Fortvilet jente. Ligger på bakken. Blitt mobbet. Krangling. Familiekonflikt. Frykt. Barndom.
FOTO: SCANPIX
  
ALDRI TRYGG: - Arenaen er hjemmet er der man skal føle seg trygg og overgriper er en person barna har et tillitsforhold til. Voldsbruken er et alvorlig tillitsbrudd, sier jusitsminister Knut Storberget. Illustrasjonsfoto: Scanpix
Fortvilet jente. Ligger på bakken. Blitt mobbet. Krangling. Familiekonflikt. Frykt. Barndom. FOTO: SCANPIX ALDRI TRYGG: - Arenaen er hjemmet er der man skal føle seg trygg og overgriper er en person barna har et tillitsforhold til. Voldsbruken er et alvorlig tillitsbrudd, sier jusitsminister Knut Storberget. Illustrasjonsfoto: ScanpixVis mer

- Mange barn opplever at mamma eller pappa er den største trusselen

I løpet av én uke var 274 norske barn ofre for vold i familien.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): Justisminister Knut Storberget presenterer nå en fersk undersøkelse om antall rapporterte tilfeller av vold i nære relasjoner.
Og tallene er dystre. Stadig flere barn er hovedoffer i familievoldssaker, viser målingen.

Den ferske undersøkelsen er gjennomført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

- Det er et stort og alvorlig omfang. I denne målingen finner vi voldsofrene som får trusselen inn på soverommet. De rammes i hjemmet der man skal føle seg tryggest, sier Storberget.

274 barn på én uke
Han er spesielt bekymret for omfanget av voldssaker der barn selv var hovedoffer.

I løpet av én uke i september opplevde 1382 barn vold mellom mamma og pappa. 274 andre barn var selv hovedoffer i en familievoldssak, viser målingen. I hele 218 saker var det foreldrene som utførte vold mot barnet.

- Mange barn opplever at mamma eller pappa er den største trusselen. Vi har ikke lov til å snu oss bort. Barna må bli sett og få hjelp. Dette er vårt ansvar og det ansvaret tar vi på alvor, sier Storberget.

Barn mister tryggheten
Justisministeren vil øke straffenivået for denne type kriminalitet når forslaget til ny straffelov legges fram om kort tid. Regjeringen utreder en styrking av det strafferettslige vernet for barn som eksponeres for vold i familien.

- Jeg mener det er forhold som gjør denne kriminaliteten ekstra alvorlig. Her er det snakk om vold som kan ende fatalt og arenaen er hjemmet der man skal føle seg trygg.

Hele 71 prosent av voldstilfellene skjedde i barnets hjem.

Barn som blir utsatt for voldelige overgrep fra foreldrene sine mangler den grunnleggende tryggheten og mister muligheten til å søke hjelp hos sine nærmeste.

- Overgriperen er en person som barna har et tillitsforhold til. Volden er et alvorlig tillitsbrudd, sier Storberget.

Doblet antall registrerte ofre
I voldsmålingen er det 171 instanser som har registrert henvendelser i løpet av en uke. Politi, familievernkontor og krisesenter har flest meldinger, mens sosialkontorene har nesten ingen. Barnevernet har nesten doblet antall registrerte voldsofre i fohold til den forrige målingen i 2005.

- Tallene er ikke nodvendigvis uttrykk for at omfanget av volden har eksplodert. Men at volden er blitt mer synlig for oss og hjelpeapparatet, sier justisministeren.

Regjeringen utreder nå blant annet å innføre et styrket vern av barn som er ofre for vold i familien. I dette vernet inngår en ordning med bistandsadvokat betalt av det offentlige.

BEKYMRET: Justisminister Knut Storberget presenterte dystre tall over omfanget av vold i norske familier. Foto: Håkon Mosvold Larsen/Scanpix
BEKYMRET: Justisminister Knut Storberget presenterte dystre tall over omfanget av vold i norske familier. Foto: Håkon Mosvold Larsen/Scanpix Vis mer