Marine Harvest økte overskuddet tross svakere drift

Selv om driften ga mindre avkastning enn for et år siden, ble resultatet før skatte mer enn doblet til 231 millioner euro i andre kvartal for Marine Harvest.

Omsetningen var i praksis uendret og lå tett oppunder 900 millioner euro, fremgår det av kvartalsrapporten som ble lagt fram onsdag. Det operasjonelle driftsresultatet ble på 175 millioner euro det siste kvartalet, mot 198 millioner i samme periode i 2016.

En oppjustering av verdien på biomassen på drøyt 74 millioner euro bidrar positivt i regnskapet, mens den samme posten trakk ned med 38 millioner for et år siden.

– Den globale etterspørselen etter laks har vært svært god så langt i år. Dette har ført til høye laksepriser i alle markeder i andre kvartal. Resultatet er også positivt påvirket av at oppdrettsenhetene i Norge og Chile har hatt sine beste andrekvartal noensinne, sier konsernsjef Alf-Helge Aarskog i en pressemelding.

Etter at driften er redegjort for, er tapet på finanspostene betydelig lavere enn i andre kvartal i fjor, noe som også bidrar til at resultatet før skatt ble på 231 millioner euro, mot fjorårets overskudd på 92 millioner.