Mattilsynet anmelder flere tilfeller av vanskjøtsel

Hittil i år er 31 dyreeiere politianmeldt av Mattilsynet. Det er en stor økning fra 2017 da det totale antallet anmeldelser stoppet på 25.

Det kommer fram i Mattilsynets dyrevelferdsrapport for årets åtte første måneder. Totalt har Mattilsynet kontrollert 5.617 dyrehold, og 31 av eierne er anmeldt til politiet. Hittil i år har 56 personer fått forbud mot å eie eller drive med dyr mot 30 i hele 2017.

- Det er først og fremst eiere som vanskjøtter kjæledyrene sine som blir politianmeldt og som får forbud mot å ha dyr, sier Torunn Knævelsrud, leder for seksjon dyrevelferd i Mattilsynet.

Mattilsynet har registrert alvorlig vanskjøtsel ved 44 av de kontrollerte dyreholdene, noe som tilsvarer 0,7 prosent. Alvorlig vanskjøtsel betyr at ett eller flere dyr er døde eller må avlives. I samme periode i fjor var tallet 30 dyrehold.

- Funnene viser ikke totalbildet av hvordan dyr i Norge har det, siden vi prioriterer risikodyrehold. Tallene i rapporten omfatter både små og store regelbrudd, og et regelbrudd betyr ikke alltid at dyrene lider, sier Knævelsrud.