- Man må skyve sterke inntrykk til side

Forsvarerne til den hovedtiltalte mora (46) og stefaren (64) stiller spørsmålstegn ved barnas forklaringer.

MANER TIL NØKTERNHET: Den hovedtiltalte moras (46) forsvarer, Steffen Brandstad, manet under sin prosedyre til nøkternhet. Både han og forvarer Sverre Næss mener retten må ta stilling til overgrep det er bevis for. De mener aktor har gått for langt i å antyde at det er bevis for flere overgrep over lengre tid. FOTO: TORBJØRN BERG / DAGBLADET
MANER TIL NØKTERNHET: Den hovedtiltalte moras (46) forsvarer, Steffen Brandstad, manet under sin prosedyre til nøkternhet. Både han og forvarer Sverre Næss mener retten må ta stilling til overgrep det er bevis for. De mener aktor har gått for langt i å antyde at det er bevis for flere overgrep over lengre tid. FOTO: TORBJØRN BERG / DAGBLADETVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

ELVERUM (Dagbladet): I Nord-Østerdal tingrett var det i dag klart for prosedyrene til forsvarene til den hovedtiltale mora (46) og stefaren (64).

Begge er tiltalt for å ha utført overgrep mot kvinnens to barn, samt to nabobarn, for å ha medvirket til overgrep, for å ha seksuell omgang foran barn, og for å ha oppbevart barneporno.

Den tiltalte stefaren har erkjent seg delvis skyldig i et overgrep, det samme har mora. Dette er overgrepene som er festet til film og bilder.

- Mane til nøkternhet Under dagens prosedyrer stilte både Sverre Næss, som forsvarer 64-åringen, og Steffen Brandstad, som forsvarer 46-åringen, spørsmål ved aktoratets bevis.

De mente man må være varsom med å dømme de tiltalte for overgrep det ikke foreligger bevis for, og ikke la seg påvirke av de sterke bildene som har blitt vist i retten:

- Jeg vil mane til nøkternhet. Det at man har så slående bevis som film og bilder, gjør at man må vurdere dette helt nøktern. Det er viktig at det som ikke er festet på film og bilder, må bevises, sa Brandstad under sin prosedyre.

- Man må skyve sterke inntrykk til side: Saken er ille, og min klient har erkjent alvorlige overgrep, men man skal ikke gjøre saken mer alvorlig enn det den er, sa Brandstad.

- Ikke bevise flere overgrep Både han og Næss mener aktor har gått for langt i å antyde at det skal ha vært begått flere overgrep over lengre tid.

- Min klient har tilstått ett overgrep, men ikke i så stort omfang som aktor fremlegger. Det er ikke ført bevis for at det skjedde flere overgrep i hele perioden 2003-2007, sier Næss.

- Aktor spiller på følelser, og ber om at retten skal dømme uten at hun går inn på de ulike tiltalepostene. De må bevises en etter en, fortsatte Brandstad.

- Om det er bevist at man har foretatt seg noe en gang, så kan man slakke på beviskravet for hvor mange ganger det har foregått — slik er det ikke. Har det skjedd overgrep flere ganger, så må det bevises for hver gang, fortsatte han.

- Barn presset til svar De er også svært kritiske til hvordan barna i saken har blitt avhørt. De mener barna har blitt stilt veiledende spørsmål, og at det er grunn til å spørre seg om deres forklaringer kan vektlegges:

- I barneavhørene hefter det betydelig svakheter. Det gikk for lang tid i mellom avhørene, barna kan ha fått informasjon i mellomtiden som kan ha påvirket deres forklaringer, sier Brandstad.

Næss trakk paralleller til Bjungsaken fra 1990-tallet hvor barn fortalte «utrolige historier»:

- Avhøret er fullstendig ødelagt på grunn av dårlig spørsmålsstillig. Det er meget tendensiøst.  Barn ble presset til å gi svar som avhører ville ha, sa Næss under sin prosedyre.

Kjemper for klientenes troverdighet Men trass i enighet på flere punkter, kjemper Næss og Brandstad om troverdigheten til hver sin klient.

