Måtte selv saksøke voldtekts- mannen

En Oslo-mann er dømt til å betale en kvinne (61) 100 000 kroner for å ha voldtatt henne. Dommen vekker oppsikt fordi kvinnen måtte saksøke mannen, etter at politiet henla hennes anmeldelse.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Ifølge Oslo tingrett skjedde voldtekten lørdag 8. juni 2002 i forbindelse med en båtfest, og ble anmeldt 12. august samme år. Anmeldelsen kom etter at kvinnen hadde forsøkt å få mannen til frivillig å betale erstatning.

I begynnelsen av januar sendte politiet saken til statsadvokaten med forslag om henleggelse.

-  Vi finner under tvil at det ikke foreligger et tilstrekkelig sikkert bevisgrunnlag for å reise tiltale for voldtekt, skrev politijuristen.

Beviskrav

Statsadvokaten sluttet seg til denne vurderingen. Kvinnen benyttet seg av sin rett til å klage, uten å vinne fram.

Kvinnen søkte deretter Fylkesmannen om voldsoffer-erstatning. Fylkesmannen avslo søknaden 28. oktober 2003.

-  Vi ser ikke bort fra at kvinnen har vært utsatt for en straffbar handling, men vi finner ikke dette godtgjort med klar sannsynlighetsovervekt, konkluderte Fylkesmannen. Kvinnen klaget også over dette vedtaket, uten å vinne fram.

7. juni 2004 tok hun ut stevning ved Oslo tingrett. Kvinnen har vunnet fram, fordi kravene til bevis i en sivil sak ikke er like strenge som i en straffesak. I en straffesak må bevisene være tilnærmet 100 prosent sikre, mens det i et sivilt søksmål kreves sannsynlighetsovervekt. Ved en så alvorlig anklage som voldtekt, vil retten likevel være streng i bevisvurderingen. Det vil si at kvinnen måtte vise at det var betydelig mer enn 50 prosent sikkert at hun ble voldtatt.

Hadde sex

Mannen forklarer at han hadde frivillig samleie med kvinnen i forbindelse med festen.

-  Det var frivillig fra hennes side. Jeg skulle følge henne til båten, og vi begynte å klemme og kysse. Kvinnen fortalte meg at hun og ektemannen ikke hadde hatt samleie de siste fem åra. Det tolket jeg som en invitasjon, forklarer mannen.

Kvinnen forklarer at hun konsekvent avviste mannen, både fysisk så godt hun kunne og verbalt, uten at han lot seg stoppe.

-  Jeg ble helt paralysert, og klarte etter hvert verken å gjøre motstand eller anskrik, forklarer kvinnen.

Etter et par-tre dager fortalte hun ei venninne at hun var voldtatt.

Om lag to måneder seinere skrev hun et brev til mannen, og foreslo at han kunne betale henne 20 000 kroner i erstatning, og hun skulle «glemme» saken. Det gikk ikke mannen med på, og to uker seinere kom anmeldelsen.

Kvinnen blir trodd på

En psykolograpport står sentralt i sivilsaken. En sakkyndig forklarte i retten at kvinnen har alle de karakteristiske psykiske reaksjoner som voldtektsofre har. Den sakkyndige anser det som opp mot ett hundre prosent sannsynlig at det en ser av symptomer hos kvinnen kan knyttes til et overgrep som det hun sjøl beskriver.

Etter en samlet vurdering av bevisene finner tingretten det klart sannsynliggjort at mannen brøt voldtektsbestemmelsen, som rammer den som «som skaffer seg seksuell omgang ved vold eller ved truende atferd».

Kvinnen opplevde det samme som et meget stort antall voldtektsofre opplever. I fjor fikk politiet 798 anmeldelser for brudd på voldtektsparagrafen. Og stadig flere går til politiet og sier de er blitt voldtatt. I løpet av de siste fem åra har antall voldtektsanmeldelser økt med 32 prosent.

Justisdepartementet sitter med statistikk som viser at over 90 prosent av dem som mener de er blitt voldtatt, ikke opplever at anmeldelsen fører til noen straffereaksjoner.

VANT FRAM: Voldtektsmannen ble aldri tiltalt i strafferetten. I sivilretten ble han dømt til å betale 100 000 kroner i erstatning.