FIKK REVISJON: Administrerende direktør i Aleris Omsorg, Erik Sandøy, her på Arendalsuka. Foto. Hans Arne Vedlog / Dagbladet
FIKK REVISJON: Administrerende direktør i Aleris Omsorg, Erik Sandøy, her på Arendalsuka. Foto. Hans Arne Vedlog / DagbladetVis mer

Aleris-saken:

Måtte betale 17 millioner til Skatt Øst etter konsulentbruk

Skatteetaten mener mange av Aleris-konsulentene skal regnes som ansatte. I fjor ble det inngått et forlik med selskapet på 17 millioner kroner.

Skatteetaten har siden 2012 hatt en revisjon av Aleris Ungplan & BOIs konsulentbruk. I 2016 fikk selskapet beskjed om at en rekke av konsulentene som utfører arbeidet i omsorgsboligene drevet av Aleris, var å regne som ansatte.

Kort tid etter, i april 2017, inngikk Aleris et forlik med Skatt Øst om å betale 17 millioner kroner. Dette viser årsrapporten til Sirela Sweden, som eier de norske Aleris-selskapene. Det var Fri Fagbevegelse som først omtalte saken.

Aleris ønsker ikke å gå inn på hva forliket går ut på, utover at det er betalt 17 millioner kroner til Skatt Øst i fjor.

- Vi kan ikke gå inn i detaljene i forliket, skriver administrerende direktør Erik Sandøy i en epost til Dagbladet.

I Aleris Ungplan & BOIs årsregnskap er det satt opp 17 millioner i gjeld til Skatt Øst for konsulentbruk i 2016, og ytterligere 949 000 i 2017.

Les alle Dagbladets saker om Aleris her.

Kan bli lignet på nytt

Dagbladet har tidligere omtalt at 26 konsulenter går til sak mot Aleris fordi de mener de skulle ha vært ansatte. De 26 krever fast stilling og erstatning for manglende feriepenger, overtidsbetaling og pensjon.

Det at Skatteetaten regner en rekke av Aleris' konsulenter som ansatte, kan også få konsekvenser for de som har jobbet på denne måten. Avgjørelsen betyr at disse kan bli lignet på nytt som arbeidstakere heller enn som selvstendig næringsdrivende.

Fagforbundet, som representerer de 26 saksøkerne, har tidligere sagt til Dagbladet at de mener Aleris bryter loven når de bruker innleide konsulenter i stedet for ansatte for denne typen arbeid.

- Vi mener at det å bruke oppdragstakere i ordinært arbeid bryter med de spillereglene vi har i arbeidslivet, og det som er definisjonen av arbeidstaker i arbeidsmiljøloven, sier leder Mette Nord i Fagforbundet til Dagbladet.

Dagbladet har tidligere intervjuet tre konsulenter som mistet jobben på dagen høsten 2017 etter å ha fylt ut et skjema hvor Aleris ville kartlegge om de kvalifiserte som selvstendig næringsdrivende. De tre er blant de 26 som går til sak.

Aleris: - Uklare retningslinjer

Ifølge Sandøy, har Aleris hatt en løpende dialog med Skatt Øst om reglene rundt konsulentbruk.

- Kjernen i dialogen var at det ikke har eksistert klare retningslinjer for hvordan man klassifiserer hvem som er å anse for å være selvstendig næringsdrivende, og hvem som er å anse som fast ansatt innenfor psykisk omsorg. Det skapte en uheldig uforutsigbarhet både for Aleris Omsorg Norge og for våre konsulenter, skriver han.

- Målet vårt i dialogen med Skatt Øst var å gi en forståelse av fagfeltet psykisk omsorg og hvorfor spesialisert kompetanse og en viss fleksibilitet må til for at vi skal klare å levere tjenestene kommunene krever, skriver han.

Sandøy skriver videre at Aleris kom til enighet med Skatt Øst om retningslinjene i forbindelse med forliket.