Mange om regninga

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Til tross for en innstramming i statens finanser på ni millarder kroner neste år, prioriterer Bondevik-regjeringen å bruke nær tre milliarder kroner på å utvide kontantstøtten. Mange må være med på å betale for denne familiepolitiske reformen, deriblant svært mange barnefamilier.
  • For det skjæres i barnetrygden. Familier med to barn og med flere enn tre barn får mindre i trygd. Det blir dyrere å ha barn i barnehage. Barnehagene har hatt en kraftig økning i lønnsutgiftene, men statstilskuddet skal stå stille. Det meldes om familiebarnehager som må stenge fordi foreldre heller hyrer dagmamma som kan betales med kontanstøtte. Mange familier vil merke at barn under sju år skal betale samme egenandel for medisiner som andre, for barn i denne alderen er ofte syke. Og enslige forsørgere med særkullsbarn mister retten til overgangsstønad når de har vært samboende i ett år.
  • Slik kan man på ingen måte si at Bondevik-regjeringens første forslag til statsbudsjett prioriterer barnefamiliene. Det prioriterer familier med helt små barn som ikke ønsker å bruke barnehage, og sender deler av regninga for kontantstøtten til de andre barnefamiliene.
  • Helsebudsjettet viser hvilken beinhard prioritering regjeringen har måttet gjøre for å klare å redusere statens utgifter med fem milliarder kroner. I tråd med handlingsplaner Stortinget har vedtatt skal det neste år brukes 965 millioner mer på psykiatri, kreftomsorg, utstyr og behandlingskapasitet i sykehusene. Men 725 av disse millionene må pasientene selv betale gjennom økte egenandeler for helsetjenester.
  • Kontantstøtten ble Bondevik-regjeringens kjennemerke. Det er en reform med sterke ideologiske overtoner, et uttrykk for at de tradisjonelle kjernefamilieverdiene skal prioriteres på bekostning av fellesskapsløsningene. At regjeringen holder fast ved tidsplanen for den familiepolitiske reformen i dagens økonomiske situasjon, sier mye om hva som er viktig for partiene som står bak regjeringen, og om hvilket parti som dominerer den.