Matematikkvansker

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Hva er matematikkvansker?

Matematikkvansker defineres ofte som det å ikke lykkes i matematikk eller å ha vansker med å lære matematikk. Elevens faglige utvikling stopper opp eller går tilbake i forhold til normalen. Slike elever har særskilte behov for en tilrettelagt opplæring i matematikk, slik at mestring kan oppnås.

Hvor mange har matematikkvansker?

92000 elever i grunnskolen har spesifikke vansker i matematikk. Hvert år står 7000 elever (10-15 prosent av elevkullet) i fare for å gå ut av ungdomstrinnet uten å beherske de fire regningsartene hvis de ikke får hjelp i matematikken. Dette er barn med lærevansker i matematikk og behov for tilrettelagt opplæring i faget.

Finnes det ulike typer matematikkvansker?

Elever med matematikkvansker kan deles i tre grupper. Spesifikke matematikkvansker (dyskalkuli) brukes ofte om elever som strever påfallende mye med matematikkfaget samtidig som det går greit i de andre fagene. Elever med generelle lærevansker sliter med matte i tillegg til andre fag. Den tredje gruppen er elever med non-verbale lærevansker, som mangler dypere forståelse av matematikk.

Hvordan finner jeg ut hvilke vansker eleven har?

Det fins ikke en enkel test som viser dette. Det kan hjelpe å se på hva eleven strever med, og spør hvordan han/hun tenker. Spesielle prøver (dynamisk testing) kan brukes for å kartlegge matematikkvansker. I en del tilfeller er ikke dette tilstrekkelig. Da bør eleven henvises til PPT som kan foreta en utredning av eleven.

Kan matematikkvansker forebygges?

Ja. Ved å tilrettelegge læringen for den enkelte eleven, kan en både redusere og forebygge slike vansker.

Kilder: Forum for Matematikkvansker ved Sørlandet kompetansesenter og elevsiden.no