- FORSKJELLSBEHANDLING: Kristin Gyldenskog, direktør for næringspolitikk i NHO Reiseliv, mener alkoholloven er utformet på en slik måte at den strider mot viktige rettssikkerhetsprinsipper. Foto: Øistein Norum Monsen / DAGBLADET
- FORSKJELLSBEHANDLING: Kristin Gyldenskog, direktør for næringspolitikk i NHO Reiseliv, mener alkoholloven er utformet på en slik måte at den strider mot viktige rettssikkerhetsprinsipper. Foto: Øistein Norum Monsen / DAGBLADETVis mer

- Med dagens regler kan man med loven i hånd slå folk konkurs

NHO Reiseliv slår alarm om ulovlig dobbeltstraff de mener kan være i strid med menneskerettighetene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

NHO mener overnattings- og serveringssteder som i dag blir tatt for brudd på skatte- og avgiftsloven, straffes dobbelt. Med dagens regler kan de nemlig også fratas skjenkebevillingen hvis de bryter disse reglene, noe som fører til at mange må stenge eller går konkurs.

- Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen setter forbud mot dobbeltstraff. Eiere i serveringsbransjen som betaler momsen for seint får gebyr for dette, men kan også miste skjenkebevillingen, altså straffes de dobbelt, sier Kristin Gyldenskog, direktør for næringspolitikk i NHO Reiseliv.

Hun mener alkoholloven er utformet på en slik måte at den strider mot viktige rettssikkerhetsprinsipper.

- Norge kan ikke være kjent med at vi har en slik næringspolitikk. At de som driver et serveringssted ikke har samme rettssikkerhet som andre næringsdrivende, hører ikke hjemme i en moderne rettsstat.

Små bedrifter utsatt Gyldenskog trekker fram at en snekker som ikke har betalt moms kan fortsette å bygge hus så lenge han gjør opp for seg. Personer i serveringsbransjen som gjør en lignende feil får derimot en mer omfattende straff og risikerer å miste livsgrunnlaget.

- Konsekvensen av dette er at bedrifter må stenge. Vi ser jo at de små bedriftene er mer utsatt, rett og slett fordi det får mindre samfunnsmessig effekt. Det betyr mindre å legge ned en liten bedrift enn en stor, sier hun.

Alf Petter Høgberg, professor i jus ved Universitet i Oslo, har gjort en gjennomgang av lovgivningen for NHO. Han mener det virker som de mulige effektene ikke har blitt vurdert nøye nok da reglene ble laget.

- Med dagens regler kan man med loven i hånd slå folk konkurs uten at dette har sammenheng med alkoholserveringen som sådan, og det kan ha helt fatale følger for små bedrifter og enkeltpersoner, sier Høgberg.

- Alkohol er jo et produkt som etter sin art må være gjenstand for regulering, og den har til tider blitt sett på som et vesentlig samfunnsproblem. Dessuten har det jo vært en og annen useriøs aktør man ønsket å komme til livs. I sum har dette medført en svært streng regulering.

Ulike krav Høgberg peker på at det finnes andre bransjer som har like strenge krav til vandel, men at i disse bransjene er vandelskravene ofte mer saklig motivert.

- At du har glemt å levere en momsoppgave har ikke noe å si for din evne til å servere alkohol, sier han.

Høgberg mener dagens reglement kan innebære en form for menneskerettighetsstridig dobbeltstraff.

- Man bør nøye seg med å straffe folk i henhold til den loven eller det reglementet de har brutt. Det er ikke for mye forlangt at aktørene i denne bransjen skal ha de samme reglene og rettighetene som andre, sier han.