Ifølge Sverre Næss startet overgrepene lenge før hans klient kom inn i familien, og at han ble en tilskuer som sørget for å sikre bevis mot 46-åringe. Moras forsvarer, Brandstad, hevder derimot at det var da 64-åringen flyttet inn i familien, at rusmisbruket eskalerte, og at det var etter dette at overgrepene også startet.

- Er det rimlig og tro at ingenting skjedde før stefaren kom inn i bildet i 2003, spurte Næss og viste til at en video skal ha blitt vist hos mora før dette.

Denne videoen viste at hennes eldste datter blir banket opp av kvinnens daværende mann.

- Det er håpløst å forsvare seg mot tidligere handlinger, vi må forholde oss til tiltalen. Man må glemme det som er utenfor. Mente politiet at det forelå andre forhold så ville det også være med i tiltalen, parerte Brandstad.

SAMMENLIGNER MED BJUNG: Forsvarer Sverre Næss reagerer sterkt på avhøren av barna i saken. Han mener de er stilt veiledende spørsmål, og at avhørene er ødelagt av dette. Foto:Torbjørn Berg.
SAMMENLIGNER MED BJUNG: Forsvarer Sverre Næss reagerer sterkt på avhøren av barna i saken. Han mener de er stilt veiledende spørsmål, og at avhørene er ødelagt av dette. Foto:Torbjørn Berg. Vis mer

- Det er ingen bortforklaring, men flere har også i retten, pekt på at 64-åringen var regissør for overgrepsfilmen. Han har i stor grad bevisst redigert bort sin egen rolle. Han har også rediger seg selv ut av sine egne notater. Eneste skjær i sjøen for han er at en film med han og den ene datteren var gjenglemt i Alvdal, sa Brandstad.

- Min klients rolle rolle har blitt kommentert, og det har blitt fremstilt som om de hovedtiltalte skylder på hverandre. Hun unnskylder ikke det. Hun har erkjent det hun har gjort. Hun var klar på at det var selvforskylt rus da hun begikk overgrep mot sønnen, og hun har i rette sagt at det var utilgivelig, skammelig.

- Amerikanske tilstander Aktor Iris Storås la i går ned påstand om 14 års forvarning for stefaren og 13 års forvaring for mora.

Næss mener hans klient ikke skal dømmes til forvaring, og at taket på straffen bør være ti år. Næss mente også at det fantes formildende omstendigheter for sin klient:

- Min klient gikk til politiet - det er beklagelig, men under en hver omstendighet så sendte han bilde til barnevernet. Jeg mener det er formildende. Det var han som fikk ballongen til å sprekke og saken til å rulle, sa Næss. 

Brandstad mener det ikke foreligger noen grunn til forvaring for hans klient. Han mener at om hans klient blir dømt på tiltaltepunktene, vil rett straff vil være sju eller åtte år.

Bistandsadvokatene krevde i går rekordhøye oppreisningssummer fra de tiltalte. I alt ba de om nesten ni millioner for sine fire klienter. Både Næss og Brandstad avviser disse kravene:

- En massiv heving av erstatningssummene er ikke forankret i den gjeldene rettspraksis slik jeg ser det, og aktors håndering av beviskravene må møtes med sunn skepsis, sa Brandstad.

- Oppreisningene er alt for høye, og ikke samsvar med norsk erstatningsrett. Det er snakker om oppreisning i millionklassen, det er ikke norsk rett, men amerikansk rett, sa Næss.

 - Forut for saken tenkte jeg at en høy oppreisning er 250 000-300 000, som er rimelig å forvente seg. Her må retten se og avgjøre, sa Næss.

Næss nedla påstand om at hans klient kun skal betale oppreisning til to av ofrene i saken, hans tidligere stebarn.

Brandstad mente at 250 000 var rett oppreisningssum, og nedla påstand om at hans klient kun skulle betale oppreisning til to av ofrene i saken, hennes to barn.

FORVARING: Aktor Iris Storås har lagt ned påstand om forvaring på henholdsvis 13 og 14 år mot den tiltalte mora og den tiltalte stefaren.FOTO: TORBJØRN BERG / DAGBLADET
FORVARING: Aktor Iris Storås har lagt ned påstand om forvaring på henholdsvis 13 og 14 år mot den tiltalte mora og den tiltalte stefaren.FOTO: TORBJØRN BERG / DAGBLADET Vis mer