Mattilsynet betegner lidelsene på utmarksbeite som er en av de største dyrevelferdsmessige utfordringene i Norge i dag. Illustrasjonsfoto: Kyrre Lien / NTB scanpix
Mattilsynet betegner lidelsene på utmarksbeite som er en av de største dyrevelferdsmessige utfordringene i Norge i dag. Illustrasjonsfoto: Kyrre Lien / NTB scanpixVis mer

Mattilsynet: For mye lidelse på utmarksbeite

Altfor mange dyr lider og dør på utmarksbeite, mener Mattilsynet. Myndighetene vil nå sette en grense for hva som kan regnes som akseptable tap.

Ifølge Nationen skal det skje i samarbeid med næringen.

– De fleste sauene opplever veldig god velferd på utmarksbeite, men et ikke uvesentlig mindretall lider og dør. Vi har fulgt utviklingen over tid og satt inn tiltak, men det er vanskelig å se noen effekt av tiltakene, sier Torunn Knævelsrud, som er seksjonssjef for dyrevelferd i Mattilsynet.

Mattilsynet betegner lidelsene på utmarksbeite som er en av de største dyrevelferdsmessige utfordringene i Norge i dag, enten det skyldes rovdyrangrep, sykdom eller annet.

– Rovdyrtap får mye oppmerksomhet, men mange av sauetapene skyldes ofte andre forhold, sier Knævelsrud, som ikke retter direkte kritikk mot bønder som har dyr på utmarksbeite.

(NTB)