ÅPEN BRANNDØR: Denne branndøren ut til bildekket ble satt i åpen stilling like etter at brannen hadde brutt ut. En rekonstruksjon på et av "Scandinavian Stars"  søsterskip viste senere at luften ble sugd ut av passasjerområdene med storms styrke når bildekksventilasjonen ble skrudd på fullt. Foto:Göteborgs brannforsvar
ÅPEN BRANNDØR: Denne branndøren ut til bildekket ble satt i åpen stilling like etter at brannen hadde brutt ut. En rekonstruksjon på et av "Scandinavian Stars" søsterskip viste senere at luften ble sugd ut av passasjerområdene med storms styrke når bildekksventilasjonen ble skrudd på fullt. Foto:Göteborgs brannforsvarVis mer

-Mannskapet testet ventilasjonen - akkurat som under brannen

På vei til Europa, prøvekjørte mannskapet bildekksventilasjonen på "Scandinavian Star"- akkurat slik det skjedde under brannen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Politiets etterforskningsleder fikk høre at mannskapet på forhånd hadde eksperimentert med luftstrømmene ombord.

Ballonger
Etterforskningsleder Øyvind Thorkildsen fortalte ved flere anledninger at maskinsjef Heinz Steinhauser hadde fortalt ham om hvordan det under overfarten fra USA til Europa ble utført forsøk med ballonger for å teste luftstrømmene.

-En reprise
Maskinsjefen skal ha kommet med opplysningene i en samtale etter at Thorkildsen hadde avhørt ham.
Både Sintef og granskningskommisjonen brukte den samme maskinsjefen som veileder i undersøkelsene etter brannen.

Thorkildsen omtalte hovedbrannen som en reprise av disse forsøkene.

Det har ikke lyktes Dagbladet å komme i kontakt med Steinhauser for å få hans kommentar.

Storm
Da det i august 2004 ble gjennomført en rekonstruksjon ombord på søsterskipet  "Jupiter", som lå i Bergen, viste vindmålinger at luftstrømmen var oppe i liten storms styrke da den ble blåst ut gjennom en åpen branndør på bildekket. 

Dagbladet var tilstede under rekonstruksjonen.

Sugd ned
Eksperimentet var med andre ord også en blåkopi av vindtesten som maskinsjefen "Scandinavian Star" hadde fortalt om. Denne gangen ble vindstyrken mål med avansert vindmåler.

Da bildekksventilasjonen ble skrudd på, sto branndørene akkurat slik de gjorde under den første hovedbrannen på dødsskipet.

Vindsuget var så kraftig at de utlagte ballongene ble trukket tvers over tverrkorridoren i passasjeravdelingen og deretter nedover flere dekk til bildekket.

-Åpnet branndør
En av de nye opplysningen som nylig er dukket opp, er at branndøren til bildekket på var låst da flyktende passasjerer forsøkte å komme i sikkerhet like etter brannutbruddet.

Få minutter senere ble døren sperret i åpen stilling. Hvem som på dette tidspunktet åpnet døren, har aldri vært gjenstand for etterforskning.

De samme vitnene som møtte døren i låst tilstand, observerte senere at akterrampen var åpnet med ca. en meter, slik at frisk luft strømmet inn på bildekket.

Passasjerer har beskrevet flammene som en ildkule som fòr gjennom skipet.

Det var like før det tok fyr i kjøretøyer på bildekket. Et slikt forløp kunne fått enda mer dramatiske følger - ikke minst fordi overrislingsanlegget på bildekket kort tid i forveien hadde rustet og blitt ødelagt av saltvann.

-Planlagt
-Dette forteller meg med 110 prosent sikkerhet at brannene på "Scandinavian Star" var planlagt, sier tidligere brigadesjef Thor Kristiansen ved Oslo brannvesen.

OMKOM: 159 mennesker omkom i brannene på "Scandinavian Star". Mange av de omkomne ble drept av den giftige røyken mens de befant seg på lugarene. Foto: Politiet
OMKOM: 159 mennesker omkom i brannene på "Scandinavian Star". Mange av de omkomne ble drept av den giftige røyken mens de befant seg på lugarene. Foto: Politiet Vis mer

-Du driver ikke med sånne forsøk med ballonger, dersom du ikke har en baktanke ved det, sier Kristiansen.

-Elementært
-Det trengs kraftig ventilasjon for å få branngassene til å gå nedover i denne hastigheten. Branngassene er varme og stiger oppover, sier Kristiansen.

-For brannfolk er det elementært å vite følgende: En brann går oppover på sekunder, bortover på minutter - og nedover på timer, sier Kristiansen.

Møter politiet
I formiddag er Kristiansen en av dem som blir med når det selvoppnevnte ekspertpanelet bak Stiftelsen etterforskning av mordbrannen "Scandinavian Star" møter den nåværende ledelsen i Oslo politidistrikt.

Både politimester Hans Sverre Sjøvold og visepolitimester Hans Halvorsen har bedt om møtet for å få førstehånds opplysninger om de nye funnene som ekspertpanelet har gjort.

