Manglende informasjon

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Vi kan vente mange rapporter om Gardermobanen i tida framover. Det er all grunn til å stille kritiske spørsmål og be om klargjørende svar. Det begynner å avtegne seg et jernbaneprosjekt som ikke har vært godt teknisk planlagt og som er mangelfullt økonomisk fundert. Men de store ord vi nå hører om at dette er den største politiske skandalen i moderne tid, bør vente til grundigere analyser er foretatt av planlegging og gjennomføring.
  • Den siste rapporten som foreligger, kommer fra Riksrevisjonen. Den er foreløpig, og kan bli moderert eller forsterket. Slik den foreligger nå, representerer den en flengende kritikk av NSBs forarbeider og analyse av prosjektet og den framtidige drift. Politisk rammes først og fremst daværende samferdselsminister Kjell Opseth. Men stortingsflertallet selv kan heller ikke skyte seg inn under at informasjonen har vært mangelfull. Stortinget har en selvstendig plikt til å stille spørsmål.
  • Planleggingen av Gardermobanen framstår mer og mer som litt av et hastverksarbeid. Alle beslutninger ble hengt opp på åpningsdatoen for selve flyplassen. Det var, bokstavelig talt, bare tida og veien for jernbanesporet som skulle gjøre den nye flyplassen til et enestående og miljøriktig anlegg. Til tross for dette tok departementet ikke de nødvendige forbehold om at det var stor usikkerhet knyttet til viktige ledd i prosjektet. Det er dette som framtidige granskinger må klargjøre.
  • Det er ikke noe nytt at store byggeprosjekter får store overskridelser før de er fullført. Det offentlige er i så henseende neppe verre enn privat virksomhet. Det som er avgjørende for det videre forløp av denne saken, vil bli spørsmålet om statsråden bevisst holdt tilbake informasjon for å få den beslutning i Stortinget som regjeringen ønsket raskest mulig. Men foreløpig vil vi advare mot forhastede konklusjoner om riksrett og det som verre er for Kjell Opseth. Riksrett bør man i det hele tatt være varsom med å nevne. Den er og blir en levning fra den førparlamentariske tid.