- Mange kunne vært hjulpet

I en artikkelserie som avsluttes i dag har Dagbladet fortalt om den rystende virkeligheten blant norske kriminelle ungdommer. Justisminister Odd-Einar Dørum vil etablere konseptet SOS-barnebyer på norsk i arbeidet med unge kriminelle.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Vi må rekruttere voksne som er villige til å bygge relasjoner med de unge. I Norge finnes det sikkert noen hundre personer som vil gjøre det, sier justisministeren til Dagbladet.

Justisminister Odd Einar Dørum sier han har lest Dagbladets artikkelserie med stor interesse. I løpet av høsten skal Stortinget behandle flere konkrete forslag fra regjeringen om nye tiltak mot barne- og ungdomskriminalitet.

Men Dørum stopper ikke der: Nå vil han etablere SOS-barnebyer på norsk.

- Konseptet med SOS-barnebyer kan overføres til norske forhold ved at vi rekrutterer voksne som er villige til å bygge opp relasjoner til de unge. Du kan ikke reparere ødelagte relasjoner - som er et problem for mange av de unge kriminelle - med at voksne springer rundt dem i turnus, sier Dørum.

JUSTISMINISTEREN MENER Norge er et oversiktlig land der det er mulig å sette i verk individbaserte tiltak.

- De unge som gjør kriminelle handlinger, må følges opp. Vi må få til et system der voksne holder tak i relasjoner med de unge over lengre tid. Først når noen har fulgt en ungdom som medmenneske i seks til sju år, vil vi få resultater, mener Dørum.

- Mange unge kriminelle blir plassert i fengsel. Hvorfor kan ikke domstolene dømme personer til behandling?

- Det finnes situasjoner der vi ikke har andre alternativer enn fengselsstraff. Når vi kommer så langt som til rettssystemet, kan det også være for seint. Vi har mange utfordringer innen barne- og ungdomskriminaliteten. Vi stilles også overfor situasjoner der vi er for seint ute med å sette i verk hjelpetiltak. Vi må lete etter tiltak som må settes i gang før vi kommer så langt som til rettssystemet, svarer Dørum.

Justisministeren erkjenner at mange kriminelle kunne vært hjulpet dersom man hadde satt i gang hjelpetiltak i ung alder.

Politimester Anstein Gjengedal ved Oslo politidistrikt har sagt til Dagbladet at politiet ikke har mulighet til å overvåke alle potensielle kriminelle. Justisministeren mener politiet har en jobb å gjøre, men at de alene ikke har en sjanse.

- Vi kan se mye i hvilket som helst klasserom. Vi må sørge for at de som ser signalene tidlig, ikke blir alene. Det kreves et samarbeid med foreldre, skole, barnevern og politi. Vi må mobilisere de forskjellige nettverkene rundt de unge, mener Dørum.

- Mange av de unge kriminelle føler at de havner i et slags ingenmannsland der de ikke får hjelp?

- DET ER DESSVERRE nok riktig i enkelte tilfeller. Alle skjebnene Dagbladet har beskrevet de siste dagene, nærmest roper ut at de skulle ønske at noen tok tak i dem. For å låne en tidligere politimesters ord: Vi må legge vekk prektighetssynet og ikke være for opptatt av fasade. Vi må innrømme at vi ikke alltid får det til. Dermed må vi være sikre på at politikere og administrativ ledelse i kommunene gir blant annet barnevernet trygghet til å involvere seg. I mange lokalsamfunn må de få innsyn i skjebnene, ikke bare sitte med tørr statistikk, mener Dørum.

- Kan det være aktuelt å følge en dansk modell der de unge får tre personer med forskjellig kompetanse som skal følge dem over lang tid?

- Jeg har troen på en individbasert løsning. Vi må klare å rekruttere noen som er villige til å bygge opp relasjoner med de unge. I Norge finnes det sikkert noen hundre personer som vil gjøre det. Vi må skape større trygghet for dem som havner på feil side av loven, finne personer som tør å gå inn i én-til-én relasjoner, svarer Dørum.

- I Oslo er det mange unge blant de såkalte 224 verstingene. Flere har en annen etnisk opprinnelse. Hva med disse?

- VI MÅ ERKJENNE at det er en høy andel unge med etnisk minoritetsbakgrunn blant disse. I mange av tilfellene kommer de fra et "språkløst" hjem med en "språkløs" mor. Disse mødrene må få hjelp av det norske samfunnet til å være mor, svarer Dørum.

I regjeringens forslag til tiltak mot barne- og ungdomskriminalitet foreslås det blant annet å lovfeste, at politiet som hovedregel skal ta ut tiltale innen seks uker i saker mot unge lovbrytere.

- Hvordan skal domstolene få dette til med den allerede store saksmengden?

- Det er mulig å prioritere. Det vi vil lovfeste er en understreking av det som er kommet fra Riksadvokaten, svarer Dørum.

- Er det håp for de unge kriminelle?

- Jeg tror det alltid er håp, og jeg har ikke gitt opp!

Artikkelforfatterne er medarbeidere i Dagbladets nyhetsavdeling

HAR LEST ARTIKLENE: Justisminister Odd-Einar Dørum.