Maten må være trygg

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen hadde ikke noe valg: Han måtte love å følge etter dersom EUs landbruksministrer mandag vedtar å forby bruk av kjøtt- og beinmel i alt dyreftr. Trolig vil forbudet også omfatte dyreftr til fjørkre og svin. EU-kommisjonen har foreslått en rekke tiltak, blant annet et kostbart kontrollregime, for å gjenreise forbrukernes tillit til europeisk kjøttindustri etter tilfellene av kugalskap i Storbritannia og på Kontinentet.
  • Ekspertene er uenige om tiltakene er vitenskapelig begrunnet eller utslag av et kollektivt hysteri. I Tyskland raste kjøttprisene etter at ett eneste tilfelle av kugalskap ble avdekket. I Frankrike er kjøttsalget halvert. Dette illustrerer den betydelige kommersielle verdien av å følge føre-var-prinsippet. Det er ikke omstridt at kugalskapepidemien i Storbritannia skyldes resirkulasjon av dyreprotein, noe som igjen har gitt minst 80 tilfeller av det dødelige Creutzfeldt-Jakobs' syndrom hos mennesker.
  • Her i Norge insisterer myndighetene på at risikoen for kugalskap er betydelig mindre enn i Europa. Selv om det er riktig, er det avdekket minst ett tilfelle av slurv i produksjonen ved norske destruksjonsanlegg. Dette svekker selvsagt tilliten til at forbudet mot dyreprotein til drøvtyggere blir overholdt fullt ut.
  • Norske ftrprodusenter hevder at et forbud vil få store økonomiske konsekvenser. I tillegg kan det skape lagringsproblemer. Det er nok svært kortsiktig å la seg overmanne av slike overlegninger. På lengre sikt kan det ligge både kommersielle og miljømessige gevinster i å legge om kjøttproduksjonen også i Norge.
  • Forskere ved Planteforsk på Ås har vist at det finnes fullverdige, billige og miljømessig gode alternativer til tradisjonelt kraftftr. Forbrukernes tilgang på trygg mat kan ikke styres av ftr- og kjøttindustriens økonomiske interesser. Aller best ville det være om omleggingen også ga høyere kvalitet på varene i norske kjøledisker. Det kan alle som har satt tennene i en middels norsk kylling undertegne på.