AVSLAG: Lars Grønnerød har fått avslått begjæringen om gjenåpning av trippeldrapssaken, et avslag som Veronica Orderuds forsvarer, Frode Sulland, er kritisk til. Han mener det bidrar til å hindre sakens fulle opplysning. Foto Tomm W. Christiansen
AVSLAG: Lars Grønnerød har fått avslått begjæringen om gjenåpning av trippeldrapssaken, et avslag som Veronica Orderuds forsvarer, Frode Sulland, er kritisk til. Han mener det bidrar til å hindre sakens fulle opplysning. Foto Tomm W. ChristiansenVis mer

— Kan ha gjort Grønnerød urett

Frode Sulland er kritisk til at de ikke får innsyn i Grønnerøds sak.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

||| Veronicas forsvarer, advokat Frode Sulland, sier til Dagbladet at de har lagt fram nye opplysninger i trippeldrapssaken for kommisjonen.

— Når kommisjonen har avslått Grønnerøds begjæring om gjenåpning uten å vurdere de nevnte opplysningene, kan de allerede har gjort ham en urett, sier Sulland.

Etter at forsvareren ble nektet innsyn i Grønnerøds begjæring om gjenopptakelse, brakte han saken inn for sivilombudsmannen, som slår fast at det ikke er i samsvar med lovens ordning å nekte Per og Veronica innsyn.

— Det er svært alvorlig når et organ som er opprettet for å ivareta rettssikkerheten for straffedømte på denne måten selv setter hensynet til rettssikkerheten til side. Kommisjonen har i denne forbindelse vært opplevd mer som en motpart som har forsøkt å hindre  sakens fulle opplysning, mener Sulland.
Prinsipp Ifølge Sulland reiser denne saken flere prinsipielt svært viktige spørsmål.

— For det første har nektelsen av innsyn over tid vanskeliggjort og forsinket prosessen med å få ferdigstilt alt materiale vedrørende
gjenåpningsbegjæringen fra Per og Veronica. Det er nå to og et halvt år siden vi begjærte innsyn.

— For det andre må det ut fra kommisjonens standpunkt og behandling av vår begjæring være grunn til å sette spørsmålstegn ved kommisjonens mer grunnleggende syn på sin oppgave og deres holdning til rettssikkerheten for straffedømte. Retten til dokumentinnsyn
er et helt grunnleggende prosessuelt prinsipp som skal bidra til åpenhet og gi grunnlag for kontradiksjon.

Rettighet — Som ombudsmannen viser til har Høyesterett de seinere år flere ganger slått ned på påtalemyndighetens forsøk på å begrense denne rettigheten. Det er svært betenkelig, og urovekkende, når det nå er kommisjonen som må settes på plass for å forsøke på det samme, sier Sulland.

Forsvareren trekker som et tredje punkt fram at ombudsmannen understreker flere steder i sin begrunnelse et annet helt sentralt poeng:

VENTER PÅ SVAR: Per og Veronica Orderud venter på svar på sin begjæring om gjenåpning av trippel- drapssaken, men de får ikke innsyn i Lars Grønnerøds begjæring om gjenåpning i hans sak.
Foto: Tor Arne Dalsnes
VENTER PÅ SVAR: Per og Veronica Orderud venter på svar på sin begjæring om gjenåpning av trippel- drapssaken, men de får ikke innsyn i Lars Grønnerøds begjæring om gjenåpning i hans sak. Foto: Tor Arne Dalsnes Vis mer

«Det vil (derfor) være en direkte sammenheng mellom kommisjonens behandling av gjenåpningsbegjæringene for hver av de domfelte som begjærer gjenåpning».

Det finnes bare en Orderud-sak, og det burde være innlysende at alt som framkommer av nytt materiale må vurderes i sammenheng.

Leverte våpen — For det fjerde illustrerer behandlingen av denne saken hos ombudsmannen det grunnleggende problem at kommisjonens saksbehandling er unndratt enhver rettslig kontroll. Det var viktig da kommisjonen ble etablert at den var uavhengig, men denne saken viser at det er behov for kontroll også av kontrollørene. Det er svært tungvint og tidkrevende at det nå er ombudsmannen som må forestå denne kontrollen, sier Sulland.

Grønnerød bidro med sin forklaring til å felle Per og Veronica for medvirkning til trippeldrap, fordi han hevdet å ha overlevert en revolver til Per Orderud ei tid før drapet. Denne revolveren var ett av to drapsvåpen i kårboligen i pinsen 1999.

ÅSTEDET: Kårboligen på Orderud Gård var åstedet for trippeldrapet i 1999. Foto: Robert S. Eik
ÅSTEDET: Kårboligen på Orderud Gård var åstedet for trippeldrapet i 1999. Foto: Robert S. Eik Vis mer