«De andre rammeavtalene har andre målgrupper og annen bemanning. Disse avtalene ble fulgt opp særskilt», skriver Inger Stavik om dette.

«Det har ikke vært grunnlag for å heve rammeavtalene til personer med psykiske lidelser og utviklingshemming», skriver hun også.

- Høy risiko

At Stensbyhagen er et sted med mye rus, ble nylig underbygget av RA selv. I en tilsynssak etter en pårørendeklage som Dagbladet har omtalt – hvor konklusjonen ble at det ikke var begått lovbrudd – skrev RA dette om hvem som bor på stedet:

«(hovedsakelig) alvorlige psykiske lidelser kombinert med aktiv rus (…) Det er høy risiko for alvorlige hendelser på flere områder som selvmord, selvskading, intox, kvelning, anafylaktisk sjokk, sepsis, hjertesvikt, diabetesrelatert risiko, stikkskader med videre.»

Kristin er sjokkert over RAs beskrivelse, som skulle underbygge de ansattes gode førstehjelp-kunnskaper.

- Jeg har ikke ord for det, sier hun da hun er ferdig å lese.

- Jeg kjenner at jeg blir veldig provosert nå. Det er snakk om mennesker som har et håp om å få et ordentlig liv, sier Kristin Maria George Bahary.

- Trenger ikke leke

- Jeg kom dit for å få hjelp til å stoppe med rusmidler, men det ble bare verre. De tok seg ikke tid til å hjelpe folk i den situasjonen de var i, sier Kristins sønn til Dagbladet.

Han er glad for at Oslo kommune avviklet avtalen for rusmisbrukere.

- De trenger ikke leke med andres liv og gi dem falske forhåpninger, sier sønnen, som har det OK nå, men ikke er helt ferdig med problemene sine.

Dagbladet har spurt Velferdsetaten i Oslo kommune om hvordan etaten i dag vurderer det å sende personer med et rusproblem til et sted med så mange rusavhengige samlet som på Stensbyhagen.

«Velferdsetaten har ikke rammeavtale for personer med rusproblemer med Recoveryakademiet», svarer Inger Stavik til dette.

Recoveryakademiet svarer

Dagbladet har stilt RA en rekke spørsmål til denne og en annen sak ved Stensbyhagen, og oversendt fritak fra taushetsplikten fra Kristin Bahary og hennes sønn. Slik svarer RAs , som vil ha hele svaret gjengitt:

«Dette føyer seg inn i rekken av spørsmål fra Dagbladet som har kommet over lang tid. Dagbladet burde vite at virksomheten ikke står fritt til å kommentere saker om pasienter og ansatte i offentligheten. Det er avgjørende for virksomheten å behandle pasientopplysninger i tråd med taushetspliktsreglene, og ansatteopplysninger med den fortrolighet som kreves. I tilknytning til det Dagbladet omtaler som «Davidsaken» og Stensbyhagen har det blitt opprettet tre tilsyn, to mot vår virksomhet og en mot beboers hjemkommune. Dette er også de eneste tilsynssakene statsforvalteren har opprettet mot denne delen av vår virksomhet, siden vi startet i 2007. Begge tilsynssakene konkluderte med at RA hadde ytt forsvarlig og omsorgsfull hjelp, men det ble i den ene saken påpekt at RA skulle ha meldt hendelsen til Statens helsetilsyn. Vi beklager at så ikke skjedde, og har skjerpet denne praksisen. Denne saken har altså blitt behandlet av tilsynsmyndighetene ved tre anledninger. Saken fra 2018/2019 er ferdig behandlet av Velferdsetaten. Det er helsemyndighetene og andre kontrollorganer som fører tilsyn med vår virksomhet. Dersom det stilles spørsmål ved vår virksomhet fra disse, vil vi selvsagt svare dem direkte.»

Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Vil du vite mer om hvordan du kan endre dine innstillinger, gå til personverninnstillinger

Les mer