Massedemokratiet

Demokratiets talsmenn har alltid slitt med massene. De oppfører seg ikke alltid som de skal.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

HAGENS FRAMMARSJ på meningsmålingene blir av mange tolket som et folkelig opprør mot de styrende. At så mange som 30 prosent sier de ville ha stemt på Frp dersom det var stortingsvalg nå, viser i hvert fall at de etablerte, såkalt ansvarlige partiene har mistet kontrollen over nesten en tredel av velgerne. Protestpartiet er blitt en brølende folkemasse. Den etablerte, styrende eliten av statsbærende partier forskanser seg på Kapitol og kjemper for livet for å holde Hagen utenfor.

I store deler av etterkrigstida har velgerne oppført seg relativt forutsigbart. Flertallet har vekselvis flokket seg rundt Ap eller en borgerlig koalisjon. De siste ti åra har velgervandringen vært så stor at de fleste partier på et eller annet tidspunkt har opplevd å bli halvert. Massene rører voldsomt på seg. Og her i landet gjør de det hovedsakelig gjennom Carl I. Hagen.

Ap's Thorbjørn Berntsen forklarer dette med at mange velgere er politiske analfabeter. Men manglende kunnskap er ikke noe nytt blant velgerne. Slik var det også da Ap styrte. Det er vel derfor vi har et representativt demokrati, hvor «analfabetene» styrer gjennom sine representanter.

DE GAMLE GREKERE, som oppfant demokratiet, holdt jo massene på armlengdes avstand. Det var ikke trellene som var på vei til Folkerådet, men en klok elite av tenkende, velstående menn. Demokrati handlet i praksis om hvordan massene skulle styres, ikke om hvordan deres stemmer skulle bli hørt, eller deres interesser ivaretas.

OGSÅ EIDSVOLLSMENNENE var en relativt eksklusiv gruppe. Allmuen var svakt representert da Norges grunnlov ble forfattet i 1814. Riktignok var det bønder der, men de var stort sett lesekyndige, og hvilke bønder var det i 1814? Og dette var selvfølgelig ikke noe særnorsk fenomen. Det tok lang tid før et flertall av den voksne befolkningen fikk stemmerett. Høy minimumsalder for stemmerett holdt store deler borte fra stemmeurnene. Kvinnene ble holdt utenfor enhver innflytelse og fikk i Norge først stemmerett i 1913. Etter 1814 var det bare 45 prosent av den voksne mannlige befolkningen som hadde stemmerett. Det tilsvarte 10- 11 prosent av befolkningen. De europeiske aristokratier og borgerskap torde nesten ikke tenke tanken på hva som kunne komme til å skje hvis de uvitende, kunnskapsløse og brutale massene, som ikke forsto eller hadde forutsetning for å forstå demokratiets vesen, skulle få innflytelse. Det kunne jo føre til kommunisme eller det rene barbari. Lovgiverne sto altså overfor et vanskelig dilemma.

Utvidelsen av stemmeretten i 1898 til å gjelde alle menn over 25 år åpnet for massemobilisering. Partipressen blomstret opp. Arbeiderklassen kunne plutselig få innflytelse gjennom et system den i utgangspunktet ikke var tilhenger av. Arbeiderpartiet ville jo omstyrte det borgerlige, kapitalistiske samfunn. Demokratiet åpnet i prinsippet for en undergraving av selve demokratiet.

NÅ HAR VI Stenstrøm-demokratiet. Det praktiseres ved at «Holmgang»s programleder Oddvar Stenstrøm stiller seerne overfor to svaralternativer, mens det pågår en forrykende debatt i studio. Og hver gang stemmer et overveldende flertall av innringerne på det svaralternativet som Hagen representerer. Med unntak av de gangene Stenstrøm blir for tabloid, og alle gjestene hans snakker i munnen på hverandre, er programmene sikkert egnet både til å opplyse og underholde. Også i NRKs «Standpunkt» og «RedaksjonEN» vinner Hagen tilsvarende liksomgalluper. Hele 53 prosent ga tirsdag denne uka uttrykk for at Hagen burde gripe regjeringsmakta, hvor urealistisk det enn er. Vi leker folkeavstemning og valg flere ganger i uka. Stadig flere opplever at norsk politikk er en kamp mellom Hagen og «røkla». Og jo sterkere han står blant folk, jo vanskeligere har hans tilhengere for å forstå at han skal holdes utenfor enhver regjeringsdiskusjon. Jeg sier ikke at Carl I. Hagen bør få regjeringsmakt. Men jeg tror det er behov for et nytt seminar på Eidsvoll.