NY HØRING: Statsminister Erna Solberg (H) må mandag på nytt møte til høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Temaet er politiets og Forsvarets sikring av samfunnsviktige objekter. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
NY HØRING: Statsminister Erna Solberg (H) må mandag på nytt møte til høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Temaet er politiets og Forsvarets sikring av samfunnsviktige objekter. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpixVis mer

Tidligere HV-sjef før terrorhøring:

- Manglende sikring er risikosport

Fram til desember i fjor var han sjef for Heimevernet. Nå setter Tor Rune Raabye ord på hva mandagens høring på Stortinget egentlig handler om: Beredskap og forsvarsevne.

For andre året på rad må statsministeren møte til høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om terrorsikring. Det skjer etter at Riksrevisjonen i to omganger har påpekt feil, mangler og svakheter ved sikring av utsatte bygninger og infrastruktur.

- Hvis man ikke har orden på objektsikring, så er det risikosport på høyt nivå. Det er dette Riksrevisjonen egentlig påpeker, sier tidligere HV-sjef Tor Rune Raabye til Dagbladet.

Riksrevisjonens rapport fra juni konkluderer med at grunnsikringen av skjermingsverdige objekter i politiet og Forsvaret ikke er i samsvar med sikkerhetsloven og Stortingets forutsetninger.

- Konklusjonene i rapporten som ble lagt fram før sommeren, ligner påfallende på konklusjonene som Riksrevisjonen trakk i rapporten fra 2016, konstaterer Raabye.

RISIKOSPORT: Tor Rune Raabye var HV-sjef fra 2013 og fram til i fjor. Foto: Privat
RISIKOSPORT: Tor Rune Raabye var HV-sjef fra 2013 og fram til i fjor. Foto: Privat Vis mer

Forsvarsevne

Raabye møtte selv som HV-sjef under forrige høring i 2017. Han har flere ganger, og senest i Aftenposten fredag, problematisert kuttene i Heimevernet. Styrkene skal reduseres fra 45.000 ti 40.000 og Sjøheimevernet legges ned. Mandag er det Eirik Johan Kristoffersen som stiller i kraft av å være Raabyes etterfølger som HV-sjef.

I mellomtiden konstaterer Raabye at Riksrevisjonen fortsatt peker på en lang rekke feil, mangler og svakheter.

- Riksrevisjonen bruker ordene «svært alvorlig». Det er det sterkeste Riksrevisjonen kan uttrykke, sier han.

Blant det som kritiseres er manglende felles forståelse i politiet og Forsvaret av selve objektsikringsinstruksen. Det er også svakheter ved prosessen for utpeking av «sivile nøkkelobjekter».

OSLO  20170320.
F.v.: Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og generalmajor Tor Rune Raabye under høring mandag formiddag, idet kontroll- og konstitusjonskomiteen behandler Riksrevisjonens rapport om revisjon av politiets og Forsvarets objektsikring.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix
OSLO 20170320. F.v.: Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og generalmajor Tor Rune Raabye under høring mandag formiddag, idet kontroll- og konstitusjonskomiteen behandler Riksrevisjonens rapport om revisjon av politiets og Forsvarets objektsikring. Foto: Berit Roald / NTB scanpix Vis mer

-Uten å gå inn på graderte forhold: Det som benevnes som nøkkelpunkter i rapporten er definert som avgjørende for forsvarsevnen vår. Det kan dreie seg om både sivile og militære objekter, sier den tidligere HV-sjefen.

Vil ta tid

Ifølge Riksrevisjonen er grunnsikringen av skjermingsverdige objekter i politiet og Forsvaret fortsatt mangelfull, tre år etter tidsfristen som Stortinget fastsatte 1. januar 2015.

- Det vil ta lang tid før grunnsikringen av skjermingsverdige objekter i politiet og Forsvaret er i samsvar med sikkerhetsloven og Stortingets forutsetninger. Tidsestimatene er usikre og vil være avhengig av prioriteringer og bevilgninger, poengteres det.

-Til sjuende og sist handler dette om prioriteringer. Innen Forsvaret er det for lite penger til det meste. Det gjør at avstanden mellom politikk og retorikk og konkrete resultater blir stor, sier Raabye og fortsetter:

-I den grad det framstilles slik at situasjonen er blitt vesentlig bedre siden 2015, er avstanden stor mellom det som blir sagt og det som blir gjort.

Heimevernet

Riksrevisjonen mener også å identifisere klare svakheter ved Heimevernets operative evne. I tillegg etterlyses avklaringer og analyser av politiets og Heimevernets kapasitet til å sikre og beskytte objekter ved bruk av sikringsstyrker.

- Samhandlingen mellom Forsvaret og politiet ble kritisert i 22. juli-rapporten også. Hva gjorde du selv som HV-sjef for å forbedre samarbeidet?

- Det ble jobbet kontinuerlig med dette. Fra før 2015 og fram til jeg gikk av som HV-sjef i desember i fjor, ble det gjort kraftfulle forbedringer. Men det er fortsatt mye å gjøre. For dette er som sagt et ressursspørsmål. Og det er ingen hemmelighet at jeg som HV-sjef mente Heimevernet ble tilført for små ressurser, sier Raabye.

Den åpne høringen i kontrollkomiteen på Stortinget innledes klokken 9 mandag morgen og avsluttes med forklaringen til statsminister Erna Solberg (H) like før klokken 18.