Mannlige sjefer fanget i tidsklemma

Førti prosent av norske bedriftsledere synes arbeidspresset er så stort at det går på helsa løs. Og mannlige sjefer klager mest, viser en ny undersøkelse.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er ikke bare dobbeltarbeidende småbarnsmødre som blir fanget i den berømte tidsklemma. To av tre norske bedriftsledere synes ikke at tida strekker til for å utføre alle arbeidsoppgavene, viser en undersøkelse gjort av Sentio på vegne av DnB NOR Bedriftsmarked.

Menn klager mest

Hele 42 prosent av alle lederne mener arbeidspresset er så stort at det går på helsa løs. Av disse var 43 prosent menn, mens det tilsvarende tallet for kvinnelige ledere er 37 prosent.

Flere mannlige enn kvinnelige bedriftsledere opplever også at de har for lite fritid i forhold til jobben. Totalt sa 53 prosent av lederne seg enige i dette. Av disse var 54 prosent menn, mens bare 44 prosent av de kvinnelige sjefene syntes det var et skeivt forhold mellom arbeid og fritid.

- Det er en signifikant forskjell mellom kjønnene, og vi vet ikke med sikkerhet hvorfor. Det er mulig at kvinner rett og slett arbeider mindre og utsetter seg for mindre arbeidspress enn menn, eller at de er flinkere til å sette grenser for seg selv, og dermed ikke opplever at arbeidsmengden vokser dem over hodet, sier informasjonsdirektør Morten Skauge i DnB NOR Bedriftsmarked til Dagbladet.no.

- Legger forholdene til rette

- Det hadde vært interessant å vite om de kvinnelige lederne i undersøkelsen hadde barn, sivilstatusen deres, og hva en eventuell partner gjør, sier Gunn Elisabeth Birkelund, professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo.

Ifølge Birkelund kan det være at flest mannlige sjefer klager på arbeidsmengden, fordi de i mindre grad enn kvinnelige ledere har en tilrettelagt livssituasjon.

- Kvinnelige ledere er langt færre, og synes å være en mer selektert gruppe enn mannlige ledere. Disse kvinnene kan være mer motiverte, og har tilrettelagt livet bedre for å bli ledere.

- En annen årsak kan være den siste tidas fokus på kvinner og «syting». Det kan rett og slett være at kvinner underrapporterer, sier Birkelund til Dagbladet.no.

Verst i byggebransjen

Aller verst var lederstresset i Troms, Hedmark og Sogn og Fjordane. Her svarte omtrent tre av fire sjefer at arbeidspresset var for stort.

Det er spesielt bygg- og anleggsbransjen som sliter med å få nok tid til å utføre arbeidsoppgavene. 71 prosent av lederne her mener de har for mange oppgaver i forhold til tida de har til rådighet, og aller verst kniper det i små bedrifter med færre enn ti ansatte.

Mens lederne av primærnæringer som fiske, jordbruk og skogbruk kommer heldigere ut. Her svarer 59 prosent av lederne at de sliter med å få nok tid til å utføre jobben.

Trives likevel

Til tross for stort arbeidspress, oppgir nesten alle bedriftsledere at de trives med sjefjobben. Hele 95 prosent av de mannlige lederne sier seg fornøyde, mens kvinneandelen er noe lavere her.

Aller mest fornøyde er ledersjiktet i Akershus, der hundre prosent har svart at de trives. Dårligst ut kommer lederne i Buskerud, der 11 prosent oppgir at de ikke er tilfredse med lederjobben.

  • Ledere av 1900 bedrifter med mellom 1 og 99 ansatte deltok i undersøkelsen.