Maner til kamp mot rasisme i Bygde-Norge

Høyrepolitiker Inge Lønning tror rasisme og fremmedfrykt vil bli en av de store kampsakene under høstens kommunevalg. - Alle politiske partier må stille opp og se sitt ansvar, formaner Lønning.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Det som har skjedd på Brandbu er helt uakseptabelt. Hærverk og ran er i seg selv forferdelig, men at angrepene samtidig skal være rasistisk motivert finner jeg meget alvorlig, sier Lønning.

Han mener at nærmiljøet og politikerne må ta ansvar når slike episoder oppstår i et lokalsamfunn. Lønning synes det er sterkt beklagelig at ungdom skaffer seg en identitet gjennom å plage andre fordi at de har en annen bakgrunn og hudfarge.

- Politikerne må erkjenne at det mange steder finnes ungdomsmiljøer hvor dette er en måte å hevde seg på. Miljøet rundt dem har en stor oppgave i å få ungdommene til å forstå at dette er galt, sier høyrepolitikeren.

Vanskelig integrering

Det siste åras hendelser med flere rasistisk motiverte overgrep i Bygde-Norge bærer bud om at fremmedfrykten står sterkt i distriktene. Professor Asle Høgmo ved Universitetet i Tromsø har studert fremmedfrykt og integrering av innvandrere avhengig av bosted.

- Slik det er blitt er det nok lettere å være innvandrer i Oslo enn på landsbygda. Små tettsteder er mer følsomme overfor problemer i tilknytning til integrering, sier Høgmo. Han viser til et tilfelle ved ei bygd i Finmark der tilflyttende tamiler fikk en varm mottakelse inntil det lokale fiskebruket gikk konkurs.

- Lokalbefolkningen mente at tamilene måtte stilles til ansvar. Det ble oppfattet som urettferdig at de gjorde innhogg i trygdekronene, sier Høgmo.

Bygderasisme

Fungerende leder Henrik Lunde ved Antirasistisk Senter håper at lokalsamfunnene tar saken på alvor. Han mener at politikere i samarbeid med politiet må være med og sette grenser.

- Vi må være ærlige overfor våre omgivelser. Ofte har det skjedd mye før det går så langt at man setter fyr på et hus, sier Lunde.

Han mener at det er en trend at de verste tilfellene av rasisme finner sted på mindre tettsteder.

- I storbyene er man mer vant til en flerkulturell tilværelse. På bygdene tar det tid før man blir akseptert, sier Lunde.

KAMPPSAK: Inge Lønning mener rasismen må tas på alvor. - Vi kan ikke godta at noen går til angrep på andres eiendeler fordi eierne har en annen hudfarge, sier Lønning.