Måtte slåss for å bli friskmeldt

Hun måtte kjempe mot leger og trygdevesen for å erklære seg frisk nok til å arbeide. Hun fikk beskjed om at hun var lite å satse på. Lise Valla bruker rullestol og skulle egentlig vært en av de ansiktsløse i syke- og uførhetsstatistikken. Det ville hun ikke.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Jeg har slitt for å være i jobb. Men legene brydde seg ikke. De mistenkeliggjør isteden alle symptomer de ikke forstår. Trygdekontoret gjør det samme.

Full jobb

Lise Valla (54) er psykolog og kronisk astmasjuk. Hun fikk sin astma som 18-åring og har 36 års erfaring med å være «gjenganger» i helsevesenet. Men det er først de siste seks- åtte årene hun har måttet kjempe for å være blant de yrkesaktive. Sykdomsbildet ble etter hvert mer komplisert. I løpet av de siste fem årene har hun hatt behov for rullestol. Men det forhindrer ikke at hun har full jobb som psykolog ved Oslo Kretsfengsel.

Rystet


Nå anklager hun legestanden og trygdeetaten for å frata sykmeldte og midlertidig arbeidsuføre arbeidslyst, selvrespekt og livsglede. Selv måtte hun kjempe seg ut av statistikkene som koster samfunnet svære milliardbeløp.

Hun vil skrive brev til sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa om sine erfaringer. Som psykolog og kronisk sjuk har hun opplevd «systemet» fra to ulike sider. Og det har rystet henne.

- Hvis ikke jeg hadde vært psykolog og tilhørt en ressurssterk gruppe, hadde jeg ikke kommet tilbake til arbeidslivet. Jeg tenker med gru på kvinner med diffuse lidelser og små ressurser som blir umyndiggjort og utsatt for mistenkeliggjøring.

- Det er legene, særlig spesialistene, som svikter. Deres vurderinger bestemmer hva slags behandling du får, og hva slags ytelser og hjelpemidler du får av trygdevesenet. De betrakter deg fort som ferdig utredet. Tar kanskje noen nye prøver for syns skyld, ofte prøver som ikke avdekker problemet eller årsaken til at du er syk.

Ressurssterk

- Jeg stiller spørsmål om hvorvidt de i det hele tatt er interessert i å løse sykefraværsproblemet. Jeg blir forundret over at ingen sier: Så flott at du prøver å holde koken!

Valla er klar over at hun er i en særstilling. Hun er ressurssterk, har guts og en klar diagnose. Det har styrket henne.