Mann i krise

Mens kvinner erobrer stadig nye arenaer, er mennene på defensiven. -Framtida tilhører kvinner. De som kommer til å trenge likestilling mest framover er menn, kontaterer leder i Kompetansesenteret for likestilling, Ingunn Yssen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Hun får støtte av mannsforsker Jørgen Lorentzen:
Den vanlige mannen føler avmakt: Han strever med å leve opp til nye mannsidealer hvor penger, hyppig sex og et sprek kropp er kravene som stilles.
Dette er konklusjonen Lorentzen trekker etter å ha arbeidet med feltet i flere år. Men også leder for Kompetansesenter for likestilling, Ingunn Yssen, slutter seg til i stor grad til Faludis og Lorentzens konklusjoner. Både Lorentzen og Yssen peker på flere faktorer som er i kvinnenes favør:

  • Kvinnene velger høyere utdanning i større grad enn menn.
  • En større andel menn faller utenfor både på familiemarkedet og arbeidsmarkedet.
  • Dagens arbeidsliv er mer tilpasset kvinner. Det er flere typiske kvinnearbeidsplasser enn tradisjonelle mannsarbeidsplasser.
  • «Kvinnelige dyder» som større evne til kommunikasjon, samarbeide og organisering, vil bli stadig mer etterspurt.

Alt handler om likestilling

Ingunn Yssen understreker at det er en viss gruppe menn som er på defensiven: «Arbeiderklassens sårbare sønner», som forsker Willy Pedersen kaller dem.

-De har vokst opp i samfunn hvor rollene er snevre: Du skal jobbe på fabrikken som din far og forsørge en familie. Men hva skjer når arbeidsplassen legges ned og alle jentene har reist til byen, spør Yssen og konstaterer:

-Alt dette handler om likestilling. Om at vi alle må bruke mulighetene vi har - uansett kjønn. -Men med en gang menn innser at likestilling er relevant for dem, vil det komme endringer i både lovverk som er til gagn for dem. For mens menn må slippe kvinner til i næringsliv og styrerom, må kvinner slippe til menn på hjemmebane.

-Men på samme måte som kvinner vegrer seg for å gi fra seg makta på hjemmebane, føler menn i yrkeslivet kvinner truende. Vi må ikke være naive på det. Menn vil forsvare sine posisjoner. Selv om de sier de ønsker seg kvinner inn, gir de ikke jobb til en kvinne de frykter kan bli den sterkeste konkurrenten til sjefsjobben noen år senere.

Farlig tenkning

-Kvinner og tenkningen rundt kvinner er på offensiven. Tenkningen rundt menn er på defensiven. Det er ikke bare galt, det er direkte farlig, mener mannsforsker Jørgen Lorentzen.

-Vi har en kultur som tenker på jenter. Det er vel og bra. Men det er mange unge menn der ute som lurer på hvorfor ingen tenker på dem. Vi må begynne å tenke på begge kjønnene samtidig, sier Lorentzen. Han mener maktforståelsen har vært for enkel. Det er ikke slik at menn har makt og kvinner føler avmakt, mener han og peker spesielt på hjemmesfæren som et område hvor kvinner besitter nærmest all makt.

Lorentzen sier bildet av mannen som maskulin sexobjekt er skapt i en kommersiell kultur som ulike massemedier bygger opp under. Han understreker at det fortsatt er slik i samfunnet at en viss gruppe menn er maktledende - menn som innehar suksesskriteriene som nevnt overfor.

-Kvinner har også stramme idealer å leve opp til, men for menn er resultatet mye mer katastrofalt. Menn besitter volden. Og det er kvinner volden ofte retter seg mot. Heldigvis skiller kvinner seg fra slike menn i større grad enn tidligere. Men det gjør ikke verden enklere for denne mannen, sier Lorentzen og understreker: -Menns destruktive tendens øker. Skal man forstå noe av det volden må man se på en mann i krise.