Mat og makt

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Veterinær Ivar Hellesnes spurte i går om vi skal «forlate klokskapen og la makta rå» i spørsmålet om veterinæravtalen. Svaret er at i et demokrati er det flertallet som får viljen sin. Hvis det var mindretallets vilje som skulle «rå», ville Norge for eksempel ha vært medlem av EU siden 1972.
  • Vi har tillit til at veterinæravtalen i kombinasjon med omlegging av kontrollregimet, slik regjeringen har foreslått, sikrer både folkehelsen og dyrehelsen i landet. Dette ville for øvrig også Senterpartiets leder stemme for, inntil hensynet til partihelsen, ikke folkehelsen, krevde noe annet av henne. Kjøttberget belgisk blå framstår for oss alle som et uhyggelig utslag av et landbruk på ville veier. Men den rasen er avlet fram på samme måte som norsk rødt fe, norsk landbruks melkemaskin som drives med importert kraftftr og har så abnormt stort jur at den bare kan gå på dyrka mark, mens landets største naturlige jordbruksressurs, som er utmarksbeite, derfor legges brakk.