Ekspertpanelet
Forrige helg ble funnene presentert på en samling i Bergen. Ekspertpanelet, som består av en rekke fagpersoner, har analysert ca. 40.000 saksdokumenter.

I panelet sitter både en sikkerhets- og skipsinspektør, en tidligere lensmann, skadestedslederen under slukkearbeidet på "Scandinavian Star", den svenske etterforskningslederen, fagforeningsledere og branningeniører fra Skansen Consult i Bergen.

Logisk brist
Nestlederen, mekanikeren Terje Bergsvåg fra Fana, har siden katastrofebrannen jobbet iherdig med å oppklare saken. Bergsvåg mistet en venninne i brannen.

Han har fra første stund hatt mistanke om at det ikke var den danske hjelpemannen på lastebil, Erik Mørk Andersen, som satte fyr på skipet. Formelt er det fortsatt riksadvokatens mening at det var Mørk Andersen som er den skyldige.

-Verdensmester?
Tidligere politimester Willy Haugli var for 10 år siden fortsatt overbevist om danskens skyld. Til Dagbladet sa han:

-Hvis du kan finne en annen som er skyldig, så er du pinadø verdensmester, smalt Haugli da han ble spurt om alternative årsaker.

-Politiets konklusjon må åpenbart være feil. Mørk Andersen omkom i den første brannen. Hvordan kunne han da stå bak tre andre branner, opptil et døgn etter den første brannen, spør Bergsvåg.

Ballongforsøkene
Opplysningene om mannskapets ballongforsøk under overfarten til Europa, fikk Bergsvåg da han sammen med pårørende Hasse Magnusson hadde en tre timers samtale med den tidligere lederen for brannavsnittet hos Oslo-politiet, Øyvind Thorkildsen. 

Samtalen foregikk hjemme hos Magnusson i Askim. Magnusson er tidligere varaordfører i Askim. Han mistet selv to sønner og en kommende svigerdatter i fergebrannen.

Samtalen med Thorkildsen ble tatt opp på lydbånd. Thorkildsen døde høsten 2010.

Gjentok
Da Dagbladet i 2003 laget en artikkelserie om dødsbrannen, ble Thorkildsen intervjuet om ballongforsøket. Han gjentok og utdypet opplysningene som han hadde fått fra maskinsjefen.

Allerede på dette tidspunktet var det klart for norsk politi at "Scandinavian Star" ble grovt overforsikret, kun åtte dager før katastrofen.

OVERBEVIST: Både tidligere brigadesjef i Oslo brannvesenThor Kristiansen (t.v.) og nestleder Terje Bergsvåg i Stiftelsen etterforskning av mordbrannen på "Scandinavian Star", mener at brannene var påsatt. "Ingen gjør slike ballongtester uten å ha baktanker", sier Kristiansen. Foto: Eivind Pedersen
OVERBEVIST: Både tidligere brigadesjef i Oslo brannvesenThor Kristiansen (t.v.) og nestleder Terje Bergsvåg i Stiftelsen etterforskning av mordbrannen på "Scandinavian Star", mener at brannene var påsatt. "Ingen gjør slike ballongtester uten å ha baktanker", sier Kristiansen. Foto: Eivind Pedersen Vis mer

Ingen reagerte, fordi Oslo-politiet mente det var dansk politis oppgave å etterforske eierforholdene og en eventuell forsikringssvindel.

-Kjempemistenkelig
Interne politidokumenter viste likevel at det heller aldri fant sted noen slik etterforskning i Danmark.

Øyvind Thorkildsen reagerte slik da han fikk høre at det var det amerikanske rederiet Sea Escape som fikk utbetalt forsikringspengene, og ikke de fiktive danske selskapene som den danske Sø- og Handelsretten la til grunn etter sjøforklaringen i 1990:

-Det var selvsagt kjempemistenkelig at den store forsikringspolisen var det tegnet på et helt annet selskap enn det myndighetene la til grunn som eiere av skipet, uttalte Thorkildsen til Dagbladet.

Anmeldes?
Ekspertpanelet bak stiftelsen har tidligere gått ut med at det blir vurdert å politianmelde riksadvokat Tor-Aksel Busch og påtaleansvarlig Nicolai Bjønnes for tjenesteforsømmelser.

Bjønnes har tidligere bestemt avvist at det var noe som kunne tyde på at dødsbrannen var en planlagt handling.

Såvidt Dagbladet forstår, er anmeldelsen stilt i bero for å se hva som kommer ut av ettermiddagens møte med politiledelsen i Oslo.

Det viktigste poenget er at ekspertpanelet ikke ønsker at riksadvokat Busch lenger skal kunne ha noe med brannsaken å gjøre. En anmeldelse vil gjøre ham inhabil til videre saksbehandling.

ÅPEN: Denne skyvedøren sto i åpen stilling under brannen. Legg merke til malingen som fortsatt var intakt da døren ble lukket. Foto: Politiet
ÅPEN: Denne skyvedøren sto i åpen stilling under brannen. Legg merke til malingen som fortsatt var intakt da døren ble lukket. Foto: Politiet Vis mer