Mangler personell til utenlandsoperasjoner

Alvorlig, slår Riksrevisjonen fast.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Forsvaret mangler tilgang på materiell og personell i forbindelse med operasjoner i utlandet, slår Riksrevisjonen fast.

-  Dette er alvorlig, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.

Manglene gjelder innen de ulike forsvarsgrenene og innen områder som sanitet, IKT, samband og minerydding.

- Det er grunn til å stille spørsmål ved Forsvarets muligheter til å ivareta internasjonale oppgaver i tråd med Stortingets forutsetninger, sier Kosmo.

Målet med Riksrevisjonens undersøkelse har vært å vurdere om Forsvaret oppfyller Stortingets vedtak og forutsetninger knyttet til deltakelse i operasjoner i utlandet, og i hvilken grad Forsvarsdepartementet og Forsvaret legger til rette for at disse forutsetningene blir oppfylt.

Vesentlige mangler

Undersøkelsen viser at mangelen på personell for operasjoner i utlandet gjelder både innen de ulike forsvarsgrenene og innen fellesressurser som sanitet, IKT, samband og minerydding. Det er også avdekket vesentlige mangler ved materiell, både når det gjelder stridskjøretøy, vannrensing og fjerning av eksplosiver.

Også Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) mangler personell med teknisk og merkantil kompetanse. Dette har konsekvenser for FLOs muligheter til å understøtte operasjoner i utlandet.

Mangler personell til utenlandsoperasjoner

-  Manglene som her er avdekket svekker sentrale forutsetninger for Forsvarets muligheter til å delta i slike operasjoner, understreker Kosmo.

Forsvarsdepartementet erkjenner at det er identifiserte mangler knyttet til materiell og personell, men sier at manglene ikke har påvirket Forsvarets evne til å delta i de operasjoner det er besluttet at Norge skal delta i.

Rapportering

Riksrevisjonen slår fast at et fleksibelt forsvar skal kunne reagere hurtig og være i beredskap for både nasjonale og internasjonale oppdrag. Riksrevisjonen peker derfor på behovet for systemer som sikrer en tydelig formidling av krav til styrkene, og en rapportering som gir god oversikt over styrkenes status. Undersøkelsen viser imidlertid at det ikke er gode nok systemer verken for å spesifisere krav eller for å sikre kvaliteten på rapporteringen.

«Arbeidet med et felles kravdokument er påbegynt, men ikke ferdigstilt, og Forsvarssjefens strategiske direktiv for operativ virksomhet er ikke oppdatert», står det i undersøkelsen.

Den peker også på svakheter ved systemet for erfaringsoverføring og at Hæren har et mangelfullt system for evaluering. Det er også avdekket uklare ansvarsforhold knyttet til økonomistyring i forbindelse med operasjoner i utlandet.

(NTB)

FOR FÅ:- Det er grunn til å stille spørsmål ved Forsvarets muligheter til å ivareta internasjonale oppgaver i tråd med Stortingets forutsetninger, mener Riksrevisjonen. Foto: SCANPIX
FOR FÅ:- Det er grunn til å stille spørsmål ved Forsvarets muligheter til å ivareta internasjonale oppgaver i tråd med Stortingets forutsetninger, mener Riksrevisjonen. Foto: SCANPIX Vis mer