Mannen som slår

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Justisminister Hanne Harlem lover økt innsats mot vold mot kvinner. De siste seks årene er 40 kvinner drept av sine samlivspartnere. Ifølge departementet lever rundt 100000 kvinner i dag i voldelige forhold. Økt innvandring og overgangen til det etterindustrielle samfunnet har også ført til at menns selvrespekt trues av både likestilling og utsiktene til å marginaliseres på arbeidsmarkedet. Dette føles desto sterkere i patriarkalske familiestrukturer med mannen som familieoverhode og eneforsørger. Disse mennene er overrepresentert på statistikken og vitner om at årsakene til familievold også er samfunnsskapte. Årsakene ligger ikke bare i den individuelle mangel på evne til å mestre sinne.
  • Vi vet etter hvert ganske mye om menn som slår. Det er ikke minst mannens opplevelse av nederlag som kommer til uttrykk. Det er avmakten som slår, enda fysisk vold gjennom historien har vært mannens anerkjente maktmiddel. Et viktig tiltak mot vold mot kvinner er derfor å lære menn hvordan de løser konflikter uten å ty til vold. Det betyr at både politiet og rettsapparatet må lære å se kvinnemishandling som en lovstridig voldshandling, selv om kvinnen fortsetter å leve i forholdet. Ofte avfeier politiet volden som bagatellmessig husbråk i stedet for å anmelde overgriperen. Dermed unngår også mannen tilbud om hjelp.
  • Justisministeren vil øke innsatsen mot familievold gjennom egne utvalg der alle slags eksperter skal jobbe tverrfaglig for å øke kvinners sikkerhet. Det skal bli lov å skifte personnummer for kvinner som i dag lever i dekning for sine ekspartnere. Verken politiet, påtalemyndigheten eller domstolene skal lenger få se en annen vei når kvinner utsettes for vold av partneren. Det er ikke vanskelig å ytre vår støtte til Harlem i dette arbeidet. Det blir vanskeligere å få til en ny tydelighet i samfunnet som hindrer mannen i å slå.